Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Giáo án năm 2015-2016 > (14 thư mục)


Môn Lịch sử (286 bài)
Word-logo-small

sử 9 tuần 16 tiết 16

Ngày gửi: 2017-12-04 13:55:40

Word-logo-small

sử 8 tuần 16 tiết 34

Ngày gửi: 2017-12-04 13:54:48

Word-logo-small

sử 8 tuần 16 tiết 31

Ngày gửi: 2017-12-04 13:54:12

Word-logo-small

sử 6 tiết 35

Ngày gửi: 2016-05-18 06:10:16


Word-logo-small

TUẦN 33.CN8.T 50

Ngày gửi: 2016-05-25 23:06:14

Word-logo-small

tiet 33 cn 9

Ngày gửi: 2016-04-22 10:10:41

Word-logo-small

tiet 32 cn 9

Ngày gửi: 2016-04-22 10:10:21

Word-logo-small

TUẦN 32.T 49.CN8

Ngày gửi: 2016-04-04 06:03:36


Môn Âm nhạc (106 bài)
Word-logo-small

AN 9 tiết 13

Ngày gửi: 2016-04-04 12:52:24

Word-logo-small

AN 8 tiết 31

Ngày gửi: 2016-04-04 12:50:22

Word-logo-small

AN 7 tiết 31

Ngày gửi: 2016-04-04 12:46:28

Word-logo-small

AN 6 tiết 31

Ngày gửi: 2016-04-04 12:43:54


Môn Địa lý (302 bài)
Word-logo-small

Địa 8/ tuần 36/ tiết 52

Ngày gửi: 2016-05-17 22:18:48

Word-logo-small

Địa 7/ tuần 36/ tiết 70

Ngày gửi: 2016-05-17 22:17:40

Word-logo-small

địa 8/tuần 35/tiết 51

Ngày gửi: 2016-05-06 05:35:07

Word-logo-small

địa 8/tuần 35/tiết 50

Ngày gửi: 2016-05-06 05:34:30


Môn Thể dục (379 bài)
Word-logo-small

Giáo án TD9 tiết 70

Ngày gửi: 2016-05-06 18:47:28

Word-logo-small

Giáo án TD9 tiết 69

Ngày gửi: 2016-05-06 18:46:58

Word-logo-small

Giáo án TD9 tiết 68

Ngày gửi: 2016-05-06 18:46:21

Word-logo-small

Giáo án TD8 tiết 70

Ngày gửi: 2016-05-06 18:45:13


Môn Tin học (166 bài)
Word-logo-small

tin 9 tuần 34

Ngày gửi: 2016-05-12 23:46:15

Word-logo-small

tin 8 tuần 34

Ngày gửi: 2016-05-12 23:45:48

Word-logo-small

tin 7 tuần 35

Ngày gửi: 2016-05-12 23:45:08

Word-logo-small

tin 8 tuần 33

Ngày gửi: 2016-05-12 23:43:39


Môn Vật lý (224 bài)
Word-logo-small

TIẾT 32. LÍ 8

Ngày gửi: 2016-05-25 23:07:39

Word-logo-small

tiet 33 li 7

Ngày gửi: 2016-04-22 10:13:27

Word-logo-small

tiet 32 li 7

Ngày gửi: 2016-04-22 10:13:01

Word-logo-small

tiet 64 li 9

Ngày gửi: 2016-04-22 10:12:25


Môn Hóa học (163 bài)
Word-logo-small

Hoa 9 Tiet 68 69

Ngày gửi: 2016-04-22 16:09:06

Word-logo-small

Hoa 8 Tiet 68 69

Ngày gửi: 2016-04-22 16:06:10

Word-logo-small

Hoa 8 Tiet 66

Ngày gửi: 2016-04-22 16:02:11

Word-logo-small

Hoa 8 Tiet 65

Ngày gửi: 2016-04-22 15:58:27


Môn Tiếng anh (251 bài)
Word-logo-small

Englsih 8 tuan 35

Ngày gửi: 2016-05-05 20:50:26

Word-logo-small

English 6 tuan 35

Ngày gửi: 2016-05-05 20:49:51

Word-logo-small

English 8 tuan 34

Ngày gửi: 2016-04-27 20:35:03

Word-logo-small

English 6 tuan 34

Ngày gửi: 2016-04-27 20:34:33


Word-logo-small

tuan 33-34

Ngày gửi: 2016-05-03 14:47:36

Word-logo-small

lớp 8.tuần 33-34

Ngày gửi: 2016-04-18 06:33:28

Word-logo-small

tuần 32.33.lớp 7

Ngày gửi: 2016-04-11 10:16:05

Word-logo-small

tuan 32

Ngày gửi: 2016-04-10 16:44:45


Môn Toán (965 bài)
Word-logo-small

TUẦN 34

Ngày gửi: 2016-05-19 05:09:22

Word-logo-small

HH 7 T 67 TUAN 34

Ngày gửi: 2016-05-08 20:18:32

Word-logo-small

HH 7 T 66 TUAN 34

Ngày gửi: 2016-05-08 20:17:49

Word-logo-small

HH 7 T 65 TUAN 34

Ngày gửi: 2016-05-08 20:17:04


Môn Ngữ văn (342 bài)
Word-logo-small

tuan 33- van 9

Ngày gửi: 2016-05-18 12:50:18

Word-logo-small

Văn 9 tuần 34

Ngày gửi: 2016-04-27 09:35:55

Word-logo-small

văn 8 tuần 33

Ngày gửi: 2016-04-26 11:23:16

Word-logo-small

văn 8 tuần 32

Ngày gửi: 2016-04-26 11:20:50


Môn Sinh học (353 bài)
Word-logo-small

SINH 08/TUẦN 36/TIẾT 69

Ngày gửi: 2016-05-28 23:49:02

Word-logo-small

SINH 08/TUẦN 35/TIẾT 68

Ngày gửi: 2016-05-28 23:48:34

Word-logo-small

SINH 08/TUẦN 34/TIẾT 67

Ngày gửi: 2016-05-28 23:48:02

Word-logo-small

SINH 08/TUẦN 34/TIẾT 66

Ngày gửi: 2016-05-28 23:47:34


Môn Công dân (92 bài)
Word-logo-small

tiết 25 tuần 25 CD 8

Ngày gửi: 2018-02-05 06:25:43

Word-logo-small

Tuần 34 GDCD 9

Ngày gửi: 2016-04-25 22:44:44

Word-logo-small

Tuần 34 GDCD 8

Ngày gửi: 2016-04-25 22:43:56

Word-logo-small

Tuần 34 GDCD 7

Ngày gửi: 2016-04-25 22:42:53