Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

sử 8 tiết 50

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Nguyện
Ngày gửi: 21h:19' 20-05-2018
Dung lượng: 78.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
Tuần: 34 Ngày soạn :30/ 3/ 2018
Tiết: 50 Ngày dạy : 04/ 04/ 2018
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Sau bài học HS cần:
Biết được chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong thời chiến
Nắm được bước đầu hoạt động của Nguyễn Tất Thành: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước mới, cuộc hành trình và quá trình chuyển biến về tư tưởng.
2.Thái độ:
Khâm phục ý chí tinh thần của nhà yêu nước lỗi lạc Nguyễn Tất Thành, biết ơn, nhớ được công lao trời bể của Bác Hồ.
Hiểu thêm giá trị của độc lập tự do.
Giáo dục lòng yêu nước, quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc của lãnh tụ Hồ Chí Minh.
3. Kĩ năng:
Quan sát, đánh giá tư tưởng, hành động của các nhân vật lịch sử
Tích hợp giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh.
II. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên:
Giáo án, hình ảnh về Bác Hồ từ năm 1911-1917, bản đồ hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ
2. Học sinh:
SGK, chuẩn bị bài mới
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Ổn định
8A1………………8A2……………..8A3………………..8A4……………8A5………........
1. Kiểm tra bài cũ:
Em hãy rút ra đặc điểm chung của phong trào yêu nước ở nước ta trước chiến tranh thế giới thứ nhất qua phong trào Đông du, Đông kinh nghĩa thục và cuộc vận động Duy tân?
2. Giới thiệu bài mới:
Con đường cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản là cuộc vận động cứu nước theo xu thế thời đại, tuy nhiên con đường đó chưa phù hợp với bối cảnh của đất nước nên đều thất bại. Trong bối cảnh đó xuất hiện nhà yêu nước lỗi lạc Nguyễn Tất Thành. Hành trình tìm kiếm con đường cứu nước mới của nhà yêu nước Nguyễn Tất Thành như thế nào, bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu.
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG KIẾN THỨCHoạt động 1: Tìm hiểu chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong chiến tranh thế giới thứ nhất
GV: Khái quát bối cảnh lịch sử, ngày 01/08/1914, chiến tranh thế giới thứ nhất giữa hai phe liên minh và hiệp ước bùng nổ. Pháp nằm trong phe liên minh.
? Em hãy nêu những thay đổi trong các chính sách về kinh tế, xã hội của Pháp ở Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất. Vì sao có sự thay đổi đó?
HS: Dựa vào SGK, trình bày ngắn gọn
GV: Bổ sung, kết luận. Tất cả những thay đổi đó nhằm mục đích vơ vét sức người, sức của của nhân dân ta để phục vụ cho chiến tranh phi nghĩa.
? Cho biết hậu quả của các chính sách đó?
HS: Dựa vào SGK, trình bày
GV: Những việc làm của thực dân làm cho nhân dân ta nhất là nông dân càng thêm khốn khổ

Hoạt động 2: Tìm hiểu về những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước
? Em hãy cho biết vài nét về nhà yêu nước Nguyễn Tất Thành?
HS: Dựa vào SGK và hiểu biết của mình, trình bày
GV: Nhấn mạnh Bác Hồ kính yêu của chúng ta tên khai sinh là Nguyễn Tất Thành
? Hoàn cảnh nào dẫn tới Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước?
HS: Dựa vào SGK, trả lời
GV: Khái quát: Khuynh hướng theo dân chủ tư sản với các phong trào yêu nước đều thất bại
? Hướng đi của Người có gì mới so với những nhà yêu nước trước đó?
HS: Dựa vào SGK, trình bày
GV: chú thích lược đồ, hướng dẫn học sinh trình bày:
? Dựa vào lược đồ hoạt động của nhà yêu nước Nguyễn Tất Thành, em hãy trình bày bước đầu những hoạt động của Người?
HS: Dựa vào lược đồ trình bày
GV: chốt
Lồng ghép tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh.

II. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRONG THỜI KÌ CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918)
1. Chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong thời chiến
- Thực dân Pháp đẩy mạnh vơ vét sức người, sức của phục vụ cho cuộc chiến tranh đế quốc: Bắt lính, thu hẹp diện tích trồng lúa, khai thác kim loại quý hiếm, bắt dân ta mua công trái
- Đời sống nông dân càng thêm khốn khổ

2. Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế (1916). Khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên (1917)
(Giảm tải)
3. Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước
*
 
Gửi ý kiến