Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

TIẾT 16.LÝ8

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: La Thi Mỹ Nga
Ngày gửi: 14h:53' 22-12-2015
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên thực hiện: La Thị Mỹ Nga
NHỮNG CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY …
Họ đang làm gì nhỉ?
Những việc này có sinh công cơ học không?
TIẾT 16 – BÀI 13. CÔNG CƠ HỌC
Con bò đang kéo một chiếc xe đi trên đường
Người lực sĩ cử tạ đỡ quả tạ ở tư tế đứng thẳng.
- Con bò tác dụng lực kéo lên cái xe.
- Lực sĩ tác dụng lực đẩy lên quả tạ.
- Quả tạ không chuyển dời.
- Làm xe chuyển dời.
Lực kéo của con bò đã thực hiện một công cơ học
Người lực sĩ không thực hiện một công cơ học.
I. Khi nào có công cơ học ?
Tiết16 – Bài 13. CÔNG CƠ HỌC
1. Nhận xét
2. Kết luận
Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận sau :
Chỉ có công cơ học khi có……tác dụng vào vật và
làm cho vật………………
lực
chuyển dời .
Công cơ học là công của lực.
- Công cơ học thường được gọi là công.
C2
HOẠT ĐỘNG NHÓM
3. Vận dụng:
Trả lời C3 và C4
CÔNG CƠ HỌC
Tiết 16:
I. Khi naøo coù coâng cô hoïc?
I. Khi nào có công cơ học ?
Tiết 16 – Bài 13. CÔNG CƠ HỌC
1. Nhận xét
2. Kết luận
3. Vận dụng:
C3
a. Người CN đang đẩy xe goòng
c. Học sinh đang học bài
b. Máy xúc đất đang làm việc
d. Lực sĩ đang nâng tạ lên
C4: Lực nào thực hiện công cơ học?
Lực kéo của đầu tàu
Lực hút của trái đất (trọng lực)
Lực kéo của người công nhân
NHỮNG CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY …
Công
Quãng đường vật dịch chuyển
Lực tác dụng vào vật
CÔNG CƠ HỌC
Tiết 16
I. Khi naøo coù coâng cô hoïc?
Công của lực trong hai trường hợp dưới đây có bằng nhau không ?
A
Làm sao để biết công trong trường hợp nào lớn hơn ?
II. Công thức tính công:
Nếu có một lực F tác dụng vào vật, làm vật dịch chuyển một quãng đường s theo phương của lực thì công của lực F được tính theo công thức :
1. Công thức tính công cơ học
A = F . s
A : công của lực F. (J)
F : lực tác dụng vào vật. (N)
s : quãng đường vật dịch chuyển. (m)
F
I. Khi nào có công cơ học ?
Tiết 16- Bài 13. CÔNG CƠ HỌC
12
0 cm
10 cm
20 cm
30 cm
40 cm
50 cm
60 cm
70 cm
0 cm
10 cm
20 cm
30 cm
40 cm
50 cm
60 cm
70 cm
13
0 cm
10 cm
20 cm
30 cm
40 cm
50 cm
60 cm
70 cm
0 cm
10 cm
20 cm
30 cm
40 cm
50 cm
60 cm
70 cm
Công của lực Fkéo sẽ được tính bằng công thức khác.
14
0 cm
10 cm
20 cm
30 cm
40 cm
50 cm
60 cm
70 cm
0 cm
10 cm
20 cm
30 cm
40 cm
50 cm
60 cm
70 cm
Công của lực Fkéo sẽ được tính bằng công thức khác.
15
0 cm
10 cm
20 cm
30 cm
40 cm
50 cm
60 cm
70 cm
0 cm
10 cm
20 cm
30 cm
40 cm
50 cm
60 cm
70 cm
Công của trọng lực P bằng không.
(không có công của trọng lực P)
Công của lực Fkéo sẽ được tính bằng công thức khác.
Chú ý:
- Neáu vaät chuyeån dôøi khoâng theo phöông cuûa löïc thì coâng ñöôïc tính baèng moät coâng thöùc khaùc seõ hoïc ôû lôùp treân.
- Neáu vaät chuyeån dôøi theo phöông vuoâng goùc vôùi phöông cuûa löïc thì coâng cuûa löïc ñoù baèng 0.
F
F = 5000N
s =1000m
A = ? (J)
Công của lực kéo của đầu tàu :
Ta có : A = F. s = 5000N . 1000m
= 5000000 (J)
= 5000 (KJ)
C5 Đầu tàu hỏa kéo toa xe với lực kéo F = 5000N làm toa xe đi được 1000m. Tính công của lực kéo của đầu tàu.
2. Vận dụng
II. Công thức tính công ?
1. Công thức tính công cơ học
I. Khi nào có công cơ học ?
Tiết 16 – Bài 13. CÔNG CƠ HỌC
m = 2kg ; h = s = 6m
AP = ? (J)
Trọng lực tác dụng lên quả bưởi :
P = 10m = 10 . 2 = 20 (N)
Công của trọng lực :
Ta có : AP = F.s = P. h = 20N . 6m = 120 (J)
h = 6m
C6 Một quả bưởi có khối lượng 2kg rơi từ trên cây cách mặt đất 6m. Tính công của trọng lực.
2. Vận dụng
II. Công thức tính công ?
1. Công thức tính công cơ học
I. Khi nào có công cơ học ?
Tiêt 16 – Bài 13. CÔNG CƠ HỌC
C7: Tại sao không có công cơ học của trọng lực trong trường hợp hòn bi chuyển động trên mặt sàn nằm ngang?
CÔNG CƠ HỌC
Tiết 16:
I. Khi naøo coù coâng cô hoïc?
II. Coâng thöùc tính coâng:
2. Vận dụng:
Trả lời: Vì phương của trọng lực vuông góc với phương chuyển động của hòn bi.
P
29
- Một vật có trọng lượng 2N trượt trên mặt bàn nằm ngang được 0,5m. Công của trọng lực là:
A. 1J.
B. 0J.
C. 2J.
D. 0,5J.
30
- Một nhóm học sinh đẩy một xe chở đất đi từ A đến B trên một đoạn đường bằng phẳng nằm ngang. Tới B họ đổ hết đất trên xe xuống rồi lại đẩy xe không đi theo đường cũ về A. So sánh công sinh ra ở lượt đi và lượt về.
A. Công ở lượt đi bằng công ở lượt về vì đoạn đường đi được như nhau.
B. Công ở lượt về lớn hơn vì xe không thì đi nhanh hơn.
C. Công ở lượt đi lớn hơn vì lực kéo ở lượt đi lớn hơn lực kéo ở lượt về.
D. Công ở lượt đi nhỏ hơn vì kéo xe nặng thì đi chậm hơn.
- Công thức nào sau đây tính công cơ học?
A. A = d.h.
B. A = v.t.
C. A = F/s.
D. A = F.s = P.h.
Đúng
Một con ngựa kéo xe chuyển động đều với lực kéo là 600N. Trong 300 giây công thực hiện được là 360000J. Vận tốc chuyển động của xe ngựa là:

A. 2m/s.
B. 1,8m/s.
C. 2,2m/s.
D. 3m/s.

Kết thúc bài
Xin chân thành cảm ơn
Các thầy cô giáo
 
Gửi ý kiến