Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bảng kê dạy ngoài trời môn Thể Dục

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Quỳnh
Ngày gửi: 17h:01' 10-12-2010
Dung lượng: 55.5 KB
Số lượt tải: 934
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – T ự do – Hạnh phúc
Đạ Tông, ngày….tháng…..năm20….

BẢNG THANH TOÁN
TIỀN DẠY NGOÀI TRỜI CỦA GIÁO VIÊN MÔN THỂ DỤC
Học kỳ I năm học 2010 – 2011
Họ và tên:……………………………………chức vụ:…………..
Hệ sô lương……………………PC Khu vực………….PC chức vụ(nếu có):…..Tổng hệ số:………
Đang giảng dạy môn: TD lớp:………………………………………………………………………..
Công tác chủ nhiệm:………………………………………số tiết:…………………………………..
Tổng số tiết đã thực hiện/ tuần………tiết / tuần
Tôi làm bảng kê thanh toán tiền dạy ngoài trời KH I như sau:
Tuần/học kỳ
Số tiết đang dạy
Số tiết đã thực hiện
Số tiết đề nghị
Thành tiền
Duyệt của trường
Ghi chúSố tiết lý thuyết
Số tiết thực hành

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Cộng
Thành tiền bằng chữ: (………………………………………………………………………………...)


Tổ trưởng
Giáo viên lập
CM trường
(Duyệt số tiết:….bằng chữ:……………………………..
Xác nhận của trường


 
Gửi ý kiến