Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Qui định hồ sơ sổ sách năm học 2010 2011

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Phòng GD
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:19' 02-09-2010
Dung lượng: 43.0 KB
Số lượt tải: 440
Số lượt thích: 0 người

UBND HUYỆN ĐAM RÔNG
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
_______________________

Số: 78 /CV-PGD&ĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________________________________________

Đam Rông, ngày 31 tháng 8 năm 2010


QUY ĐỊNH CÁC LOẠI HỒ SƠ SỔ SÁCH CHUYÊN MÔN BẬC THCS NĂM HỌC 2010 - 2011
Năm học 2010- 2011 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đam Rông quy định các loại hồ sơ chuyên môn bậc THCS như sau:
I.HỒ SƠ QUẢN LÍ CỦA HIỆU TRƯỞNG.
1. Quản lí chung.
- Kế hoạch của nhà trường (năm, tháng, kì có sơ kết, tổng kết);
- Các văn bản chỉ đạo chuyên môn của Phòng, Sở, Bộ;
- Phân phối chương trình và kế hoạch giảng dạy các môn;
- Sổ gọi tên và ghi điểm;
- Sổ ghi đầu bài;
- Sổ nghị quyết của nhà trường ;
- Sổ ghi nghị quyết của hội đồng trường;
- Sổ theo dõi phổ cập giáo dục;
- Hồ sơ thi đua của nhà trường;
- Sổ quản lý và hồ sơ lưu trữ các văn bản, công văn;
- Sổ quản lý tài sản;
- Sổ quản lý tài chính;
- Hồ sơ quản lý thiết bị dạy học và thực hành thí nghiệm;
- Hồ sơ quản lý thư viện;
2. Quản lí giáo viên
- Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên;
- Sổ thi đua, khen thưởng ,kỉ luật giáo viên;
- Sổ quản lí nhân sự.
3. Quản lí học sinh.
- Hồ sơ tuyển sinh;
- Sổ đăng bộ;
- Học bạ học sinh;
- Sổ quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ;
- Sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến;
- Hồ sơ khen thưởng, kỷ luật học sinh;
- Sổ thống kê số liệu học sinh lên lớp và ở lại hàng năm(Kèm danh sách ở lại lớp sau khi thi lại và rèn luyện trong hè).
II. HỒ SƠ QUẢN LÍ CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG.
- Kế hoạch chuyên môn( tháng, kì, năm);
- Phân phối chương trình và kế hoạch giảng dạy các môn;
- Sổ theo dõi, đánh giá giáo viên;
- Sổ theo dõi công tác công tác nghiên cứu khoa học, SKKN và giải pháp hữu ích;
- Các văn bản chỉ đạo chuyên môn của Phòng, Sở, Bộ;
- Hồ sơ theo dõi chuyên môn;(bảng phân công công tác giáo viên, theo dõi việc thực hiện chương trình, dạy bù, dạy thay, dạy phụ đạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, theo dõi kết quả hội giảng, thao giảng, dự giờ, nghỉ,….của giáo viên;
- Thống kê kết quả học tập và rèn luyện của học sinh từng học kì, cả năm, xét lên lớp,điều kiện xét tốt nghiệp, thi lại, kết quả sau khi thi lại, theo dõi học sinh giỏi, học sinh cá biệt, học sinh yếu.
III. HỒ SƠ QUẢN LÍ CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
1. Sổ kế hoạch tổ.
2. Sổ ghi biên bản họp tổ (Viết tay).
3. Hồ sơ lưu các văn bản chỉ đạo(Bộ, Sở, Phòng, Trường).
4. Sổ kiểm tra HSSS của giáo viên trong tổ.
5. Sổ lưu đề kiểm tra các bộ môn trong tổ (1 tiết, học kì…..) đã được tổ trưởng hoặc phó hiệu trưởng chuyên môn duyệt.
IV. HỒ SƠ SỔ SÁCH CỦA GIÁO VIÊN
1. Giáo án;
2. Sổ kế hoạch giảng dạy theo tuần (Lịch báo giảng);
3. Sổ dự giờ ;
4. Sổ điểm cá nhân;
5. Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp).
* Lưu ý: Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, các trường THCS có thể quy định thêm một số hồ sơ sổ sách ngoài quy định đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng, giáo viên và nhân viên để phục vụ công tác quản lí và đánh giá.

Nơi nhận:
- Các trường THCS
- Lưu: VT.
TRƯỞNG PHÒNG


Đã kýTrần Phú Vinh


 
Gửi ý kiến