Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

KẾT QUẢ KIỂM TRA HỒ SƠ CÔNG TÁC ĐỘI

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Mộng Trinh (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:11' 09-02-2012
Dung lượng: 35.0 KB
Số lượt tải: 1595
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Đạ Tông, ngày 09 tháng 02 năm 2012


BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra hồ sơ công tác Đội

Thực hiện kế hoạch công tác tháng 2/2012 và kế hoạch tuần 23 của năm học. Được phân công và chỉ đạo của Hiệu trưởng trường THCS Liêng Trang. Đại diện Ban giám hiệu nhà trường đã tiến hành kiểm tra hồ sơ công tác Đội năm học 2011 – 2012.

+ Thời gian kiểm tra: Ngày 09 tháng 2 năm 2012
+ Người kiểm tra: Nguyễn Thị Mộng Trinh – phó Hiệu trưởng
I. KẾT QUẢ KIỂM TRA:
1. Hồ sơ sổ sách của Liên Đội:
* Hồ sơ đại hội Liên đội: ( báo cáo, kế hoạch, chương trình công tác Đội… ) chưa được nhà trường ký duyệt.
* Sổ Tổng phụ trách Đội:
- Chương trình công tác Đội năm học và báo cáo sơ kết học kỳ I chưa được nhà trường ký duyệt.
- Sổ của Tổng phụ trách không nên nhờ học sinh xây dựng chương trình công tác Đội.( không đúng chức năng )
* Sổ Liên Đội:
- Sinh hoạt định kỳ đều đặn.
- Chương trình công tác Đội và báo cáo sơ kết công tác Đội học kỳ I chưa được nhà trường ký duyệt.
- Các buổi sinh hoạt Liên đội chưa có chữ ký của Tổng phụ trách và Liên đội trưởng ( thay mặt BCH Liên đội )
- Chưa cập nhật thông tin các hoạt động theo yêu cầu từ trang 38 đến trang 67
- Không thực hiện việc báo cáo tổng hợp thu – chi theo quy định và hướng dẫn của Điều lệ Đội.
* Sổ ghi biên bản sinh hoạt Liên đội:
- Đảm bảo sinh hoạt thường xuyên, đúng định kỳ. Nội dung sinh hoạt thể hiện rõ ràng, đầy đủ.
* Lưu giữ hồ sơ: Lưu giữ các văn bản hướng dẫn hoạt động Đội của các cấp và các văn bản liên quan đầy đủ.
* Sổ thu – chi quỹ Đội:
- Các khoản thu – chi trong sổ Đội trình bày không rõ ràng, không khoa học, khó theo dõi.
- Một số khoản chi quá lớn nhưng không có chứng từ và mức chi không hợp lý với thực tế của đơn vị và tính chất của công việc.
2. Hồ sơ của chi đội:
- Sổ chi đội: 17/ 20 lớp ( thiếu lớp: 9a1, 9a4, 8a2 )
- 12 sổ chi đội chưa được Tổng phụ trách kiểm tra và ký duyệt.
* Nhận xét: Phụ trách chi của các lớp xây dựng chương trình công tác Đội và kế hoạch hàng tháng còn chung chung, sơ sài chưa cụ thể. Chưa cập nhật thông tin thường xuyên.
II. KIẾN NGHỊ:
1. Đối với Hiệu trưởng:
- Cần chỉ đạo việc quản lý và thực hiện công tác Đội rõ ràng, cụ thể hơn.
- Nên phân công 1 giáo viên phụ trách chi giúp đỡ Tổng phụ trách trong việc quản lí quỹ của Đội ( nếu Ban chỉ huy Liên đội không quản được quỹ Đội )
2. Đối với Tổng phụ trách:
- Cần có kế hoạch kiểm tra sổ chi đội theo định kỳ.
- Cần có kế hoạch chỉ đạo các chi thực hiện việc rèn luyện các kỹ năng đội viên và chú trọng hơn đến các hoạt động sinh hoạt văn hoá – văn nghệ của Đội.
- Lập sổ thu – chi quỹ Đội rõ ràng, khoa học, theo hướng dẫn của tổ chức Đội.
- Các khoản thu – chi của Đội cần có nội dung diễn giảng rõ ràng, minh bạch.
- Cuối học kỳ nên báo cáo công khai quỹ Đội.
- Cần có thái độ và tác phong đúng mực của một Đảng viên phụ trách công tác Đội. Nên lắng nghe và ghi nhận những ý kiến đóng góp chính xác, đúng đắn để hợp tác tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra của nhà trường.
- Nên lắng nghe và rút kinh nghiệm khi được góp ý xây dựng.


Nơi nhận: P. HIỆU TRƯỞNG
- HT: b/c
- TPT Đội: rút kinh nghiệm
- Lưu

Nguyễn Thị Mộng Trinh
 
Gửi ý kiến