Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

mẫu tờ trình của công đoàn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Mộng Trinh
Ngày gửi: 19h:04' 08-09-2010
Dung lượng: 34.0 KB
Số lượt tải: 1028
Số lượt thích: 0 ngườiCÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS ……………………………………………………….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số / TT - CĐ …………, ngày tháng năm 200

TỜ TRÌNH
ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN BAN CHẤP HÀNH – UỶ BAN KIỂM TRA
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ KHOÁ …….
NHIỆM KỲ 200.. – 200 ..

Kính gửi : Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng


Căn cứ vào kết quả Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ …..tổ chức ngày / tháng /năm 200 …
Ban chấp hành CĐCS Trường …………………………….. lập tờ trình đề nghị Công đoàn Ngành Giáo dục Lâm Đồng xem xét công nhận Ban chấp hành – Uỷ ban kiểm tra Công đoàn cơ sở khóa …….. nhiệm kỳ 200 …. – 200 ….. gồm :
I . Đề nghị công nhận Ban chấp hành gồm …..đồng chí : ( Có danh sách trích ngang BCH kèm theo - ghi rõ chức vụ của từng thành viên BCH )
2. Đề nghị công nhận Uỷ ban kiểm tra Công đoàn gồm …..đồng chí :
(Có danh sách trích ngang kèm theo - ghi rõ chức vụ của từng thành viên UBKT)
Rất mong được sự quan tâm xem xét của quý cấp .
Xin chân thành cám ơn !

Nơi nhận TM. BAN CHẤP HÀNH
Như trên ( Để công nhận ) Chủ tịch
Chi bộ ( Thay báo cáo )
Lưu CĐCSCÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS ……………………………………………………….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số / TT - CĐ …………, ngày tháng năm 200


TỜ TRÌNH
V/v khen thưởng tập thể – cá nhân
Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn
năm học 200.. – 200..

Kính gừi : HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ qui chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn kèm theo quyết định 777/QĐ - TLĐ ngày 26. 5. 2004 và Thông tri hướng dẫn thi hành Qui chế số : 97/TLĐ ngày 03 tháng 9 năm 2004 của đoàn Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam ban hành quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn .
Căn cứ hướng dẫn khen thưởng hàng năm của Công đoàn Giáo dục tỉnh Lâm Đồng .
Ban chấp hành CĐCS ……………………….. đã họp đánh giá tổng kết thành tích hoạt động và xây dựng tổ chức công đoàn, các phong trào thi đua của ngành trong năm học 200….. – 200 … và xét đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng Công đoàn Giáo dục tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể , cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm học 200……– 200….. như sau :
II. ĐỀ NGHỊ CĐGD TỈNH TẶNG CỜ CHO CĐCS , TẶNG BẰNG KHEN CHO …………. CÁ NHÂN , TẶNG GIẤY KHEN CHO … CÁ NHÂN
( có danh sách kèm theo )
Kính mong Hội đồng thi đua Công đoàn Giáo dục tỉnh xét khen thưởng cho các tập thể , cá nhân nêu trên . Hồ sơ kèm theo tờ trình gồm có :
- Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng 01 bản
Tóm tắt thành tích ( Danh sách trích ngang ) của các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng 01 bản .
- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị tặng cờ, bằng khen .

Nơi nhận TM. BAN CHẤP HÀNH
Như trên ( Để công nhận ) Chủ tịch
Chi bộ ( Thay báo cáo )
Lưu CĐCS 
Gửi ý kiến