Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

TIẾT 27 LỚP 7 CA CHIU SA

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Mộng Trinh (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:01' 14-03-2015
Dung lượng: 10.2 MB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT ĐẠ TÔNG
Giáo viên :Nguyễn Mộng Trinh
Chào mừng các thầy cô giáo
về dự tiết âm nhạc lớp 7
TIẾT 27
Học hát : Ca - chiu - sa
Bài đọc thêm : Bản hành khúc cách mạng
GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT VỀ ĐẤT NƯỚC NGA
+ Nước Nga là một đất nước rộng lớn , có vị trí quan trọng trên thế giới.
+ Thủ đô Mátxcơva có Điện Kremli là một kì quan nổi tiếng theỏ giới.
+ Nước Nga là một đất nước rộng lớn , có vị trí quan trọng trên thế giới.
+ Thủ đô Mátxcơva có Điện Kremli là một kì quan nổi tiếng thể giới.
+ Đặc biệt, nước Nga là quê hương của nhiều nhà thơ, nhà văn, nhạc sỹ , hoạ sỹ nổi tiếng thế giới như :
Nhà thơ Pus-kin
+ Nước Nga là một đất nước rộng lớn , có vị trí quan trọng trên thế giới.
+ Thủ đô Mátxcơva có Điện Kremli là một kì quan nổi tiếng thể giới.
+ Đặc biệt, nước Nga là quê hương của nhiều nhà thơ, nhà văn, nhạc sỹ nổi tiếng thế giới như :
Nhạc sỹ Trai-cốp-xki
+ Nước Nga là một đất nước rộng lớn , có vị trí quan trọng trên thế giới.
+ Thủ đô Mátxcơva có Điện Kremli là một kì quan nổi tiếng thể giới.
+ Đặc biệt, nước Nga là quê hương của nhiều nhà thơ, nhà văn, nhạc sỹ nổi tiếng thế giới như :
Hoạ sỹ Lê - vi - tan
+ Nước Nga là một đất nước rộng lớn , có vị trí quan trọng trên thế giới.
+ Thủ đô Mátxcơva có Điện Kremli là một kì quan nổi tiếng thể giới.
+ Đặc biệt, nước Nga là quê hương của nhiều nhà thơ, nhà văn, nhạc sỹ nổi tiếng thế giới như :
Nước Nga là quê hương của cách mạng Tháng Mười với lãnh tụ Lê - nin vĩ đại
+ Nước Nga là một đất nước rộng lớn , có vị trí quan trọng trên thế giới.
+ Thủ đô Mátxcơva có Điện Kremli là một kì quan nổi tiếng thể giới.
+ Đặc biệt, nước Nga là quê hương của nhiều nhà thơ, nhà văn, nhạc sỹ nổi tiếng thế giới.
+ Nhiều bài hát Nga trở nên thân thuộc với mỗi người dân Việt Nam chúng ta như: Chiều Mát-xcơva, Đôi bờ, Triệu bông hồng, Ca-chiu-sa .. . ....
Cụ cựng cỏc em nghe m?t s? bi hỏt quen thu?c v? nu?c Nga :
Bi Th? nh?t: chiều mát xcơva
Cụ cựng cỏc em nghe m?t s? bi hỏt quen thu?c v? nu?c Nga :
Bi Th? hai: đôi bờ
Bài hát : Triệu bông hồng đỏ thắm
1/ Học hát : Bài "Ca - chiu - sa"
Nhạc : Blan- Te ( Nga )
Lời Việt : Phạm Tuyên
a. Giới thiệu bài hát và tác giả
+ Baøi Ca – chiu – sa ra ñôøi trong chieán tranh theá giôùi thöù 2, do nhaïc só Blante saùng taùc.
+ Ca – chiu – sa laø teân goïi thaân maät cuûa caùc coâ gaùi Nga
+ Caùc coâ gaùi Nga ñaõ haùt Ca- chiu – sa ñeå ñoäng vieân caùc chieán só Hoàng quaân beân chieán haøo.
+ Caûm ñoäng vaø yeâu thích baøi haùt, caùc chieán só ñaõ ñaët cho moät loaïi vuõ khí, goïi laø teân löûa Ca – chiu - sa
Tác giả : - Nhạc : Blan te
- Lời Việt : Phạm Tuyên
Nhạc sĩ M.Blan-Te
Nhạc sĩ Phạm Tuyên
Tìm hiểu bài hát
Nhanh - Vui
Nhanh - Vui
Ca-chiu-sa
Nhạc : BLAN-TE (NGA)
Lời việt : Phaùm Tuyeõn
Dòng sông xưa rừng táo trắng hoa nở đôi bờ
Dòng sông xưa rừng táo trắng hoa nở đôi bờ
Lặng lờ trôi mặt nước đã loang sương mờ. Kìa bóng ai thấp
Từ bờ sông gửi tới cánh chim đại bàng. Người chiến sĩ mến
thoáng đó chính Ca-chiu-sa. Giữa trời mây dòng sông nắng tươi chan hoà.
thương có hay chăng tấm lòng. Chốn làng quê rằng ai nhớ mong đêm ngày.
b. Học hát
* Baøi haùt vieát ôû nhòp 2/ 4
* Trong baøi coù söû duïng daáu luyeán, daáu nhaéc laïi.
* Baøi goàm coù 2 ñoaïn, moãi ñoaïn coù 2 caâu.
LUYỆN THANH
LƯU Ý

+ Về dấu giọng: Tiếng Nga cũng như một số tiếng nước ngoài khác không có 5 dấu giọng như Tiếng Việt
+ Khi hát thành dấu sắc hoặc dấu huyền thì ngữ nghĩa vẫn không thay đổi.
Ví dụ: hát Ca-chiu-sa
Thành Ca-chiu-sà vẫn không thay đổi ngữ nghĩa.
+ Bài hát Ca-chiu-sa ở Việt Nam còn có các lời dịch như sau:
Lời 1:
Đào vừa ra hoa, cành theo gió đưa vờn trăng tà. Ngoài dòng sông màn sương trắng buông lững lờ. Từ bên sông thoáng bóng ai in trên màn sương mờ. Cất cao lời ca rằng Ca-chiu-sa đang chờ.
Lời 2:
Dời làng quê người đi ra nơi miền biên thuỳ. Vì quê hương dù mấy khó khăn không lùi. Này hỡi chim nhắn giúp ta đến phương trời xa vời. Tới nơi người yêu rằng ta nhớ mong đêm ngày .
MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỦA HỒNG QUÂN LIÊN XÔ
TRONG CUỘC CHIẾN TRANH CHỐNG PHÁT XÍT ĐỨC
Tên lửa Ca-chiu-sa
2/ Bài đọc thêm :
Bản hành khúc cách mạng
3
Ngày sinh : 29-02-1792
Ngày mất : 13-11-1868
Ông được sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, là một nhà soạn nhạc nổi tiếng người ý
Nhạc sĩ rốt-xi-ni
“Âm nhạc không những diễn đạt tinh tế những cung bậc tình cảm của con người mà còn trở thành vũ khí sắc bén trong các cuộc chiến bảo vệ tổ quốc."
Giáo dục :
vai trò của âm nhạc
Một vài hình ảnh về người Nga và đất nước Nga
Hướng dẫn về nhà
*
* Học thuộc lời ca bài hát Ca-chiu-sa, thể hiện tốt sắc thái bài hát.
* Xem trước nội dung của bài mới.
* Đặt lời ca mới theo giai điệu bài hát Ca-chiu-sa ( chủ đề về thầy cô, mái trường, tình bạn).
Chân thành cảm ơn
Các thầy giáo, cô giáo
 
Gửi ý kiến