Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Mẫu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên dành cho giáo viên

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:55' 15-09-2015
Dung lượng: 41.5 KB
Số lượt tải: 30
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
Tổ:…….
                        

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Đạ Tông, ngày tháng năm 2015


KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Tự bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015-2016

Họ và tên: …………………..…………………..Giới tính: ……
Ngày tháng năm sinh: …………………..Năm vào ngành: ……
Trình độ chuyên môn: …………………..Tổ chuyên môn: ……
Môn dạy: …………………………………Chức vụ: …………

Thực hiện kế hoạch BDTX số …. của trường (trung tâm) ….. và kế hoạch BDTX của tổ …. cá nhân  tôi xây dựng kế hoạch tự BDTX năm học 2015-2016 như sau:
I. Mục đích:
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…
II. Nhiệm vụ:
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…
III. Nội dung, thời lượng, thời gian bồi dưỡng
1. Khối kiến thức bắt buộc
a) Nội dung bồi dưỡng 1: 
- Thời lượng khoảng 30 tiết/năm học.
- Nội dung: …………..…………..…………..…………..…………..…………..…..
b) Nội dung bồi dưỡng 2: 
- Thời lượng khoảng 30 tiết/năm học.
- Nội dung: …………..…………..…………..…………..…………..…………..…..
2. Khối kiến thức tự chọn:
- Thời lượng: 60 tiết.
- Tra cứu và tải các tài liệu tại đường link sau: http://taphuan.moet.edu.vn/vi/news/Cuc-Nha-giao-va-Can-bo-quan-ly-CSGD/Tai-lieu-Boi-duong-thuong-xuyen-theo-cac-cap-hoc-13/ hoặc trang thông tin của Sở GDĐT Lâm Đồng: (http://lamdong.edu.vn/?ArticleId=a1a26240-77c7-4920-bc21-fc82aee4265c)
- Hình thức tự bồi dưỡng: …………..…………..…………..…………..…………..……
…………..…………..…………..…………..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…
  - Tiến độ thực hiện tự bồi dưỡng:
Thời gian
Số thứ tự và tên modul
Số tiết
Mục tiêu cần đạt được
Kết quả

Tháng…năm…
…

…
…

…
             TỔ TRƯỞNG                                                                   NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Avatar

Mẫu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên dành cho giáo viên

 
Gửi ý kiến