Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Văn bản nhà trường > Các biểu mẫu > (8 bài)

Word-logo-small

Mẫu xây dựng kế hoạch bồi dưỡ...

Ngày gửi: 2015-09-15 07:02:25

Word-logo-small

Mẫu xây dựng kế hoạch bồi dưỡ...

Ngày gửi: 2015-09-15 07:01:54

Word-logo-small

Mẫu hợp đồng lao động dành ch...

Ngày gửi: 2015-09-03 14:45:56

Word-logo-small

Diễn văn khai giảng năm học 2...

Ngày gửi: 2015-09-03 07:56:32

Word-logo-small

Bài tham luận Giải pháp về cô...

Ngày gửi: 2015-09-03 06:48:13

Xls-small

Các biểu mẫu phụ lục kèm theo...

Ngày gửi: 2014-04-25 16:31:48

Word-logo-small

MẪU CAM KẾT THÍ SINH XÉT TUYỂ...

Ngày gửi: 2011-01-09 22:05:55

Word-logo-small

Giấy triệu tập

Ngày gửi: 2011-01-06 06:02:09