Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Giáo án năm 2014-2015 > (14 thư mục)


Môn Toán (836 bài)
Word-logo-small

TOÁN 8- TUẦN 33

Ngày gửi: 2015-04-11 22:00:08

Word-logo-small

TOÁN 9 -TUẦN 33

Ngày gửi: 2015-04-11 21:59:26

Word-logo-small

TOÁN 8 -TUẦN 32

Ngày gửi: 2015-04-05 06:50:36

Word-logo-small

TOÁN 9 -TUẦN 32

Ngày gửi: 2015-04-05 06:49:34


Môn Văn (208 bài)
Word-logo-small

ĐỀ KT THƠ - 9

Ngày gửi: 2015-05-25 15:33:12

Word-logo-small

ĐỀ KT TV HK II- 9

Ngày gửi: 2015-05-25 15:32:26

Word-logo-small

ĐỀ KT TRUYÊN HK II- 9

Ngày gửi: 2015-05-25 15:31:07

Word-logo-small

ĐỀ KT HK II- VĂN 7

Ngày gửi: 2015-05-25 15:29:55


Môn Công dân (73 bài)
Word-logo-small

Tuần 34 GDCD 9

Ngày gửi: 2015-05-04 20:09:04

Word-logo-small

Tuần 34 GDCD 7

Ngày gửi: 2015-05-04 20:08:10

Word-logo-small

Tuần 34 GDCD 9- KTHK

Ngày gửi: 2015-05-04 20:06:04

Word-logo-small

Tuần 34 GDCD 7- KTHK

Ngày gửi: 2015-05-04 20:05:18


Môn Lịch Sử (259 bài)
Word-logo-small

sử 7 tiết 68

Ngày gửi: 2015-05-05 06:30:40

Word-logo-small

sử 7 tiết 67

Ngày gửi: 2015-05-05 06:30:14

Word-logo-small

sử 8 tiết 52

Ngày gửi: 2015-05-05 05:50:50

Word-logo-small

sử 7 tiết 70

Ngày gửi: 2015-05-05 05:49:40


Word-logo-small

cn6.tuan35.t68

Ngày gửi: 2015-05-05 20:14:52

Word-logo-small

cn6.tuan35.t67

Ngày gửi: 2015-05-05 20:14:22

Word-logo-small

cn6.tuan34.t66

Ngày gửi: 2015-05-05 20:13:48

Word-logo-small

cn6.tuan34.t65

Ngày gửi: 2015-05-05 20:13:11


Môn Âm Nhạc (95 bài)
Word-logo-small

AN 7 T28

Ngày gửi: 2015-03-30 22:12:18

Word-logo-small

AN 9 T9

Ngày gửi: 2015-03-15 21:56:12

Word-logo-small

AN 9 T8

Ngày gửi: 2015-03-15 21:54:57

Word-logo-small

AN 9 T7

Ngày gửi: 2015-03-15 21:54:22


Môn Địa Lý (290 bài)
Word-logo-small

tiết 47 tuần 23 địa lí 7

Ngày gửi: 2017-02-05 21:11:14

Word-logo-small

tiet 50 tuan 52 dia li 8

Ngày gửi: 2015-05-04 23:02:24

Word-logo-small

tiet 68 tuan 36 dia li 7

Ngày gửi: 2015-05-03 21:34:16

Word-logo-small

tiet 67 tuan 36 dia li 7

Ngày gửi: 2015-05-03 21:33:35


Môn Sinh Học (377 bài)
Word-logo-small

SINH 09/TUẦN 36/TIẾT 70

Ngày gửi: 2015-05-04 22:32:19

Word-logo-small

SINH 09/TUẦN 36/TIẾT 69

Ngày gửi: 2015-05-04 22:31:55

Word-logo-small

SINH 09/TUẦN 35/TIẾT 68

Ngày gửi: 2015-05-04 22:31:21

Word-logo-small

SINH 08/TUẦN 36/TIẾT 69

Ngày gửi: 2015-05-04 22:28:57


Môn Thể dục (373 bài)
Word-logo-small

TD 7 tiết 70

Ngày gửi: 2015-05-23 22:51:22

Word-logo-small

TD 7 tiết 68 69

Ngày gửi: 2015-05-23 22:50:45

Word-logo-small

TD 7 tiết 66 67

Ngày gửi: 2015-05-23 22:50:11

Word-logo-small

TD 7 tiết 65

Ngày gửi: 2015-05-23 20:37:29


Môn Tin học (102 bài)
Word-logo-small

Giáo án lớp 9 tuần 29

Ngày gửi: 2015-03-16 16:03:35

Word-logo-small

Giáo án lớp 7 tuần 29

Ngày gửi: 2015-03-16 16:03:02

Word-logo-small

Giáo án lớp 6 tuần 29

Ngày gửi: 2015-03-16 16:02:23

Word-logo-small

Giáo án lớp 9 tuần 28

Ngày gửi: 2015-03-16 15:58:10


Môn Vật Lí (232 bài)
Word-logo-small

tuần 35

Ngày gửi: 2015-05-06 10:37:48

Word-logo-small

tuan35.ly9.t68

Ngày gửi: 2015-05-05 20:10:51

Word-logo-small

tuan35.ly9.t67

Ngày gửi: 2015-05-05 20:10:02

Word-logo-small

tuan34.ly9.t66

Ngày gửi: 2015-05-05 20:09:22


Môn Hóa Học (133 bài)
Word-logo-small

polime

Ngày gửi: 2015-05-04 22:20:44

Word-logo-small

Tiết 68,69

Ngày gửi: 2015-04-12 21:26:23

Word-logo-small

Tiết 64, 65 - Pha chế dung dịch

Ngày gửi: 2015-04-12 21:25:28

Word-logo-small

tiết 67 hóa 9

Ngày gửi: 2015-04-10 08:50:00


Môn Tiếng Anh (190 bài)
Word-logo-small

english 8 tuan 36

Ngày gửi: 2015-05-11 21:27:35

Word-logo-small

english 7 tuan 36

Ngày gửi: 2015-05-11 21:26:58

Word-logo-small

english 8 tuan 35

Ngày gửi: 2015-05-05 09:39:42

Word-logo-small

english 7 tuan 35

Ngày gửi: 2015-05-05 09:06:49


Word-logo-small

lơp 7 . tuan 35

Ngày gửi: 2015-05-08 06:32:25

Word-logo-small

lop 7. tuân 34

Ngày gửi: 2015-05-04 22:00:29

Word-logo-small

lop 6 .tuan 35

Ngày gửi: 2015-05-04 21:59:18

Word-logo-small

tuần 33-34

Ngày gửi: 2015-04-14 16:46:26