Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Mẫu hợp đồng lao đọng 68

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hoài
Ngày gửi: 14h:20' 21-08-2014
Dung lượng: 61.5 KB
Số lượt tải: 459
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
Số: …./HĐ-LTR
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
──────────────────

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là ông: Phan Văn Diễn, Quốc tịch: Việt Nam
Chức vụ: Hiệu trưởng trường THCS Liêng Trang
Đại diện cho (1): Trường THCS Liêng Trang, điện thoại: 0633 764 262
Địa chỉ: Thôn Liêng Trang I – Đạ Tông – Đam Rông – Lâm Đồng.
Và một bên là ông: Phan Hùng Dung, Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày: 23/02/1976, tại huyện Mê Linh – tỉnh Vĩnh Phúc.
Địa chỉ thường trú: Thôn Liêng Trang I – Đạ Tông – Đam Rông – Lâm Đồng
Số CMTND: 251106555, cấp ngày 15/01/2014 tại Công an Lâm Đồng.
Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1. Thời hạn và công việc hợp đồng
- Loại hợp đồng lao động (3): theo nghị đinh 68/NĐ-CP
- Kể từ từ ngày 01 tháng 08 năm 2014 đến hết ngày 31 tháng 07 năm 2016
- Địa điểm làm việc (4): Trường THCS Liêng Trang - Thôn Liêng Trang I – Đạ Tông – Đam Rông – Lâm Đồng.
Chức danh chuyên môn: Bảo vệ, Chức vụ (nếu có): không
Công việc phải làm (5): Do hiệu trưởng phân công.
Điều 2. Chế độ làm việc:
- Thời gian làm việc (6): Theo quy định hiện hành.
- Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Theo quy định hiện hành.
Điều 3. Nghĩa vụ, quyền hạn và quyền lợi của người lao động
1. Quyền lợi:
- Phương tiện đi lại làm việc (7): cá nhân tự túc.
- Mức lương chính hoặc tiền công (8): ngạch Nhân viên bảo vệ, mã số 01.011, bậc 3/12, hệ số 1,86;
- Hình thức trả lương: tiền mặt hàng tháng.
- Phụ cấp gồm (9): Khu vực: 0,7; Thu hút: 70%
- Được trả lương vào các ngày: một lần trong tháng.
- Tiền thưởng: Theo quy định hiện hành
- Chế độ nâng lương: Theo qui định hiện hành.
- Được trang bị bảo hộ lao động gồm: Theo qui định hiện hành
- Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết… ): Theo qui định hiện hành.
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp (10): Theo qui định hiện hành.
- Chế độ đào tạo (11): Theo qui định hiện hành
- Những thỏa thuận khác (12): Không.
2. Nghĩa vụ:
- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- Chấp hành quy định làm việc của nhà trường.
Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động.
1. Nghĩa vụ:
- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).
2. Quyền hạn:
- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…)
- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của đơn vị.
Điều 5. Điều khoản thi hành:
- Hợp đồng lao động được làm thành 03 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 01 bản và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2014.
Hợp đồng này làm tại trường THCS Liêng Trang, ngày 01 tháng 08 năm 2014.

Người lao động
(Ký tên)
Phan Hùng Dũng
Người sử dụng lao động
(Ký tên, đóng dấu)
Phan Văn Diễn

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Ghi cụ thể tên doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, ví dụ: Công ty Xây dựng Nhà ở Hà Nội.
Ghi rõ tên nghề nghiệp (nếu có nghề nghiệp thì ghi nghề nghiệp chính), ví dụ: Kỹ sư.
Ghi rõ loại hợp đồng lao động, ví dụ 1: Không xác định thời hạn; ví dụ 2: 06 tháng.
Ghi cụ thể địa điểm chính, ví dụ: Số 2 - Đinh Lễ - Hà Nội; và địa điểm phụ (nếu có), ví dụ: Số 5
 
Gửi ý kiến