Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tờ trình đề nghị thành lập Chi hội chữ thập đỏ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:33' 07-09-2015
Dung lượng: 45.5 KB
Số lượt tải: 1108
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
________________

Số: 21 /TTr- LTR
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________________________________________

Đạ Tông, ngày 10 tháng 10 năm 2011


TỜ TRÌNH
V/v Đề nghị thành lập chi hội chữ thập đỏ
trường THCS Liêng Trang. Nhiệm kỳ 2011 - 2016
_____________________________

Kính gửi: - Ban thường vụ huyện hội chữ thập đỏ Đam Rông.
Căn cứ Điều lệ Hội chữ thập đỏ Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 33/QĐ-BNV ngày 14/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
Căn cứ công văn số: 548/HD-TƯHCTĐ ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Ban thường vụ trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;
Căn cứ nội dung họp trao đổi với cấp ủy chi bộ, BGH trường THCS Liêng Trang ngày 10/10/2011.
Nay trường THCS Liêng Trang kính đề nghị Ban thường vụ huyện hội Đam Rông xem xét ra quyết định thành lập chi hội chữ thập đỏ và phê duyệt danh sách BCH chi hội của trường THCS Liêng Trang như sau:
1. Tên chi hội: Chi hội chữ thập đỏ trường THCS Liêng Trang
2. Xây dựng tổ chức hoạt động:
Tổng số hội viên: 43 hội viên là cán bộ giáo viên công nhân viên đang công tác tại trường.
Mỗi lớp là một tổ hội, thành viên của tổ hội là Thiếu niên chữ thập đỏ và do lớp trưởng làm tổ hội trưởng, giáo viên chủ nhiệm phụ trách tổ hội của lớp.
3. Đề xuất công nhận BCH chi hội:
1.
Bà:
Nguyễn Thị Mộng Trinh
Phó Hiệu trưởng
Chi hội trưởng

2.
Ông:
Trần Mạnh Hùng
TPT Đội
Chi hội phó

3.
Bà:
Lê Thị Kiều Thu
CT Công Đoàn
Chi hội phó

4.
Ông:
Nguyễn Gia Min
Bí thư chi đoàn
ủy viên

5.
Bà:
Nguyễn Thị Kim Yến
Tổ trưởng
ủy viên

6.
Bà:
Trần Thị Ngọc Hiếu
Tổ trưởng
ủy viên

7.
Ông:
Nguyễn Hữu Sơn
Tổ trưởng
ủy viên

8.
Bà:
Cao Thị Hiền
Tổ trưởng
ủy viên

9.
Bà:
Nguyễn Thị Quỳnh
Tổ trưởng
ủy viên

10.
Ông:
Đỗ Thừa Trí
Tổ trưởng
ủy viên

11.
Ông:
Lê Đức Thọ
Nhân viên Y tế
ủy viên

Vậy kính đề nghị Ban thường vụ huyện hội Đam Rông quan tâm xem xét phê chuẩn để hoạt động công tác hội chữ thập đỏ trong nhà trường đạt hiệu quả.
Nơi nhận:
- Như k/g;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNGGửi ý kiến