Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC VĂN THƯ - LƯU TRỮ

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Mộng Trinh (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:04' 16-04-2012
Dung lượng: 29.5 KB
Số lượt tải: 2843
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số:…../BC-LTR Đạ Tông, ngày 14 tháng 4 năm 2012

BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra công tác văn thư – Lưu trữ.

Thực hiện kế hoạch công tác tháng 4 năm 2012 của trường THCS Liêng Trang. Ban kiểm tra nội bộ đã tiến hành kiểm tra công tác văn thư – lưu trữ của tổ hành chính văn phòng. Kết quả như sau:
A/ Công tác lưu giữ Hồ sơ :
1. Sổ ghi công văn đến:
- Cập nhật kịp thời, đầy đủ, ghi đúng cột mục, chính xác, nội dung – ngày tháng nhận công văn rõ ràng.
- Sắp xếp, trình bày khoa học, dể theo dõi.
* Hạn chế:
- Chưa thực hiện nội dung ghi tên người nhận công văn và ký nhận.
- Cột ghi chú chưa ghi các trường hợp công văn nhận qua đường mail không in sao, chỉ lưu trong máy tính.
2. Sổ ghi công văn đi:
- Cập nhật đầy đủ, từng loại công văn đều có tên thư mục rõ ràng.
- Ghi ngày tháng, số hiệu công văn, nội dung công văn, nơi nhận, người nhận rõ ràng, đầy đủ.
* Hạn chế: Cách sắp xếp và ghi thứ tự các công văn chưa khoa học.
3. Lưu hồ sơ công văn đến – công văn đi:
- Lưu giữ công văn đến, công văn đi riêng biệt, rõ ràng.
- Sắp xếp và lưu giữ theo từng loại công văn, từng cấp bộ và thứ tự thời gian.
* Hạn chế: Vẫn có trường hợp thiếu công văn so với sổ ghi công văn.
B/ Kiến nghị - đề xuất:
- Cập nhật các nội dung quy định trong sổ ghi công văn đến – đi.
- Chỉnh sửa cách trình bày các tên mục công văn khoa học, hợp lý hơn.
- Bổ sung các công văn còn thiếu cho phù hợp với sổ theo dõi.


Nơi nhận: P.HIỆU TRƯỞNG
- Hiệu trưởng: b/c
- Tổ HCVP: Lưu


Nguyễn Thị Mộng Trinh
 
Gửi ý kiến