Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Kim Sen (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:46' 07-09-2014
Dung lượng: 3.7 MB
Số lượt tải: 311
Số lượt thích: 0 người
GOOD AFTERNOON, CHILDREN!
Lan `s birthday
My address is ……….
What’s your address ?
Flowers
Sing the song
“Happy birthday “
card
I will be fourteen.
How old will you be on
your next birthday ?
Gifts
I ….. give her a gift
on her next birthday .
Cake
Balloons
Soft drinks
Lan `s birthday
Wednesday , September 10th, 2013
UNIT 2 : PERSONAL INFORMATION
SECTION B: MY BIRTHDAY
LESSON 6: B6,7
I/ New words :
- invite (v):
- some of:
- a party for :
- party ( n) :
- hope (v) :
- join (v) :
II/ Structure :
1. She will be 13 on her next birthday.
2. I hope you will come …
mời
một vài trong số
một bữa tiệc cho
bữa tiệc
hi vọng
tham gia
I / New words :
- invite (v):
- some of:
- a party for :
- party ( n) :
- hope (v) :
- join (v) :
II/ Structure :
1. She will be 13 on her next birthday.
2. I hope you will come ...
mời
một vài trong số
một bữa tiệc cho
bữa tiệc
hi vọng
tham gia
a party for
hope
invite
some of
join
What and where
I/ New words :
- invite (v):
- some of:
- a party for :
- party ( n) :
- hope (v) :
- join (v) :
II/ Structure :
1. She will be 13 on her next birthday.
2. I hope you will come ...
mời
một vài trong số
một bữa tiệc cho
bữa tiệc
hi vọng
tham gia
Lan is 12. She will be 13 on Sunday, May 25th. She will have a party for her birthday. She will invite some of her friends.
She lives at 24 Ly Thuong Kiet Street. The party will be at her home. It will start at five o’clock in the evening and finish at nine.
Reading :
I/ New words :
- invite (v):
- some of:
- a party for :
- party ( n) :
- hope (v) :
- join (v) :
II/ Structure :
1. She will be 13 on her next birthday.
2. I hope you will come ...
mời
một vài trong số
một bữa tiệc cho
bữa tiệc
hi vọng
tham gia
III/ Answer:
1. When is Lan’s birthday?
Sunday, May 25th
2. What is her address?
24 Ly Thuong Kiet street
3. How long does the party last?
From 5 p.m to 9 p.m
Lan is 12. She will be 13 on Sunday, May 25th. She will have a party for her birthday. She will invite some of her friends.
She lives at 24 Ly Thuong Kiet Street. The party will be at her home. It will start at five o’clock in the evening and finish at nine.
I/ New words :
- invite (v):
- some of:
- a party for :
- party ( n) :
- hope (v) :
- join (v) :
II/ Structure :
1. She will be 13 on her next birthday.
2. I hope you will come ...
mời
một vài trong số
một bữa tiệc cho
bữa tiệc
hi vọng
tham gia
IV/ Complete the invitation card :
Complete this invitation card
Sunday , May 25th
24 Ly Thuong Kiet street
5 p.m
9 p.m
Lan
(Mai)
I/ New words :
- invite (v):
- some of:
- a party for :
- party ( n) :
- hope (v) :
- join (v) :
II/ Structure :
1. She will be 13 on her next birthday.
2. I hope you will come ...
mời
một vài trong số
một bữa tiệc cho
bữa tiệc
hi vọng
tham gia
III/ Answer:
IV/ Complete the invitation card :
Sunday May 25th
24 LTK street
9
5
Lan
1. What will you give Lan?
2. How will you get to her home ?
3. What games will you play ?
4. What will you eat ?
5. What will you drink ?
6. What time will you leave ?
V/ Imagine you will be a guest at Lan’s birthday party
I will…..
Thao
Kiet
Duyen
Thuy
Thu
Yen
Cong
Hao
Viet
Phuong
Lan
Hai
Ly
Phu
Thuc
Loan
1. What will you give Lan?
2. How will you get to her home ?
3. What games will you play ?

4. What will you eat ?
5. What will you drink ?
6. What time will you leave ?
Think and write
9.00 /9.15
Sing/ play on words
I will…..
Flowers
Gifts
bike
Cake
Soft drinks
1. I will give Lan some
2. I will get to her home by
3. I will
4. I will eat
5. I will drink
6. I will leave at
Answer
flowers
bike
sing and play on words
cake
soft drink
9.15
I/ New words :
- invite (v):
- some of:
- a party for:
- party ( n) :
- hope (v) :
- join (v) :
II/ Structure :
1. She will be 13 on her next birthday.
2. I hope you will come ...
[in`vait]
một vài trong số
một bữa tiệc cho
bữa tiệc
hi vọng
tham gia
III / Answer:
IV/ Complete the invitation card.
Mai
Sunday May 25th
24 LTK street
9
5
Lan
V/ Imagine you will be a guest at Lan’s birthday party
1. I will give Lan some………
2. I will get to her home by………..
3. I will…………..
4. I will eat ………….
5. I will drink ……………
6. I will leave at ………………..
Homework:
Learn new words and structure by heart.
Rewrite the answers in B7
Prepare next lesson unit 3 – A1.
 
Gửi ý kiến