Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tư liệu BDGV chuẩn môn hóa THCS sau thẩm định

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tài liệu tập GV huấn hè 2010/ Lâm Đồng
Người gửi: Ngô Thị Huyền (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:20' 14-08-2010
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 62
Số lượt thích: 0 người

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIÁO VIÊN
THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG


MÔN Hoá học
CẤP THCS


(Tài liệu bồi dưỡng giáo viên cốt cán)
Hà Nội, tháng 7/ 2010
LỜI GIỚI THIỆU
DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT

PPDH: phương pháp dạy học
KTĐG: kiểm tra đánh giá
KT-KN: kiến thức – kĩ năng
THCS: trung học cơ sở
SGK: sách giáo khoa
SGV: sách giáo viên
HS: học sinh
GV: giáo viên
Đ/c: đồng chí
GD và ĐT: Giáo dục và Đào tạo
KT: kiểm tra
PPCT: phân phối chương trình
GDPT: giáo dục phổ thông
GDĐT: giáo dục đào tạo
CTPT: công thức phân tử
CTCT: công thức cấu tạo
KL: kim loại
PK: phi kim
dd: dung dịch
MỤC LỤC


Trang

Lời nói đầu
Danh mục các chữ viết tắt
Mục lụcPhần thứ nhất
Những vấn đề chung
I. Giới thiệu chương trình và tài liệu tập huấn giáo viên thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuẩn KT – KN của Chương trình giáo dục phổ thông1. Mục tiêu tập huấn
2. Nội dung tập huấn
3. Giới thiệu tài liệu tập huấnII.Khái quát về tài liệu hướng dẫn dạy học theo chuẩn KT – KN của Chương trình giáo dục phổ thông


1. Lý do biên soạn tài liệu
2. Mục đích biên soạn tài liệu
3. Cấu trúc tài liệu
4. Yêu cầu của việc sử dụng tài liệu
Phần thứ hai
Tổ chức dạy học và kiếm tra đánh giá theo chuẩn KT – KN thông qua các kĩ thuật dạy học tích cực
I. Giới thiệu một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng trong dạy học bộ môn hoá học

20

1. Học tích cực là gì?
2. Tại sao phải học tích cực
3. Ứng dụng học tích cực trong lớp học như thế nào
4. Có bao nhiêu cách học tích cực
5. Tính tích cực của nhận thức
6. Tiếp cận kiến tạo trong dạy học
7. Phát triển các kĩ năng trong dạy học hoá học
8. Phương pháp tích cực trong dạy học hoá học
9. Một số kĩ thuật dạy học tích cực có thể áp dụng trong dạy học bộ môn hoá học hiện nay ở trường phổ thông
10. Điều kiện áp dụng phương pháp dạy học tích cực

20
20
20
21
22

II. Tổ chức dạy học theo chuẩn KT – KN thông qua các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực


1. Những nguyên tắc định hướng dạy học theo chuẩn KT – KN của chương trình GDPT thông qua các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực


2. Tổ chức dạy học theo chuẩn KT – KN môn hoá học


2.1. Quan hệ giữa Chuẩn KT – KN, SGK và Chương trình GDPT môn hoá học
2.2. Sử dụng Chuẩn KT – KN để xác định mục tiêu tiết dạy
2.3. Nghiên cứu SGK và tài liệu tham khảo để xác định kiến thức minh hoạ cho chuẩn kiến thức, kĩ năng
2.4. Vận dụng chuẩn KT – KN và kĩ thuật dạy học tích cực để xây dựng các hoạt động lên lớp bài học hoá học


III. Tổ chức kiểm tra, đánh giá theo chuẩn KT – KN


1. Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn hoá học
2. Quan niệm đánh giá theo chuẩn KT – KN của môn hoá học
3. Yêu cầu đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá theo chuẩn KT-KN của môn hoá học
4. Hướng dẫn việc kiểm tra đánh giá theo chuẩn KT-KN môn hoá học


Phần thứ ba
Hướng dẫn tổ chức tập huấn tại các địa phương


1. Nghiên cứu mục tiêu, nội dung, đối tượng, điều kiện bồi dưỡng
2. Xây dựng kế hoạch chi tiết đợt bồi dưỡng, tập huấn (thời gian, địa điểm, số lượng, yêu cầu)
3. Xác định nhu cầu, đánh giá kết quả đợt bồi dưỡng thông qua các mẫu phiếu thăm dò, khảo sát (trước và sau đợt bồi dưỡng)…Phụ lục
1. Các mẫu biểu, phiếu sử dụng trong đợt tập huấn

2.
 
Gửi ý kiến