Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BÀI 24.CN8

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: La Thi Mỹ Nga
Ngày gửi: 14h:58' 22-12-2015
Dung lượng: 8.1 MB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GiỜ THĂM LỚP
Năm học: 2015 - 2016
Giáo viên: LA THỊ MỸ NGA
Điền từ thích hợp vào ô trống
- Kẹp ....... đủ chặt.
- ……………………. caêng vöøa phaûi, tay naém an toaøn.
- Khi cöa gaàn ñöùt phaûi ………………………………………………...
- ………………………………………….. vaøo maïch cöa.
1.Để an toàn khi cưa cần thực hiện
KiỂM TRA BÀI CŨ
Lưỡi cưa
đẩy cưa nhẹ hơn và đỡ vật
Không gạt m?t cua hoặc thổi
v?t cua
- .......... tạo lực cắt, hai tay ấn xuống, điều khiển lực ấn cho dũa được .............
- .......... về nhanh và nhẹ nhàng.
2. Thao tc khi dua l:
thăng bằng
Đẩy dũa
Kéo dũa
KiỂM TRA BÀI CŨ
Điền từ thích hợp vào ô trống
Xe đạp
Bàn ghế
Xe máy
Com pa
Kéo
Tiết 20 – Bài 24 KHÁI NIỆM CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP
CHƯƠNG IV:
CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP
Trục
Đai ốc hãm côn
Đai ốc
Vòng đệm
Côn
CHƯƠNG IV: CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP
BÀI 24 : KHÁI NIỆM VỀ CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP
I. Khái niệm về chi tiết máy:
1. Chi tiết máy là gì?
Trục
Đai ốc
Đai ốc hãm côn
Vòng đệm
Côn
Nêu công dụng của từng phần tử. Bằng cách nối các phần tử ở cột A và các công dụng ở cột B
Khái niệm về chi tiết máy
1. Chi tiết máy là gì ?
Bài 24. KHÁI NIỆM CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP
Dai ?c hóm cụn
Đai ốc
Vòng đệm
Côn
Trục
Các phần tử trên có chung đặc điểm là gì?
 Chi tiết máy là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và thực hiện hiện một nhiệm vụ nhất định trong máy.
Các phần tử trên có chung đặc điểm là có cấu tạo hoàn chỉnh, có một nhiệm vụ nhất định trong chiếc xe đạp.
Chi tiết máy là gì?
THẢO LUẬN NHÓM (3phút)
Haõy cho bieát phaàn töû naøo laø chi tieát maùy, phaàn töû naøo khoâng phaûi laø chi tieát maùy? Taïi sao ?
Bu lông
Đai ốc
Vòng bi
Lò xo
Bánh răng
Mảnh vỡ máy
Khung xe đạp
Vì các chi tiết trên có cấu tạo hoàn chỉnh, không tháo rời được nữa và có nhiệm vụ nhất định trong máy
Theo em dấu hiệu để nhận biết chi tiết máy là gì?
Dấu hiệu để nhận biết chi tiết máy: là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và không thể tháo rời ra được nữa.
Đai ốc
Em haõy quan saùt hình veõ vaø cho bieát phaïm vi söû duïng cuûa caùc chi tieát?
Sử dụng cho nhiều loại máy khác nhau.
Sử dụng cho một loại máy nhất định.
Bu lông
Bánh răng
Lò xo
Một số phụ tùng xe đạp
Kim máy khâu
Nhóm CT có công dụng chung
Nhóm CT có công dụng riêng
Kim máy khâu
Bài 24. KHÁI NIỆM CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP
2. Phõn lo?i chi ti?t mỏy
- Nhúm chi ti?t cú cụng d?ng chung: chỳng du?c dựng cho nhi?u lo?i mỏy. VD: bu lụng, dai ?c, lũ xo.
Nhúm chi ti?t cú cụng d?ng chung
Kim máy may
Khung xe đạp
Nhúm chi ti?t cú cụng d?ng riờng
- Nhóm chi tiết có công dụng riêng: chúng được dùng cho một loại máy. VD: kim máy may,khung xe đạp …
* Ngày nay, các chi tiết được tiêu chuẩn hoá nhằm đảm bảo tính đồng nhất và khả năng lắp lẫn, thuận lợi cho sử dụng và chế tạo.
I. Khỏi ni?m v? chi ti?t mỏy 1. Chi ti?t mỏy l gỡ ?
Em hóy cho bi?t cỏc chi ti?t mỏy c?a xe d?p
Xe đạp gồm: khung xe, yên xe, gác ba ga, xăm lốp, trục trước, xích, ghi đông…..
Bài 24. KHÁI NIỆM CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP
II. Chi ti?t mỏy du?c l?p ghộp v?i nhau nhu th? no?
2. Phõn lo?i chi ti?t mỏy
I. Khỏi ni?m v? chi ti?t mỏy 1. Chi ti?t mỏy l gỡ ?
Các chi tiết máy được ghép nối với nhau nhờ gì?
Các chi tiết máy được ghép nối với nhau nhờ các mối ghép.
Tiết 22: KHÁI NIỆM CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP
Em hãy cho biết các mối ghép ở h.a và h.b có đặc điểm gì khác nhau?
Các chi tiết được ghép: chuyển động được với nhau
Hình a
Hình b
II. Chi tiết máy được ghép với nhau như thế nào?
Các chi tiết được ghép: cố định, không chuyển động được.
Mối ghép cố định
Mối ghép động
M?i ghộp thỏo du?c
M?i ghộp khụng thỏo du?c.
Hình 1. Mối ghép cố định
Hình 2. Mối ghép động
Mối ghép động
Mối ghép động
Mối ghép cố định
Mối ghép cố định
Mối ghép động
Chiếc xe đạp của em có những kiểu mối ghép nào? Kể tên?
1) Chi tiết máy là gì? Gồm những loại nào?
Chi tiết máy là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh, có nhiệm vụ nhất định trong máy.
Gồm 2 loại: Chi tiết có công dụng chung và chi tiết có công dụng riêng
CỦNG CỐ
Là chi tiết đối với chiếc xe đạp
Là cụm chi tiết đối với nhà sản xuất
CỦNG CỐ
2) Xớch xe d?p cú du?c coi l chi ti?t mỏy khụng? T?i sao?
Học bài.
Trả lời câu hỏi cuối bài
Xem trước bài:
"M?I GHP C? D?NH,
M?I GHP KHƠNG THO DU?C"
10
28
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ DỒI DÀO SỨC KHỎE
CHÚC EM HỌC TỐT
XIN CẢM ƠN !
Câu 1: Chi tiết máy là gì?
(Chọn đáp án đúng nhất)
A) Là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh
B) Là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và thực hiện nhiều nhiệm vụ trong máy
C) Là phần tử có cấu tạo không hoàn chỉnh
D)Là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và thực hiện một nhiệm vụ nhất định trong máy
E)Là phần tử có cấu tạo không hoàn chỉnh và thực hiện một nhiệm vụ nhất định trong máy
D
Câu 2: Cho những chi tiết sau:Bu lông, đai ốc, bánh răng, lò xo, kim máy khâu, khung xe đạp.Hãy sắp xếp chúng vào nhóm các chi tiết có công dụng chung và nhóm các chi tiết có công dụng riêng?
Nhóm chi tiết có công dụng chung: Bu lông, đai ốc, bánh răng, lò xo
Nhóm chi tiết có công dụng riêng: kim máy khâu, khung xe đạp
Câu 3:Em hãy cho biết những mối ghép sau là mối ghép gì?
a
b
c
d
f
e
Ghép động
Ghép cố định
Ghép động
Ghép động
Ghép cố định
Ghép động
a
e
b
f
d
c
Câu 4:Trong các mối ghép sau mối ghép nào tháo được mối ghép nào không tháo được?
Không tháo được
Không tháo được
Không tháo được
Tháo được
Tháo được
Tháo được
 
Gửi ý kiến