Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tuyen truyen ve cong tac phong chong dich cam A

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Ngô Thị Huyền (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:35' 07-10-2009
Dung lượng: 519.9 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
TRUYỀN THÔNG GDSK
KHI XẢY RA VỤ DỊCH

Mục tiêu bài học
Sau khi học xong, học viên có khả năng:
Giải thích được 5 nguyên tắc truyền thông trong vụ dịch
Liệt kê được các bước lập kế hoạch truyền thông trong vụ dịch
Trình bày được các mục tiêu truyền thông theo các giai đoạn của vụ dịch
Liệt kê được các thành phần cơ bản của một bản kế hoạch truyền thông
Vì sao truyền thông quan trọng
Truyền thông:
Có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ cộng đồng;
Hình thành nhận thức và nhận định cho mọi người;
Ảnh hưởng đến sự ổn định về kinh tế/ chính trị/xã hội;
Truyền thông là một sự thách thức
Truyền thông hiệu quả thường không tự đến - đặc biệt là đối với chính phủ
Mọi chính phủ trên thế giới đều gặp phải những thách thức về vấn đề truyền thông, đều rất nhạy cảm và ngại “các thông tin xấu”
Truyền thông là động lực
Truyền thông là cạnh tranh
Môi trường truyền thông được Murdoch (2003) mô tả là “mặt trận cạnh tranh”.
Truyền thông là phức tạp,động lực,cạnh tranh;
Các chuyên gia và công chúng có nhận thức khác nhau về nguy cơ;
Truyền thông có thể hình thành nhận thức về nguy cơ và tạo được hành vi cho công chúng;
Truyền thông nguy cơ mang tính chất tâm lý, chính trị và văn hoá.
Quản lý vụ dịch có hiệu quả
Ngày
Số
trường hợp
Quản lý vụ dịch có hiệu quả
số trường hợp
Ngày
Truyền thông tích cực về thực trạng hoặc nguy cơ tiềm tàng:
Tăng cường giám sát;
Tạo được hành vi bảo vệ;
Làm giảm sự nhầm lẫn;
Tập hợp được những nguồn lực ít ỏi;

Truyền thông có hiệu quả đối với
sự phục hồi kinh tế và chính trị
Ngày
số trường hợp
Phục hồi kinh tế và chính trị
Truyền thông hiệu quả
TT không hiệu quả
Truyền thông có hiệu quả
khi xảy ra vụ dịch
Có thể :
Làm giảm số mắc bệnh và tử vong
Làm giảm thiệt hại kinh tế
Hạn chế sự mất ổn định chính trị


Nhưng vì sao lại khó thực hiện đến thế?
Các sự kiện xảy ra thường khó dự đoán;
Hành vi là mấu chốt trong sự lây truyền;
Mất ổn định xã hội và kinh tế;
Không chỉ giới hạn về biên giới địa lý - địa chính trị
Gây lo lắng trong những người có nguy cơ, những người không có nguy cơ, những nhà quản lý, những người ra quyết định
5 nguyên tắc của
truyền thông vụ dịch
Tạo được sự tin tưởng
Thông báo sớm
Tính minh bạch
Lắng nghe, thu thập thông tin thường xuyên
Lập kế hoạch cụ thể và chi tiết
I. Tạo được sự tin tưởng
II. Thông báo sớm
Những điểm cần cân nhắc khi công bố thông tin?
Có giúp cộng đồng nơi có dịch tự bảo vệ cho họ hay không?
Có ảnh hưởng đến khu vực kinh tế nào không?
Có gây phân biệt đối xử với nhóm dân nào không?
Có làm nhận định Chính phủ “yếu kém"?
Có thể tạo tin đồn thất thiệt?
Những lý do giấu thông tin về vụ dịch có hợp pháp hay không?
Khi nào công bố dịch lần đầu –
Những tình huống không nên
“Tình trạng chưa biết"
Thiếu thông tin sẽ làm tăng lo lắng/hoảng sợ;
Dễ có khoảng trống thông tin trong Giới truyền thông;
Các “chuyên gia“ chưa được thông báo sẽ suy đoán;
Dự báo rằng nếu không thông báo gì sẽ không có điều gì xảy ra;
Không cần quan tâm đến ảnh hưởng kinh tế;
Mất kiểm soát
Khi nào công bố dịch lần đầu –
Những tình huống nên
Tin đồn đại thất thiệt sẽ lan truyền;
Nếu giới truyền thông công bố trước có thể làm ảnh hưởng đến lòng tin;
Càng giữ thông tin càng gây phức tạp khi mọi việc được phát hiện ra;
Công chúng chấp nhận thông tin khi còn chưa sáng tỏ và còn có thể thay đổi để rõ hơn;
Khuyến khích các hành vi phòng bệnh/giám sát;
Mô tả về vụ dịch trước các nguồn thông tin khác;
Dịch bùng nổ không thể giấu được;
Thông báo tích cực giúp tăng cường kiểm soát;
III. Tính minh bạch
Khuyến cáo của WHO: Cần minh bạch dù còn thiếu thông tin;
Tính minh bạch:
Làm tăng sự cởi mở và trách nhiệm
Được thể hiện thông qua truyền thông
Giúp quyết định công bố thông tin đến đâu cho công chúng?
III. Tính minh bạch
1. Tính minh bạch là gì?
Những cộng đồng có nguy cơ và có liên quan được thông báo một cách chính xác, dễ hiểu và kịp thời về nguy cơ SK có thực hay tiềm tàng; về các hành vi cần thực hiện để tránh dịch bệnh & để kiểm soát sự lây lan; về những biện pháp kiểm soát được các nhà quản lý y tế ban hành.
Những người quan tâm đến vấn đề SK cộng đồng được tiếp cận kịp thời với những thông tin được sử dụng để thông báo dịch & lập kế hoạch quản lý trong trường hợp khẩn cấp, chính sách và các quyết định ban hành để kiểm soát những thông tin về quá trình ra quyết định và kết quả.
III. Tính minh bạch (tt)
Tiếp cận thông tin
Thông tin chính xác, cập nhật và trung thực
Cung cấp thông tin nhiều thì tốt hơn
“Chính sách cởi mở”

Tính chất hợp lý
Thông tin có ích và thực tế
Đúng lúc: “thời điểm giáo dục hợp lý”
III. Tính minh bạch (tt)


III. Tính minh bạch (tt)


Tính chất rõ ràng
Thông tin rõ ràng, khách quan và có thể tiếp cận được
Thông điệp thống nhất, dễ nhớ, dễ hiểu
Truyền thông phù hợp tới các đối tượng đích
IV. Lắng nghe, thu thập thông tin
thường xuyên
Kiểu cũ: Thông tin một chiều để thông báo
Kiểu mới: Truyền thông hai chiều để trao đổi thông tin
Mục tiêu cũ: Cảnh báo nguy cơ
Mục tiêu mới: Hợp tác cùng giải quyết nguy cơ
Hiểu được cộng đồng nghe được gì, nghĩ gì hoặc cảm nhận được gì là điều quan trọng. Vì sao?
IV. Lắng nghe, thu thập thông tin
thường xuyên
Tuân thủ giải pháp lắng nghe tích cực để đảm bảo hiệu quả của các hoạt động truyền thông.
Đảm bảo 4 bước lắng nghe tích cực trước khi lập kế hoạch :
Thu thập thông tin;
Kỹ thuật kiểm tra chính xác;
Tổng hợp thông tin và xây dựng thông điệp;
Theo dõi và đánh giá.
V. Lập kế hoạch cụ thể và chi tiết
Định nghĩa:
“Đề xuất tiến trình các hành động" hoặc
“Vạch ra sơ đồ thực hiện để đạt được một mục tiêu "
Có thể có rất nhiều cách:
Danh mục Mobile phone đút túi
Cả đống giấy tờ chuẩn bị trước
7 bước lập kế hoạch truyền thông
Bước 1: Đánh giá đầu vào
Bước 2: Phối hợp
Bước 3: Thực hiện minh bạch
Bước 4: Lắng nghe và thu thập thông tin trong khi dịch diễn biến
Bước 5: Đánh giá truyền thông
Bước 6: Lập bản kế hoạch truyền thông khẩn cấp
Bước 7: Tập huấn
Có thể thay đổi thứ tự các bước hoặc thực hiện đồng thời một số bước
Bước 1: Đánh giá đầu vào
Rà soát các kế hoạch TT sẵn có
Đánh giá khả năng tiếp cận của cơ chế thu thập thông tin và quan điểm công chúng
Rà soát các quy định quốc tế, các luật lệ quốc gia và các chính sách cung cấp thông tin
Bước 2: Phối hợp
Xác định các đối tác TT
Nhóm các tổ chức y tế công cộng (chính phủ, phi chính phủ, trong nước, quốc tế)
Nhóm các tổ chức không phải là y tế công cộng (bộ, ban, ngành, đoàn thể, hiệp hội, tôn giáo, luật…)
Xây dựng cơ chế phối hợp TT
Lập danh sách các đối tác
Thiết lập mối quan hệ với các đối tác: Kế hoạch liên tịch, quy chế phối hợp…
Bước 3: Thực hiện minh bạch
Đưa ra chính sách/hướng dẫn quốc gia về công bố và cung cấp thông tin về dịch bệnh
Bước 4. Lắng nghe và thu thập thông tin
Thu thập thông tin đầy đủ từ cộng đồng:
Xây dựng hệ thống thu thập thông tin
Nhóm nguy cơ và bị bệnh dịch
Cộng đồng chung
Về kiến thức và nhận định
Về thực hành
Về KT-VH-XH…
Bước 5. Đánh giá truyền thông
Đánh giá quá trình TT
Quá trình thực hiện các hoạt động
Các sản phẩm TT
Đánh giá hiệu quả TT
Đo lường hiệu quả của những đáp ứng và tác động của hoạt động truyền thông
Bước 6: Lập kế hoạch
cụ thể và chi tiết
Một bản kế hoạch bao gồm:
Mục tiêu chung
Các mục tiêu cụ thể
Thành phần thực hiện
Các hoạt động
Các sản phẩm truyền thông
Bước 6. Lập kế hoạch
cụ thể và chi tiết
Các mục tiêu truyền thông theo giai đoạn
Trước khẩn cấp
Dịch bắt đầu
Dịch lan nhanh
Dịch thành vấn đề sức khoẻ khẩn cấp kéo dài
Ngay sau dịch
Giai đoạn hồi phục
Những thách thức trong lập kế hoạch truyền thông
Thách thức 1:
Dự báo chính xác những gì sẽ xảy ra trong tình huống dịch
Điều gì sẽ xảy?
Nhu cầu thông tin sẽ tăng lên
theo cấp số

Nhu cầu thông tin sẽ tăng lên theo cấp số
Thông tin có vẻ như không chính xác hoặc sai lệch
Mọi việc tăng lên có vẻ như không dự đoán trước được
Nhiều tổ chức y tế nhập cuộc
Vô số tổ chức không phải là y tế cũng nhập cuộc
Phản ứng tâm lý tăng lên
Mất ổn định xã hội và kinh tế
Không chỉ giới hạn về biên giới địa lý - địa chính trị
Tác động của TT vụ dịch *
Nhu cầu thông tin:
Thông tin đại chúng:  500 to 1000%
Họp báo:  300 to 700%
Sản xuất tài liệu:  500%
Ngôn ngữ:  300%
Người tham gia:  500%

Những cân nhắc cần thiết khác:
Nâng mối quan tâm của quốc gia thành mối quan tâm quốc tế
Những báo cáo không của y tế có liên quan
Những hậu quả về kinh tế
Sự nhập cuộc ngay của những nhà chính trị cấp cao
* SARS, Vietnam, 2003; AI (human), Thailand, 2004; Reintroduction of wild polio virus, Indonesia, 2005; AI, Romania, 2006; AI (human) Azerbaijan, 2006; AI (human) Turkey, 2006; Ebola, DRC, 2007; Dengue, Uruguay, 2007; Vaccine Derived Polio Virus, Nigeria, 2007
Những thách thức trong lập kế hoạch truyền thông (tt)
Thách thức 2:
Tìm ra những giải pháp sáng tạo, hiệu quả để:
vượt qua khoảng trống giữa yêu cầu cấp bách và khả năng đáp ứng
Đề xuất các chiến lược(giải pháp)
Tìm được những đối tác có năng lực thực sự
Xây dựng những kế hoạch từ những quy trình và thủ tục hiện hành
Phát triển những kế hoạch chung có thể áp dụng cho nhiều tình huống khác nhau
Những thách thức trong lập kế hoạch truyền thông (tt)
Thách thức 3:
Hiểu rõ chiến lược truyền thông vụ dịch hiệu quả, chuẩn bị điều kiện để các nhà lãnh đạo ra quyết định theo chiến lược đó
Bằng cách nào?
Bước 7: Tập huấn
Kinh nghiệm ứng xử với báo giới, điều hành cuộc họp báo, trả lời phỏng vấn
Nguyên tắc truyền thông
Thực hành bài tập giả định tình huống khó để làm quen
Lập kế hoạch truyền thông
Đánh giá hoạt động TT rút ra những điểm mạnh và điểm yếu
Tập huấn
Có những chương trình tập huấn
Giả định tình huống khẩn cấp
Sử dụng lực lượng truyền thông hỗ trợ
Chuẩn bị lý lẽ phát ngôn chính thức
Xin ý kiến tư vấn từ bên ngoài
Kết luận
Truyền thông không bao giờ là sự nỗ lực của riêng ai
Khi dịch xảy ra, truyền thông là ưu tiên hàng đầu
Cần xây dựng các kế hoạch truyền thông một cách chi tiết và phù hợp với thực tế
CHAÂN THAØNH CAÛM ÔN
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓