Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

sử 9 tuần 16 tiết 16

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Nguyện
Ngày gửi: 13h:55' 04-12-2017
Dung lượng: 76.5 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
Tuần: 16 Ngày soạn : 29/ 11/ 2017
Tiết: 16 Ngày dạy : 02/ 12/ 2017

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Sau khi hoàn thành bài học, HS cần nắm được:
- Trình bày được nguyên nhân và những chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất
- Biết được những nét chính về chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp.
- Chỉ ra được sự chuyển biến về kinh tế, xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai.
2. Thái độ
Giáo dục học sinh lòng căm thù đế quốc với những chính sách bóc lột thâm độc của Pháp.
Có ý thức bảo vệ các di sản văn hóa dân tộc.
3. Kĩ năng
Rèn luyện kĩ năng phân tích, tư duy và khái quát, đánh giá
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
Soạn bài + Tài liệu tham khảo
2. Học sinh
- Sách giáo khoa.Vở bài soạn, vở bài học
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Ổn định: 9A1…………….9A2………………..9A3………………9A4……………..
1. Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra vở bài tập.
2. Giới thiệu bài mới
Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai đối với VN, chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam đã làm cho kinh tế, xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi…
3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG CẦN ĐẠT

Họat động 1: Tìm hiểu chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp
? Tại sao Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai?
HS(yếu): Dựa vào SGK trả lời.
GV: chuẩn kiến thức
GV: dùng bản đồ 27 cho H/s quan sát, đặt câu hỏi:
Dựa vào lược đồ và nội dung SGK, trình bày chương trình khai thác Việt Nam lần thứ hai của thực dân Pháp.
1.? Về nông nghiệp thực dân Pháp đã khai thác những gì? Vì sao chúng lại bỏ vốn nhiều nhất vào nông nghiệp?
2.? Về công nghiệp Pháp khai thác bằng cách nào?
3.? Chính sách về thương nghiệp, tài chính? Nhận xét?
4.? Pháp đã đầu tư gì cho giao thông vận tải? Tại sao Pháp lại đầu tư mạnh cho GTVT?
HS: Thảo luận nhóm lần lượt 4 nhóm, 4 câu hỏi trên
GV: Tổ chức cho học sinh thảo luận, trình bày bổ sung hoàn thiện kết quả
Chốt ghi bảng
? Tại sao chúng đầu tư vào đồn điền cao su và khai mỏ ? Lấy dẫn chứng.
HS: - Là nguồn nguyên liệu mà các nước cần rất nhiều sau chiến tranh
GV: Hệ quả là , làm diện tích trồng cây cao su tăng nhanh
? Nhận xét của em về chương trình khai thác thuộc địa lần hai của Pháp.
-> Hạn chế phát triển công nghiệp, tăng cường thủ đoạn bóc lột vơ vét.
? So sánh chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất với lần thứ hai của thực dân Pháp?
- H/s Suy nghĩ, trả lời
GV: đều khai thác được nhiều nhất tài nguyên nước ta đưa về chính quốc
So với lần thứ nhất, lần này thực dân khai thác bóc lột quy mô lớn hơn, trên tất cả các lĩnh vực
Họat động 2: Tìm hiểu Các chính sách khai thác của thực dân Pháp về chính trị, văn hoá, giáo dục
? Pháp đã thi hành ở Việt Nam những thủ đoạn chính trị như thế nào? Mục đích?
HS: Dựa vào SGK, suy nghĩ, trả lời
GV: chốt, phân tích chính sách “chia để trị” của Pháp, chính sách chính trị của thực dân Pháp phục vụ cho công cuộc khai thác bóc lột và củng cố bộ máy thống trị.
? Về văn hoá giáo dục Pháp có thủ đoạn gì ?Mục đích?
HS: - Lừa bịp, mị dân và làm cho nhân dân ta không còn tập trung vào việc đấu tranh giải phóng dân tộc.
? Nhận xét của em về chính sách chính trị văn hoá giáo dục của Pháp.
-HS: Những chính sách thâm độc, xảo quyệt
GV: chốt, chuẩn kiến thức
Họat động 3: Tìm hiểu xã hội Việt Nam phân hoá:
- Do chính sách khai thác bóc lột của Pháp xã hội Việt Nam phân hóa sâu sắc
? Giai cấp địa chủ phong kiến có những thay đổi như thế nào ?
HS:- Chúng chia nhau chiếm đoạt ruộng đất nông dân.
GV: Địa chủ làm tay sai cho Pháp áp bức bóc lột nhân dân
? Cho biết những thay đổi của giai cấp tư sản
 
Gửi ý kiến