Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Giao an du thi
Người gửi: Tràn Dương
Ngày gửi: 23h:02' 21-07-2014
Dung lượng: 4.5 MB
Số lượt tải: 163
Số lượt thích: 0 người
EM HÃY NÊU ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CƠ THỂ SỐNG?
Lớn lên (tăng kích thước, khối lượng theo thời gian). VD: cây đậu con  cây đậu;
Sinh sản (có khả năng tạo ra cơ thể sống mới). VD: cây lúa – hạt – cây lúa non;
Trao đổi chất (lấy các chất cần thiết và loại bỏ các chất thải). VD: quang hợp cây lấy khí cacbônic nhả ra khí oxi ;
Cảm ứng (tiếp nhận và trả lời kích thích). VD: chạm tay vào lá cây xấu hổ, lá cụp lại.
KIỂM TRA BÀI CŨ
NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC
Bài 2:
I/- SINH VẬT TRONG TỰ NHIÊN

II/- NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC
Bài 2
NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC
I/- Sinh vật trong tự nhiên
1/- Sự đa dạng của thế giới sinh vật:
Bài 2
NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC
I/- Sinh vật trong tự nhiên
1/- Sự đa dạng của thế giới sinh vật:
Cây mít
Voi
Bài 2
NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC
I/- Sinh vật trong tự nhiên
1/- Sự đa dạng của thế giới sinh vật:
Con giun đất
Con cá chép
Bài 2
NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC
I/- Sinh vật trong tự nhiên
1/- Sự đa dạng của thế giới sinh vật:
“Cây” nấm rơm
Con ruồi
Cây bèo tây
Bài 2
NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC
I/- Sinh vật trong tự nhiên
1/- Sự đa dạng của thế giới sinh vật:
Ở cạn
Ở cạn
Nơi bẩn
Rơm mục,ẩm
Đất ẩm
Nước ngọt
Trên mặt nước
T.bình
To
Nhỏ
T.bình
Nhỏ
Nhỏ
Nhỏ
khôngkhông

không
Có ích
Có ích
Có hại
Có ích
Có ích
Có ích
Có ích
Bài 2
NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC
I/- Sinh vật trong tự nhiên
1/- Sự đa dạng của thế giới sinh vật:
Sinh vật trong tự nhiên rất đa dạng, phong phú.
Chúng sống được ở nhiều nơi có quan hệ mật thiết với nhau và với đời sống con người.
2/- Các nhóm sinh vật:
Bài 2
NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC
I/- Sinh vật trong tự nhiên
1/- Sự đa dạng của thế giới sinh vật:
2/- Các nhóm sinh vật:
Nhìn cột tên sinh vật trong bảng em có thể chia sinh vật thành mấy nhóm? Tên của mỗi nhóm?
Thực vật
Động vật
Nấm
Bài 2
NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC
I/- Sinh vật trong tự nhiên
1/- Sự đa dạng của thế giới sinh vật:
2/- Các nhóm sinh vật:
Có 4 nhóm SV phổ biến: Vi khuẩn, Nấm, ĐV, TV
Bài 2
NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC
I/- Sinh vật trong tự nhiên
1/- Sự đa dạng của thế giới sinh vật:
2/- Các nhóm sinh vật:
II/- Nhiệm vụ của Sinh học:
Sinh học
Sinh vật sống
Khoa học
Tìm hiểu, nghiên cứu
Đặc điểm: + Hình thái
+ Cấu tạo
+ Hoạt động sống
+ Sự đa dạng của s/v
+ Mối quan hệ giữa các sinh vật và giữa sinh vật với môi trường.
 Phục vụ đời sống con người.
Bài 2
NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC
I/- Sinh vật trong tự nhiên
1/- Sự đa dạng của thế giới sinh vật:
2/- Các nhóm sinh vật:
II/- Nhiệm vụ của Sinh học:
* Sinh học: nghiên cứu:
+ Hình thái;
+ Cấu tạo;
+ Hoạt động sống;
+ Sự đa dạng của sinh vật;
+ Mối quan hệ giữa các sinh vật và giữa sinh vật với môi trường.
 Để sử dụng hợp lý, phát triển, bảo vệ chúng phục vụ đời sống con người.
Bài 2
NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC
I/- Sinh vật trong tự nhiên
1/- Sự đa dạng của thế giới sinh vật:
2/- Các nhóm sinh vật:
II/- Nhiệm vụ của Sinh học:
* Nhiệm vụ của Thực vật học: nghiên cứu:
- Hình thái;
- Cấu tạo;
- Hoạt động sống;
- Đa dạng của thực vật;
- Vai trò của thực vật trong thiên nhiên và trong đời sống con người;
- Ứng dụng của thực vật trong đời sống
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
1/- Kể tên ba s/v sống trên cạn, dưới nước và trên cơ thể người?
2/- Người ta phân chia s/v trong tự nhiên thành mấy mhóm? Hãy kể tên các nhóm?
3/- Nhiệm vụ của thực vật học là gì?
Hướng dẫn về nhà
Học bài. Trả lời câu hỏi trang 9 SGK.
Tìm hiểu bài 3.
Ôn lại kiến thức quang hợp ở tiểu học.
 
Gửi ý kiến