Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

sử 8 tuần 16 tiết 34

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Nguyện
Ngày gửi: 13h:54' 04-12-2017
Dung lượng: 81.0 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
Tuần: 16 Ngày soạn :02/ 12/ 2017
Tiết: 34 Ngày dạy : 06/ 12/ 2017I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Sau bài học học sinh cần:
- Củng cố, hệ thống hoá những sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới.
- Nắm được những nội dung chính của lịch sử thế giới trong những năm 1917 – 1945.
2. Thái độ
Củng cố, nâng cao tư tưởng, tình cảm cách mạng chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế chân chính, tinh thần chống chiến tranh, chống chủ nghĩa Phát xít, bảo vệ hoà bình thế giới.
3. Kĩ năng
Lập bảng thống kê, chọn sự kiện tiêu biểu, tổng hợp, so sánh và hệ thống hoá sự kiện.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Giáo án, máy chiếu, tư liệu liên quan đến bài học.
2. Học sinh
Sách giáo khoa
Đề cương ôn tập lịch sử 8 học kì I.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Ổn định: 8A1…………8A2…………8A3…………8A4……..........8A5……………
1. Kiểm tra bài cũ
Trình bày nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai. Điểm khác so với nguyên nhân của chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?
2.Giới thiệu bài mới
Từ 1917-1945, thế giới đã xảy ra nhiều sự kiện lịch sử, những biến cố lịch sử, tạo ra những bước phát triển mới của lịch sử thế giới. Hôm nay,chúng ta ôn lại những sự kiện chính, với phương pháp bảng thống kết.
3.Bài mới

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG CẦN ĐẠT

Hoạt động 1: Khái quát lại những sự kiện lịch sử chính:
HS: hoạt động nhóm
Lập niên biểu các sự kiện chính của lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1917 đến năm 1945


Hoạt động 2: Khái quát lại những nội dung chủ yếu.
HS làm việc nhóm 5 phút:
? Trong số những sự kiện từ 1917 – 1945 chọn 5 sự kiện tiêu biểu nhất và nêu lí do vì sao em chọn những sự kiện đó ?
HS: các nhóm báo cáo kết quả.
GV: tổng hợp lại và hướng HS tìm hiểu những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới 1917 – 1945.
Hoạt động 3: Thực hành làm đề cương ôn tập học kì I
1. Những sự kiện chính
Thời gian
Sự kiện
Kết quả


2/1917
NƯỚC NGA – LIÊN XÔ
- Cách mạng dân chủ tư sản Nga thắng lợi.


- Lật đổ chế độ Nga hoàng.
- Hai chính quyền song sòng tồn tại.

7/11/
1917
- Cách mạng XHCN tháng
Mười Nga thắng lợi.

- Lật đổ chính phủ tư sản lâm thời.
- Lập chính phủ và nước Cộng hoà Xô viết.

1918 - 1920
- Đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết.
- XD hệ thống chính trị – nhà nước mới.
- Cải cách XHCN.
- Tháng thù trong giặc ngoài.


1921 - 1941
Liên Xô xây dựng CNXH
Từ nước nông nghiệp trở thành cường quốc công nghiệp XHCN.1918 - 1923
CÁC NƯỚC KHÁC
Cao trào cách mạng ở châu Âu, châu Á.

Các Đảng Cộng sản ra đời, Quốc tế Cộng sản thành lập.


1924 - 1929
CNTB ổn dịnh và phát triển.
- Sản xuất công nghiệp phát triển nhanh chóng.


1929 - 1933
Khủng hoảng kinh tế thế giới.
- Kinh tế giảm sút, thất nghiệp.
- Mất ổn dịnh về chính trị.


1933 - 1939
Các nước tư bản tìm cách thoát khỏi khủng hoảng.
- Đức, I-ta-li-a, Nhật Phát xít hoá.
- Anh, Pháp, Mĩ cải cách duy trì hế độ dân chủ tư sản.


1939 - 1945
Chiến tranh thế giới thứ hai
…………………………………….


2. Những nội dung chủ yếu
- Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga 1917 đã tác động lớn đến tình hình thế giới.
- Ở Âu Mĩ các Đảng cộng sản ra đời, Quốc tế Cộng sản được thành lập ( Lãnh đạo phong trào cách mạng đi theo cách mạng tháng Mười.
- Giai cấp vô sản trẻ trưởng thành và tham gia lãnh đạo cách mạng.
- Khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 ( Chủ nghĩa Phát xít thắng thế ( Gây chiến tranh phân chia lại thế giới.
- Chiến tranh thế giới thứ hai 1939- 1945 gây ra những tổn thất lớn nhất trong lịch sử nhân loại.
4
 
Gửi ý kiến