Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kiểm tra- đánh giá theo chuẩn KTKN môn hóa THCS

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tài liệu tập GV huấn hè 2010/ Lâm Đồng
Người gửi: Ngô Thị Huyền (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:36' 14-08-2010
Dung lượng: 11.3 MB
Số lượt tải: 52
Số lượt thích: 0 người
DẠY HỌC VÀ KiỂM TRA ĐÁNH GIÁ
THEO CHUẨN KiẾN THỨC – KĨ NĂNG
Môn Hoá học – cấp THCS
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN
Tp.Đà Lạt , ngày 27/07/2010
Làm quen và Phân nhóm
1. Nhiệm vụ 1:
- Chia lớp thành 05 nhóm học tập, trong mỗi nhóm cử:
+ Nhóm trưởng để điều hành;
+ Thư kí để ghi chép;
+ Hậu cần.
- Lập danh sách nhóm và nộp lại cho GV

2. Nhiệm vụ 2:
- Tự giới thiệu họ, tên; đơn vị công tác; số năm dạy học; thích gì nhất; ghét gì nhất; điều mong đợi ở khoá học này; câu châm ngôn yêu thích nhất.
- Thảo luận nhóm:
+ Viết ra giấy A4 ý tưởng giới thiệu các thành viên của nhóm
+ Thảo luận trong nhóm
+ Trình bày theo ý tưởng của nhóm về cách giới thiệu các thành viên trong nhóm và điều mong đợi ở khoá học này của nhóm.
Phần I:
NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
TRONG DẠY HỌC MÔN HOÁ HỌC
CẤP THCS HiỆN NAY
MỘT SỐ GiẢI PHÁP CHỈ ĐẠO VÀ THỰC HiỆN
Phiếu học tập 2
1. Đ/c hãy cho biết những thuận lợi và khó khăn trong dạy học môn hoá học ở trường THCS hiện nay. Nguyên nhân?
2. Theo đ/c cần những giải pháp chỉ đạo nào để tháo gỡ khó khăn và nâng cao chất lượng dạy học môn hoá học ở trường THCS?
NHIỆM VỤ:
Mỗi GV suy nghĩ và viết ra giấy A4 ít nhất:
- 3 thuận lợi, 3 khó khăn kèm theo nguyên nhân
- 3 giải pháp
b) Thảo luận nhóm và viết ra ít nhất:
- 5 thuận lợi, 5 khó khăn kèm theo nguyên nhân
- 5 giải pháp
c) Báo cáo kết quả theo từng nhóm
Chỉnh lại kết quả và nộp cho GV
Phần II:
TÌM HiỂU LÍ DO BAN HÀNH TÀI LiỆU HƯỚNG DẪN THỰC HiỆN CHUẨN KT – KN VÀ CÂU TRÚC CỦA TÀI LiỆU
Phiếu học tập 3:
1. Theo đ/c: tiết lên lớp đã được quan sát có những hạn chế nào về cách làm việc của GV và các hoạt động của HS?
(viết ra ít nhất 3 hạn chế trong cách tiến hành của GV và 3 hạn chế trong các hoạt động của HS).

2. Cấu trúc của Tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn KT – KN môn hoá học
(nêu rõ cấu trúc để thấy phần hướng dẫn thực hiện)
3. Đ/c hãy nêu những nội dung có trong SGK mà không có trong chuẩn KT – KN của chương trình GDPT và ngược lại những nội dung có trong chuẩn KT – KN của chương trình GDPT mà không có trong SGK?
Phần III:
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC
Đọc và trả lời các bài tập 1, 2, 3 trong tài liệu
Phiếu học tập 4:
Phần IV:
ÁP DỤNG CHUẨN KT – KN VÀ KĨ THUẬT HỌC TÍCH CỰC ĐỂ TRAO ĐỔI, THẢO LUẬN VỀ GIÁO ÁN VÀ ĐỀ KiỂM TRA
1. Nghiên cứu tài liệu và làm bài tập 4, 5 trong tài liệu
2. Đọc bài soạn và thảo luận:
a) Hãy cho biết các bài soạn đã cho có những phần nào chưa thực hiện đúng chuẩn KT - KN?
b) Trong bài soạn đã sử dụng được phương pháp học tích cực chưa? Hãy bổ sung?
3. Đọc đề kiểm tra và thảo luận:
Hãy chỉ ra những câu hỏi chưa đảm bảo độ chính xác khoa học, chưa đúng với chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học trong đề kiểm tra học kì?
Phần V:
ÁP DỤNG HƯỚNG DẪN THỰC HiỆN CHUẨN KT – KN VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỂ THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN VÀ ĐỀ KiỂM TRA
Phiếu học tập 4:
1. Hãy sử dụng tài liệu “Hướng thực hiện chuẩn KT – KN”, SGK, các kĩ thuật học tích cực để vận dụng soạn bài “Tính chất hoá học của muối” – SGK hoá học 9 THCS
2. Hãy sử dụng tài liệu “Hướng thực hiện chuẩn KT – KN”, SGK, để vận dụng soạn “Đề kiểm tra học kì - hoá học 9 THCS”
 
Gửi ý kiến