Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Liêng Trang năm học 2014 - 2015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Phan Văn Diễn
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:30' 28-04-2016
Dung lượng: 69.5 KB
Số lượt tải: 504
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /KH - LTR
Đạ Tông, ngày 02 tháng 05 năm 2014

KẾ HOẠCH
Về việc tuyển sinh năm học 2014 – 2015
Kính gửi : - Các trường tiểu học thuộc xã Đạ Tông.

Căn cứ Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;
Căn cứ công văn số 150/SGDĐT-KTKĐ ngày 11/2/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2014 - 2015;
Căn cứ công văn số: 58/PGD&ĐT ngày 28/04/2014 của phòng Giáo dục và Đào tạo Đam Rông về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2014-2015;
Trường THCS Liêng Trang xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2014 - 2015 như sau:
1. Mục đích yêu cầu:
Huy động 100% số học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6 (bao gồm tất cả học sinh khuyết tật còn đủ sức khoẻ).
Việc tuyển sinh phải đảm bảo công tác phát triển giáo dục tại địa phương, từng bước nâng cao chất lượng nhà trường và phổ cập giáo dục, phục vụ kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp.
Đảm bảo công khai, công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh.
Việc tuyển sinh vào trường được tổ chức theo phương thức xét tuyển: Hoàn thành chương trình tiểu học và trong độ tuổi quy định.
2. Kế hoạch tuyển sinh:
Dự kiến năm học 2014 – 2015 trường mở 24 lớp với 698 học sinh gồm:
- Lớp 6: 172 học sinh/6 lớp.                        
- Lớp 7: 183 học sinh/6 lớp.
- Lớp 8: 173 học sinh/6 lớp.  
- Lớp 9: 180 học sinh/6 lớp.
Trường tham mưu đề nghị phòng Giáo dục ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2014 – 2015.
Trường gửi kế hoạch tuyển sinh của trường cho lãnh đạo các trường Tiểu học để phối hợp triển khai, hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm khối lớp 5 năm học 2013 – 2014 tiến hành phổ biến, hướng dẫn học sinh lớp 5 nắm rõ các yêu cầu của việc tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2014 – 2015.
Trường thực hiện xét tuyển vào lớp 6 THCS theo đúng Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở đối với học sinh có hộ khẩu tại địa bàn xã Đạ Tông, hoàn thành chương trình Tiểu học tại trường TH Đạ Tông, tại trường TH Đa Kao, tại trường TH Đa Nhinh và các trường TH khác ngoài địa bàn.
Trường phấn đấu tuyển sinh 100 % học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn vào lớp 6 năm học 2014 - 2015.
Lưu ý: Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học ở những năm học trước, chưa dự kỳ tuyển sinh vào lớp 6, thì liên hệ bộ phận văn phòng trường THCS Liêng Trang để đăng ký dự tuyển.
Các trường TH trong xã Đạ Tông không lập danh sách thí sinh tự do (những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học ở những năm học trước), mà hướng dẫn phụ huynh và học sinh liên hệ trường THCS Liêng Trang để thực hiện.
Thời gian liên hệ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 15/5/2014 đến hết ngày 05/06/2014.
3. Đối tượng xét tuyển sinh:
Xét tuyển học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học có độ tuổi theo quy định của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo.
4. Điều kiện dự tuyển:
Những học sinh đăng ký dự xét tuyển phải có hồ sơ hợp lệ và có đủ các điều kiện sau đây:
- Những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, sinh năm 2003.
- Những trường hợp đặc biệt:
+ Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp tiểu học.
+ Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước
Avatar

kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Liêng Trang năm học 2014 - 2015

 
Gửi ý kiến