Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

TCHH của bazo

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Như Hoa (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:30' 27-12-2014
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
Kính chào quý thầy cô về dự giờ thăm lớp
MÔN HÓA HỌC 9
Trường THCS Liêng Trang
Bài 7: – Tiết 11
TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ

Giáo viên: Bùi Thị Như Hoa
Tiết 11 BÀI 7:TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA BAZƠ
1.Tác dụng của dụng dịch bazơ với chất chỉ thị màu.
- Các dung dịch bazơ (kiềm) làm đổi màu chất chỉ thị:
+ Quỳ tím thành màu xanh.
+ Dung dịch phenolphtalein không màu thành màu đỏ


- Những bazơ đổi màu quỳ tím thành xanh là : NaOH ; Ba(OH)2
ĐÁP ÁN
Tiết 11 BÀI 7: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA BAZƠ
1.Tác dụng của dụng dịch bazơ với chất chỉ thị màu.
? Nhắc lại oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ sản phẩm tạo thành là những hợp chất nào?
Tiết 11 BÀI 7: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA BAZƠ
1.Tác dụng của dụng dịch bazơ với chất chỉ thị màu.
2. Tác dụng của dung dịch bazơ với oxit axit
? Cho biết sản phẩm tạo thành khi cho axit tác dụng với bazơ? Phản ứng này thuộc loại phản ứng gì ?
Tiết 11 BÀI 7: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA BAZƠ
1.Tác dụng của dụng dịch bazơ với chất chỉ thị màu.
2. Tác dụng của dung dịch bazơ với oxit axit -> Muối và nước
3.Tác dụng với axit -> Muối và nước
Thí nghiệm :+ Đun nóng ống nghiệm chứa Cu(OH)2

 HS quan sát hiện tượng, nhận xét và viết PTHH
Tiết 11 BÀI 7: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA BAZƠ
1.Tác dụng của dụng dịch bazơ với chất chỉ thị màu.
2. Tác dụng của dung dịch bazơ với oxit axit -> Muối và nước
3.Tác dụng với axit -> Muối và nước
4. Bazơ không tan bị nhiệt phân huỷ
Bazơ không tan t0 Oxit bazơ + Nước
Tiết 11 BÀI 7: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA BAZƠ
1.Tác dụng của dụng dịch bazơ với chất chỉ thị màu.
2. Tác dụng của dung dịch bazơ với oxit axit -> Muối và nước
3.Tác dụng với axit -> Muối và nước ( Phản ứng trung hoà)
4. Bazơ không tan bị nhiệt phân huỷ -> oxit bazơ và nước
* Ngoài ra, dung dịch bazơ còn tác dụng với dung dịch muối ( Học ở bài 9 ).
CỦNG CỐ
BAZƠ
Bazo tan
Bazo khụng tan
Tác dụng với chất chỉ thị màu
T/d với axit
T/d với Oxit axit
T/d với dd Muối
Tác dụng với axit
Bị nhiệt phân huỷ
THẢO LUẬN NHÓM
Nhóm 1: Câu a, d Nhóm 3: Câu a, d
Nhóm 2 : Câu b, c Nhóm 4: Câu b, c
ĐÁP ÁN
a/ Tác dụng được với dung dịch HCl:
2HCl + Cu(OH)2  CuCl2 + H2O
HCl + NaOH  NaCl + H2O
2HCl + Ba(OH)2  BaCl2 + 2H2O
b/ Bị nhiệt phân hủy:
Cu(OH)2  CuO + H2O
to
c/ Tác dụng với CO2
CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O
CO2 + Ba(OH)2  BaCO3 + H2O
d/ Đổi màu quỳ tím thành xanh:
NaOH; Ba(OH)2
T?ng k?t:
Tác dụng với muối
Hu?ng d?n h?c t?p:
* Đối với bài học ở tiết học này:
- Học bài
- Làm bài tập 1,3,4,5/sgk.25
* Đối với bài học ở tiết học tiếp theo:
Xem trước bài : “Một số bazơ quan trọng”
- Cho biết tính chất hóa học và ứng dụng của NaOH ?
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
 
Gửi ý kiến