Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Kim Sen (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:43' 14-09-2014
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 516
Số lượt thích: 0 người
Good morning, children!
Kim`s game
PREPOSITION
OF PLACES
to / on the right of
to / on the left of
near
next to
on
in front of
beside
beneath
above
in the middle of
opposite
Kim`s game
PREPOSITION
OF PLACES
to / on the right of
to / on the left of
near
next to
on
in front of
beside
beneath
above
in the middle of
opposite
KITCHEN
BEDROOM
UNIT 3: AT HOME
Lesson 4: Write
Monday, September 15th, 2014
I. Vocabulary:
- folder (n)
 a jar of flour
- wardrobe (n)
- jar (n):
- towel rack (n):
cái lọ
giá treo khăn
: tủ quần áo
: Kẹp hồ sơ
- lighting fixture(n)
: đèn chùm
= Opposite the desk, next to the window there is a wardrobe.
= There is a wardrobe opposite the desk, next to the window
1. The wardrobe is opposite the desk
- Where is the wardrobe?
(next to the window).
2. There is + N
II. Notes:
there is/ are + N/Ns.
are + Ns
is/ are + N/Ns
1. N/Ns + is/ are
+ prepositions of place + N/Ns
+ prepositions of place + N/Ns
3. Prepositions of place + N/Ns,
III. Read the description of Hoa’s room.
This is Hoa’s bedroom. There is a desk on the left of the room. On the desk there are many folders, and above the desk there is a bookshelf. There is a bed near the desk. On the right side of the room, there is a window. There is a wardrobe beside the window. The wardrobe is opposite the desk.
IV. Now write a description of this kitchen.
This/ Hoa`s kitchen.
There/ refrigerator/ right corner/ room.
Next to/ refrigerator/ stove and oven.
On the other side/ oven/ sink/ next to sink/ towel rack.
Dish rack/ counter/ to the right/ window/ beneath/ shelves.
On/ counter/ beneath/ window/ jars/ sugar/ flour/ tea.
In the middle/ kitchen/ table/ four chairs.
Lighting fixture/ above/ table/ beneath/ lighting fixture/ vase with flowers.
This is Hoa`s kitchen.
? There is a refrigerator in the right corner of the room.
 Next to the refrigerator (there) is a stove and oven.
 On the other side of the oven (there) is a sink and next to the sink there is a towel rack.
 The dish rack is on the counter to the right of the window, beneath the shelves.
 On the counter beneath the window, there are jars of sugar, flour and tea.
? In the middle of the kitchen, there are a table and four chairs.
? The lighting fixture is above the table and beneath
the lighting fixture there is a vase with flowers.
HOMEWORK:
_ Learn by heart vocabulary.
_ Review prepositions of place.
_ Prepare: Language focus.
GOODBYE!
 
Gửi ý kiến