Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Đình Thắng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyendinhthang301088
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Liêng Trang
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Lịch sử
Giới thiệu GV Lịch Sử
Xác thực bởi Phan Văn Diễn, Nguyễn Thị Lợi
Đã đưa lên 28 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 609 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 10083 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này