Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quyết định thành lập tổ chuyên môn của PGD

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Phòng GD
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:18' 02-09-2010
Dung lượng: 62.0 KB
Số lượt tải: 72
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN ĐAM RÔNG
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
_______________________

Số: 27/QĐ-PGD&ĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________________________________

Đam Rông, ngày 31 tháng 08 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
V/v: Thành lập tổ chuyên môn năm học 2010 – 2011 bậc học Trung học cơ sở


TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN ĐAM RÔNG

- Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND huyện Đam Rông V/v: Ban hành bản Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đam Rông;
- Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 của ngành giáo dục và của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đam Rông;
- Xét năng lực, trình độ của cán bộ giáo viên, cộng tác viên ngành giáo dục Đam Rông, theo đề nghị của bộ phận chuyên môn, bộ phận tổ chức.
QUYẾT ĐỊNH
Điều I: Thành lập tổ chuyên môn năm học 2010 – 2011 bậc học Trung học cơ sở

gồm các ông bà có tên sau:
STT
HỌ VÀ TÊN
ĐƠN VỊ
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH

01
Nguyễn Văn Thạo
THCS Lê Hồng Phong
Tổ trưởng tổ Văn

02
Phạm Thị Ngọc Phương
THCS Đạ Long
Tổ phó tổ Văn

03
Hoàng Văn Khuyên
THCS Lê Hồng Phong
Tổ trưởng tổ Toán

04
Nguyễn Văn Lưỡng
THCS Liêng Srônh
Tổ phó tổ Toán

05
Ninh Quốc Thể
THCS Liêng Srônh
Tổ trưởng tổ Vật lí

06
Đặng Tiến Hưng
THCS Lê Hồng Phong
Tổ phó tổ Vật lí

07
Ngô Thị Huyền
THCS Liêng Trang
Tổ trưởng tổ Hoá học

08
Lê Anh Linh
THCS Đạ Mrông
Tổ phó tổ Hoá học

09
Nguyễn Thị Kim Thi
THCS Lê Hồng Phong
Tổ trưởng tổ Sinh học

10
Nguyễn Thị Phương Thúy
THCS Liêng Srônh
Tổ phó tổ Sinh học

11
Dương Tuấn Thanh
THCS Liêng Trang
Tổ trưởng tổ Lịch sử

12
Nguyễn Thị Ngọc Anh
THCS Đạ Mrông
Tổ phó tổ Lịch sử

13
Lê Thị Khánh Ly
THCS Lê Hồng Phong
Tổ trưởng tổ Địa lí

14
Nguyễn Thị Kim Hạnh
THCS Rô Men
Tổ phó tổ Địa lí

15
Nguyễn Thị Kim Yến
THCS Liêng Trang
Tổ trưởng tổ Anh văn

16
Tô Huỳnh Nhựt Sương
THCS Đạ Knàng
Tổ phó tổ Anh văn

17
Lê Văn Phụng
THCS Lê Hồng Phong
Tổ trưởng tổ Thể dục

18
Nguyễn Hát
THCS Đạ Knàng
Tổ phó tổ Thể dục

19
Thái Thị Mỹ Hằng
THCS Liêng Srônh
Tổ trưởng tổ Âm nhạc

20
Hoàng Trọng Hoà
THCS Lê Hồng Phong
Tổ phó tổ Âm nhạc

21
Hoàng Ngọc Đạt
THCS Đạ Mrông
Tổ trưởng tổ Mĩ thuật

22
Đinh khánh Dương
THCS Liêng Srônh
Tổ phó tổ Mĩ thuật

23
Phạm Thị Bích Lệ
THCS Đạ Long
Tổ trưởng tổ GDCD

24
Nguyễn Hữu Sơn
THCS Liêng Trang
Tổ phó tổ GDCD

25
Âu Văn Nghị
THCS Rô Men
Tổ trưởng tổ Công nghệ 6,7

26
Phan Quang Hiệp
THCS Đạ Long
Tổ trưởng tổ Công nghệ 8,9

27
Nguyễn Thị Huệ
THCS Liêng Trang
Tổ trưởng tổ Tin học

28
Nguyễn Hùng Sơn
THCS Lê Hồng Phong
Tổ trưởng tổ HĐNGLL


Điều II: Các ông bà có tên trên có trách nhiệm phụ trách bộ môn của mình trên địa bàn toàn huyện và thực hiện các nhiệm vụ được giao khi có giấy triệu tập của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Điều III: Bộ phận tổ chức, chuyên môn, tài vụ, lãnh đạo các đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên ở điều I căn cứ quyết định thi hành./-


Nơi nhận:
- Như điều 3 (T/h);
- Lưu VT.
TRƯỞNG PHÒNG

Đã ký


Trần Phú Vinh


 
Gửi ý kiến