Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

E 6 UNIT 10

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thu Hoài
Ngày gửi: 23h:40' 25-01-2015
Dung lượng: 4.3 MB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
Good afternoon, class.
Banana
Orange
Apple
Fish
Chicken
Milk
What is it?
UNIT 10: STAYING HEALTHY


Lesson 4: C1-2-3-4
SGADT
Section c :My favorite food
I/ C1 Listen and repeat.
* New words:
( N) - carrots:
cà rốt
- tomatoes:
cà chua
- lettuce:
xà lách, rau riếp
- potatoes:
khoai tây
- beans:
đậu quả
- peas:
hạt đỗ
- cabbages:
bắp cải
- onions:
hành tây, tỏi
I/ C1: Listen and repeat.
* New words:
( N) - carrots:
- tomatoes:
- lettuce:
- potatoes:
- beans:
- peas:
- cabbages:
- onions:
* Practice with a partner.
Eg:
They are beans.
They are carrots.
What are these?
What are those?
I/ C1: Listen and repeat.
* New words:
( N) - carrots:
- tomatoes:
- lettuce:
- potatoes:
- beans:
- peas:
- cabbages:
- onions:
* Practice with a partner.
Eg:
What are these?
They are carrots.
What are those?
They are beans.
II/ C 2: Listen and repeat.
Nhan: What`s your favorite food, Mai?
Mai: I like fish.
Nhan: Do you like vegetables?
Mai: Yes, I do.
Nhan: Do you like carrots?
Mai: No, I don`t. I like peas and beans.

I eat fish every day.
I eat fish for breakfast, lunch and dinner.
I like fish.
Fish is my favorite food.
- to like ( v): thÝch
- favorite ( adj): ­a thÝch = like
* Practice with a partner.
Eg:
I/ C1: Listen and repeat.
* New words:
( N) - carrots:
- tomatoes:
- lettuce:
- potatoes:
- beans:
- peas:
- cabbages:
- onions:
Do you like cold drink?
Yes, I do.
What do you like?
I like iced- tea. It`smy favorite drink.
II/ C 2: Listen and repeat.
What`s your favorite food?
I like ............
Do you like...............?
Yes, I do./
No, I don`t. I like...............
- to like ( v):
- favorite ( adj): = like
IV/ C 4: Practice in pairs.
III/ C 3: Listen and repeat.
- lemonade ( n):
nước chanh
- iced- tea ( n):
trà đá
- iced- coffee ( n):
cà phê đá
- soda ( n):
nước ngọt
- apple juice( n):
nước táo ép
I/ C1: Listen and repeat.
* New words:
( N) - carrots:
- tomatoes:
- lettuce:
- potatoes:
- beans:
- peas:
- cabbages:
- onions:
Do you like cold drink?
Yes, I do.
What do you like?
I like iced tea. It`smy favorite drink.
II/ C 2: Listen and repeat.
What`s your favorite food?
I like ............
Do you like...............?
Yes, I do./
No, I don`t. I like...............
- to like ( v):
- favorite ( adj): = like
IV/ C4: Practice in pairs.
II/ C 3: Listen and repeat.
- lemonade ( n):
- iced tea ( n):
- iced coffee ( n):
- soda ( n):
- apple juice( n):
Homework:
Learn new words and structures.
Do ex in C Unit 10 - WB.
Prepare new lesson. Unit 11 A1
* Take a survey.
 
Gửi ý kiến