Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

sử 9 tuần 3 tiết 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Nguyện
Ngày gửi: 13h:56' 07-09-2017
Dung lượng: 75.0 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
Tuần: 03 Ngày soạn : 03/ 9/ 2017
Tiết: 03 Ngày dạy : 08/ 9/ 2017I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Sau khi hoàn thành bài học, HS cần nắm được:
- Quá trình giành độc lập ở các nước Á, Phi, Mĩ La tinh từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 đến những năm 60 của thế kỉ XX
- Những nét chính về phong trào giành độc lập ở các nước Á, Phi, Mĩ La tinh từ giữa những năm 70 đến những năm 90 của thế kỉ XX
2. Thái độ
- Thấy rõ cuộc đấu tranh anh dũng và gian khổ của nhân dân các nước Á, Phi, Mĩ La tinh vì sự nghiệp giải phóng và độc lập dân tộc
- Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị với các nước Châu Á, Phi, Mĩ la tinh
- Nâng cao lòng tự hào dân tộc vì nhân dân đã giành được những thắng lợi to lớn trong đấu tranh giải phóng dân tộc
3. Kĩ năng
- Rèn luyện phương pháp tư duy, khái quát, tổng hợp, kĩ năng sử dụng bản đồ …
- Kĩ năng sử dụng bản đồ về kinh tế, chính trị
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Bản đồ thế giới
2. Học sinh
Học bài cũ, đọc trước bài và trả lời câu hỏi SGK.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Ổn định: 9A1…………….9A2………………..9A3………………9A4……………..
1. Kiểm tra bài cũ
? Nội dung cải cách ở Liên Xô? Nhận xét?
? Quá trình khủng hoảng, sụp đổ ở các nước Đông Âu?
2.Giới thiệu bài mới
Sau chiến tranh thế giới thứ 2, một cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc đã diễn ra sôi nổi ở Châu Â, Châu Phi và Mỹ La Tinh, làm cho hệ thống thuộc địa của CNĐQ tan rã từng mảng lớn và đi tới sụp đổ hoàn toàn...
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG CẦN ĐẠT

Họat động 1: Tìm hiểu giai đoạn từ 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỷ XX

? Phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân Đông Nam Á diễn ra thế nào?( HS yếu)*GV sử dụng bản đồ thế giới.
? Cuộc đấu tranh giành độc lập của các nước trên có ảnh hưởng gì đến các nước trong khu vực và các châu lục khác?
GV: Ấn Độ, Ai Cập, An-giê -ri, Cu Ba…
? Phong trào đấu tranh của Mĩ La Tinh có gì nổi bật?
- Dưới sự lãnh đạo của phi-đen Cát-xtơ-rô cách mạng Cu-Ba giành thắng lợi(1-1-1959) lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ.
? Ở châu Phi phong trào đấu tranh diễn ra như thế nào. ( HS yếu)
+1960 :17 nước ở Tây Phi, Đông Phi, và Trung Phi giành độc lập=> lịch sử ghi nhận là “Năm châu Phi”
? Em có nhận xét gì về phong trào giải phóng dân tộc Châu Phi
? Ý nghĩa của phong trào đấu tranh? ( Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc thực dân bị sụp đổ. Năm 1967 hệ thống thuộc địa chỉ còn 5,2 triệu km2, với 35 triệu dân (chủ yếu ở Miền nam Châu phi - đó là chế độ phân biệt chủng tộc và các nước thuộc địa của Bồ Đào Nha).)
Họat động 2: Tìm hiểu giai đoạn từ giữa những năm 60 đến giữa năm 70 của thế kỉ XX

? Căn cứ vào bản đồ thế giới em hãy xác định vị trí các nước đã giành độc lập trong giai đoạn này ở Châu Á, Phi, Mỹ La – Tinh.
? Trong giai đoạn này, nổi bật lên là phong trào đấu tranh của những nước nào.
GV: sử dụng bản đồ thế giới chỉ rõ 3 nước trên
? Nhận xét của em về phong trào đấu tranh của nhân dân Ăng-gô-la, Mô-dăm-bic và Ghi - nê Bít -sao
? Phong trào đấu tranh đó thu kết quả gì
- Nhân dân Ănggôla, Chi Lê, Môdămbic đấu tranh lật đổ Bồ Đào Nha.
? Thắng lợi của 3 nước đó có ý nghĩa như thế nào
- Sự tan rã thuộc địa của Bồ Đào Nha là thắng lợi quan trọng của phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi.
Họat động 3: Tìm hiểu Giai đoạn từ giữa những năm 70 đến giữa năm 90 của thế kỉ XX

? Trong giai đoạn này CNTD chỉ còn tồn tại duới hình thức nào ( chế độ phân biệt chủng tộc (A - Pác – Thai).
- GV: Giải thích khái niệm A - Pác – Thai.
+ là sự tách biệt dân tộc.
+ Là 1 chính sách phân biệt chủng tộc cực đoan và tàn bạo của
 
Gửi ý kiến