Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Kim Sen (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:49' 07-09-2014
Dung lượng: 5.0 MB
Số lượt tải: 247
Số lượt thích: 0 người
Good afternoon, children!
UNIT 3
AT HOME
Section A: What a lovely home!
Wednesday, September 10th, 2014
Lesson 1: A1
lovely (a):
đáng yêu
bright (a):
sáng
amazing (a):
đáng ngạc nhiên
convenient (a):
thuận tiện
awful (a):
kinh khủng
sink (n):
Bồn rửa chén
tub (n):
bồn tắm
washing machine (n):
máy giặt
dryer (n):
máy sấy
tủ lạnh
refrigerator (n):
dishwasher (n):
máy rửa chén
electric stove (n):
bếp điện
tub
sink
dishwaher
electric
stove
refrigerator
washing
machine
LISTEN. THEN PRACTICE WITH A PARTNER
Hoa:What an awful day! You must be cold, Lan. Come in and have a seat. That armchair is comfortable.
Lan: Thanks. What a lovely living room! Where are your uncle and aunt?
Hoa:My uncle is at work and my aunt is shopping. Would you like some tea?
Lan: No, thanks. I’m fine.


Hoa: Ok. Come and see my room.
Lan: What a bright room! And what nice colors! Red and white. Red is my favourite color. Can I see the rest of the house?
Hoa: Of course.
Hoa: This is the bathroom.
Lan: What a beautiful bathroom!
Hoa: It’s very modern. It has a sink, a tub and a shower.

Lan: But come and look at the kitchen.
You’ll love it.
Lan: Wow! What an amazing kitchen! It has everything: washing machine, dryer, refrigerator, dishwasher, electric stove…
Hoa: How about a drink, Lan? Would you like some orange juice?
Lan: What a great idea! I’d love some.
Practice with your partner
ANSWER THE QUESTIONS
a. Which room do Hoa and Lan talk about?
The living room, Hoa’s room, the bathroom and the kitchen.
b. Why does Lan like Hoa’s room?
Because it is bright and it has nice colors: pink and white.
c. What is in the bathroom?
A sink, a tub and a shower.
d. What is in the kitchen?
A washing machine, a dryer, a refrigerator, a dishwasher and an electric stove.
e. How many rooms are there in your house?
f. What things are there in your room/ kitchen/ bathroom?
HOMEWORK
Read A1 again
Write about your home.
Prepare A2
Goodbye!
 
Gửi ý kiến