Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Phiếu dự giờ GVG cấp trường

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:57' 17-12-2011
Dung lượng: 72.0 KB
Số lượt tải: 99
Số lượt thích: 0 người
BAN TỔ CHỨC
HỘI THI GVG CẤP TRƯỜNG
_________________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________________________

......................., ngày ...... tháng ...... năm 2010


PHIẾU DỰ GIỜ
HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2010 – 2011

Họ và tên giáo viên: .................................................................... Môn đào tạo:
Trường THCS: ............................................................................ Năm vào ngành:
Tên bài dạy: ................................................................................ Tiết: ........ (theo PPCT) lớp
Họ và tên người dự: 1/
2/

TÓM TẮT TIẾN TRÌNH NỘI DUNG
NHẬN XÉT TỪNG PHẦN

* Nhận xét chung:


II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

Các yêu cầu
Điểm
Hướng dẫn xếp
loại giờ dạy

Nội dung
1. Chính xác khoa học (khoa học bộ môn và quan điểm tư tưởng; lập trường chính trị)

Điểm các yêu cầu mức độ
Tốt: 2; Khá: 1,5; TB: 1; Yếu: 0,5; Kém: 0

Xếp loại giờ dạy
- Loại Giỏi: Nếu điểm tổng cộng đạt từ 17 – 20 và các yêu cầu 1, 4, 6, 9 phải đạt điểm 2
- Loại Khá: Nếu điểm tổng cộng đạt từ 13 – 16.5 và các yêu cầu 1, 4, 9 phải đạt điểm 2
- Loại Trung bình: Nếu điểm tổng cộng đạt từ 0 – 12.5 và các yêu cầu 1, 4 phải đạt điểm 2
- Loại Yếu kém: Nếu điểm tổng cộng đạt từ 9 trở xuống.

(Nếu một trong các yêu cầu khống chế (1, 4, 6, 9) không đạt thì hạ mức xếp loại xuống 1 bậc)


2. Bảo đảm tính hệ thống, đủ nội dung, làm rõ trọng tâm.
3. Liên hệ về thực tế (nếu có); có tính giáo dục.Phương pháp
4. Sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trưng bộ môn, với nội dung của kiểu bài lên lớp.
5. Kết hợp tốt các phương pháp trong các hoạt động dạy học.Phương tiện
6. Sử dụng và kết hợp tốt các phương tiện, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung của kiểu bài lên lớp.
7. Trình bày bảng hợp lý, chữ viết, hình vẽ, lời nói rõ ràng, chuẩn mực; giáo án hợp lý.Tổ chức
8. Thực hiện linh hoạt các khâu lên lớp, phân phối thời gian hợp lý ở các phần các khâu.
9. Tổ chức và điều khiển học sinh học tập tích cực, chủ động phù hợp với nội dung của kiểu bài, với các đối tượng; học sinh hứng thú học.Kết quả
10. Đa số học sinh hiểu bài; nắm vững trọng tâm, biết vận dụng kiến thức.
Xếp loại chung: ........................................... Tổng điểm:
NGƯỜI DẠY
GIÁM KHẢO
TRƯỞNG BAN GIÁM KHẢO

(Chữ ký, ghi rõ họ tên)
(Chữ ký, ghi rõ họ tên)
(Ký tên, đóng dấu)


Gửi ý kiến