Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Mẫu sổ kế hoạch cá nhân

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:35' 03-08-2011
Dung lượng: 444.0 KB
Số lượt tải: 1108
Số lượt thích: 0 người

SỔ KẾ HOẠCH CÁ NHÂNHọ và tên giáo viên:……………………………………..
Tổ:……………………………………………………….
Trường:………………………………………………….
Năm học:……………………..
KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
NĂM HỌC: 20…. - 20….

Giáo viên:
Tổ:
Dạy các lớp:
Kiêm nhiệm:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Thuận lợi:
Khó khăn:

II. KẾ HOẠCH NĂM HỌC:
Tư tưởng, đạo đức, lối sống:


Công tác chuyên môn:
Nội dung:


Biện pháp thực hiện:


Chỉ tiêu phấn đấu:


Chỉ tiêu về chất lượng bộ môn:
Môn
Khối
Lớp
Chỉ tiêu bộ mônGiỏi
Khá
TB
Yếu
KémSL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%


Công tác chủ nhiệm (Nếu có):
3.1. Duy trì sĩ số: Sĩ số đầu năm:……………HS
Nội dung:

Biện pháp thực hiện:


Chỉ tiêu phấn đấu:
Tỉ lệ duy trì sĩ số cuối năm:…………………%

3.2. Giáo dục đạo đức:
Nội dung:Biện pháp thực hiện:Chỉ tiêu phấn đấu: Xếp loại hạnh kiểm của học sinh.
Tốt
Khá
TB
Yếu

SL
%
SL
%
SL
%
SL
%3.3. Học tập:
Nội dung:Biện pháp thực hiện:Chỉ tiêu phấn đấu: Xếp loại học lực của học sinh.
Giỏi
Khá
TB
Yếu
Kém

SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%

3.4. Giáo dục hướng nghiệp:
Nội dung:


Biện pháp thực hiện:


Chỉ tiêu phấn đấu:
Tỉ lệ học sinh có giấy chứng nhận nghề PT:…………………%

3.5. Các hoạt động khác:
Nội dung:Biện pháp thực hiện:Chỉ tiêu phấn đấu:Các công tác khác:
 
Gửi ý kiến