Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Kim Sen (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:42' 14-09-2014
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 254
Số lượt thích: 0 người
Good morning, children!
Write the dangerous objects for children in the home
drugs
chemicals
socket
scissors
beads
knives
chemicals
drugs
soft drinks
candy
socket
scissors
knives
beads
Safety precautions
in the home
Unit 3: At home
Lesson 3: Read
Monday, September 15th, 2014
Precaution (n):
I. VOCABULARY
sự đề phòng
sự an toàn
tàn phá
safety (n):
destroy (v):
injure (v):
gây thương tích
socket (n):
ổ cắm điện
object (n):
đồ vật
injure (v):
gây thương tích
socket ( n ):
ổ cắm điện
object (n):
đồ vật
II. True or False
I. Vocabulary


in locked cupboard
dangerous
can
III. ANSWER THE QUESTIONS
Example :
* Why must we put all chemicals and drugs in locked cupboard ?
 Because children often try to eat and drink them .

Why ……? Tại sao
Là trạng từ nghi vấn được dùng để hỏi lý do hoặc nguyên nhân.
Because ……. : Bởi vì
là một liên từ để chỉ lý do , nguyên nhân hoặc để trả lời cho câu hỏi “ Why ”.
Eg : We didn’t go swimming because it was rain.
* Note :
Eg : Why must we put all chemicals and drugs in locked cupboard ?
 Because children often try to eat and drink them .
III. ANSWER THE QUESTIONS
b) Why mustn’t we let children play in the kitchen ?
III.Answer the questions
c) Why mustn’t children play with matches ?
d) Why must we cover electrical sockets ?
e) Why must we have to put all dangerous objects out of children’s reach ?
Because the kitchen is a dangerous place.
III.Answer the questions
b) Why mustn’t we let children play in the kitchen ?
III.Answer the questions
c) Why mustn’t children play with matches ?
Because one match can cause a fire.
III.Answer the questions
 Because children can put something into them.
d) Why must we cover electrical sockets ?
III.Answer the questions
Because they can injure or kill children.
e) Why must we have to put all dangerous
objects out of children’s reach ?
III.Answers
c) Because one match can cause a fire.
b ) Because the kitchen is a dangerous place.
d) Because children can put something into them.
e) Because they can injure or kill children.
- Read the poster again.
- Do Ex. 1, 2.
- Prepare: WRITE.

IV. Homework :
GOODBYE!
Make a question WHY for each of the underlined phrases in the sentences
She always gets good marks because she stayed up late last night.

2. Nam could do his homework himself as it was not so difficult.

3. They go swimming every afternoon because it is hot.

4. We can’t go out because it is snowing heavily at the moment.
→ Why does she always get good marks?
→ Why could Nam do his homework himself?
→ Why do they go swimming every afternoon?
→ Why can’t we/ you go out?
 
Gửi ý kiến