Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Dự thảo chấm điểm thi đua của liên đội

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Mạnh Hùng
Ngày gửi: 16h:30' 19-08-2011
Dung lượng: 64.5 KB
Số lượt tải: 1096
Số lượt thích: 0 người
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đạ Tông, ngày 18 tháng 08 năm 2011

DỰ THẢO
V/v chấm điểm thi đua hàng tuần.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lí học sinh trong nề nếp cũng như trong học tập. Nay Liên đội lập kế hoạch chấm điểm thi đua với các nội dung sau:
I.MỤC ĐÍCH:
- Nâng cao tinh thần tự giác trong học tập và rèn luyện
- Có ý thức và thái độ nghiêm túc trong các hoạt động khác
- Giúp các em có sự phấn đấu và đoàn kết

II.NỘI DUNG:
-Điểm nề nếp .
-Điểm học tập thang điểm theo tiết học được chấm theo thang điểm 10.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
A : Điểm nề nếp .
1. Chào cờ: thang điểm 10.
+ Xếp hàng vào lớp không ngay ngắn,chậm,trừ 2 điểm trên /lớp/ lần
+ Học sinh bị khiển trách trước cờ trừ 10 điểm trên một học sinh.
+ Hát quốc ca không đều, hát nhỏ, không nghiêm túc trừ 2 điểm/lớp.
+ Vắng 1-3 hs không phép trừ 2 điểm, từ 4 trở lên trừ 5 điểm.

2 . Vệ sinh: thang điểm trừ.
+ Vệ sinh muộn trừ 2 điểm/ lớp.
+ Vệ sinh bẩn trừ 3 điểm trên / lớp
+ Không quét sân trường trừ 5 điểm trên/ lớp/ lần
+ Lớp không có lọ hoa trừ 1 điểm/ lần
+ Không có khăn trải bàn, dẻ lau bảng , chậu nước trừ 3 điểm trên / lần

3 .Sinh hoạt 15 phút đầu giờ.
+ Không đúng theo lịch trừ 2 điểm/ lần. Sinh hoạt ồn trừ 3 điểm trên một lớp.
+ Không sinh hoạt trừ 5 điểm trên một lớp.

4 .Sĩ số - đi muộn bỏ tiết
+ Vắng không phép trừ 3 điểm trên một học sinh, có phép trừ 1 điểm/hs/ngày.
+ Đi chậm trừ 1 điểm trên một học sinh/ lần
+ Học sinh bỏ tiết trừ 10 điểm trên một học sinh.

5.Khăn quàng – bảng tên.
+ Không đeo khăn quàng, trừ 3 điểm/1Hs. Trang phục không nghiêm túc trừ 3đ/hs.

6. Thế dục giữa giờ:
+ Xếp hàng muộn trừ 2 điểm /lớp
+ Không thắng hàng hoặc tập không nghiêm túc trừ 2điểm/Hs
+ Một HS không tập thể dục giữa giờ trừ 2 điểm. Một HS trốn trừ 5 điểm.

B.Đối với GVCN:
+Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt 15 phút đầu giờ được +10đ/tuần. Vắng không phép 2buổi trở lên/tuần sẽ không xếp lớp xuất sắc. Việc lên lớp 15’ đầu giờ của GVCN do tổng phụ trách theo dõi.

C: Học tập :
Điểm sổ đầu bài
Vệ sinh lớp học, trang phục
Sỉ số tham gia học tập
Thái độ học tập
Điều chỉnh

10
Sạch sẽ, có khăn lau tay, chậu nước, khăn lau bảng, bàn ghế giáo viên sạch sẽ, bàn ghế trong lớp ngay ngắn. Giỏ rác không có rách,
Vắng không quá 2hs có giấy phép.
Chú ý nghe giảng, chuẩn bị tương đối bài cũ và bài mới. không có quá 3hs học bài cũ chưa tốt,có tinh thần xây dựng bài mới.


9
Như điểm 10.
Vắng không quá 3 hs(có 2 giấy phép)
Chú ý nghe giảng, chuẩn bị tương đối bài cũ và bài mới. không có quá hs 5 học bài cũ chưa tốt, có tinh thần xây dựng bài mới


8
Một trong các vấn đề nêu trên chưa tốt. bàn ghế chưa ngay ngắn.
Vắng không quá 4hs (2/2p)
Có hs chưa tập trung chú ý nghe giảng còn làm việc riêng.


7
Lớp chưa sạch, không đổ rác ở giỏ,
Vắng không quá 5hs . (3/2p)
Nhiều học sinh không chuẩn bị bài cũ (7hs trở lên)


6
Lớp còn bẩn, không có dẻ lau bảng, nước rửa tay cho GV, bàn ghế không ngay ngắn
Vắng không quá 5hs . (0p)
HS không chuần bị bài cũ.


5
Không vệ sinh lớp học,
Vắng từ 6 em trở lên.
HS có thái độ chưa đúng mực với thây cô giáo.


Dưới 5
Ngoài các điều kiện trên tùy GV xem xét cho hợp lí mang tính giáo dục học sinh.

D. Cách tính điểm:
1. Điểm nề nếp: Vi phạm nội dung nào thì trừ nội dung đó
 
Gửi ý kiến