Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Mẫu Hợp đồng lao động tháng 8/2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hoài
Ngày gửi: 14h:19' 21-08-2014
Dung lượng: 68.5 KB
Số lượt tải: 34
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /HĐ - LTR
Đạ Tông, ngày 01 tháng 08 năm 2014


HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
(Dành cho đối tượng chưa trúng tuyển viên chức)

Căn cứ nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v: Ban hành quy định phân cấp quản lý CBCCVC và công văn số 42/SNV-ĐTQLCC ngày 21/02/2008 của Sở Nội Vụ V/v: Hướng dẫn tuyển dụng, quản lý và sử dụng CCVC;
Căn cứ văn bản số: 573/UBND ngày 16/06/2014 của UBND huyện Đam Rông V/v: Thực hiện Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng phân cấp quản lý viên chức;
Căn cứ Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 16/08/2013 của Ủy ban nhân dân huyện Đam Rông về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo năm học 2013 – 2014;
Căn cứ vào nhu cầu thực tế nhà trường và quyền hạn của hiệu trưởng. Nay thỏa thuận ký kết hợp đồng làm việc tại trường THCS Liêng Trang.
Nội dung gồm:
Chúng tôi, một bên là Ông (Bà): Phan Văn Diễn.
Chức vụ: Hiệu trưởng.
Đại diện: Trường THCS Liêng Trang.
Địa chỉ: Liêng Trang I – Đạ Tông – Đam Rông – Lâm Đồng.
Điện thoại: 0633.764262 – 0633.616128.

Và một bên là Ông (Bà): Lê Thị Hằng.
Sinh ngày 07 tháng 11 năm 1981. tại: Lộc Hà – Hà Tĩnh.
Trình độ đào tạo: Đại học.
Chuyên ngành đào tạo: Ngữ văn.
Năm tốt nghiệp: 2005
Nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng: Giáo viên
Địa chỉ thường trú tại: Đạ Tông – Đam Rông – Lâm Đồng.
Số CMTND: 183247877, Cấp ngày 19/09/1998. tại Công an Hà Tĩnh.
Thỏa thuận ký hợp đồng làm việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1: Thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng.
Thời hạn của Hợp đồng từ ngày 01 tháng 08 năm 2014 đến ngày 31 tháng 07 năm 2015.
Địa điểm làm việc: Tại trường THCS Liêng Trang, thôn Liêng Trang I, xã Đạ Tông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.
Chức danh chuyên môn: Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn.
Nhiệm vụ: Theo sự phân công của Hiệu trưởng.
Điều 2: Chế độ làm việc
Thời gian làm việc: Theo quy chế làm việc hiện hành của nhà trường.
Được trang bị những phương tiện làm việc gồm: Trang thiết bị, đồ dùng dạy học, sách chuyên môn, tài liệu tham khảo.
Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của người ký hợp đồng.
1. Quyền:
Được hưởng các quyền lợi quy định tại Luật Viên chức.
Phương tiện đia lại làm việc: Tự túc.
Mức lương thỏa thuận: Mã ngạch: 15a201. Hệ số lương: 2.34, Bậc lương 1/9, phụ cấp gồm: Thu hút: 70 %, Khu vực 0.7, Ưu đãi: 70%, Thâm niên: 0%, Trách nhiệm: 0 %, Chức vụ: 0%, Lâu năm: 0. Được trả lương vào các ngày: một lần trong tháng.
Khoản trả ngoài lương: Tiền làm thêm giờ, tiền thưởng, tiền thu nhập tăng thêm(nếu có), theo quy đinh hiện hành.
Chế độ nâng lương: Theo quy đinh hiện hành.
Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm: Theo quy định hiện hành.
Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng)
Theo quy định hiện hành.
Chế độ bảo hiểm: Theo quy định hiện hành.
Được hưởng các phúc lợi Theo quy định hiện hành.
Được hưởng các chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật về viên chức.
Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.
Những thỏa thuận khác: Không có.
2. Nghĩa vụ:
Hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.
Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 và Điều 19 Luật viên chức.
Chấp hành việc xử lý kỷ luật và trách
 
Gửi ý kiến