Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch tuần 4 năm học 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Xuân
Ngày gửi: 21h:46' 09-09-2018
Dung lượng: 59.5 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
HĐĐ HUYỆN ĐAM RÔNG
LĐ TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Đạ Tông, ngày 09 tháng 09 năm 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04
Thứ/ Ngày
Nội dung công việc
Phân công thực hiện

2
10/09/2018
- Phân Công, đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở công tác vệ sinh trường lớp, vệ sinh khu vực trực tuần.
- 7h00’ Chào cờ
+ Nhận xét và công bố kết quả thi đua tuần 3.
+ Triển khai các hoạt động trọng tâm trong tuần 4.
+ Thông báo về thời gian tổ chức ĐH Liên chi Đội.
- Sinh hoạt lớp.
- Sinh hoạt 15’ giữa giờ: Ôn luyện nghi thức Đội.
- Kiểm diện sĩ số học sinh.
- Hoàn thiện hồ sơ học bổng.
- Các CĐ tiến hành ĐH
- Lên kịch bản và tập luyện văn nghệ cho ĐH Liên Đội
- Luyện tập đội trống Khối 6.
Đ/c TPT,GVCN

Đ/c TPT, LĐ trưởng
Lớp tổng hợp 9A3
Đ/c TPT

GVCN
Đ/c TPT, Cờ đỏ
Đ/c TPT, GVCN
Đ/c TPT, GVCN
GVCN, HS
Đ/c TPT, đội TTMN
Đ/c TPT, trống K6

3
11/09/2018
- Đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở công tác vệ sinh trường lớp, vệ sinh KV trực tuần.
- Kiểm tra sinh hoạt 15’ đầu giờ.
- Sinh hoạt 15’ giữa giờ: Thể dục
- Xây dựng KH trồng và chăm sóc công trình măng non.
- Kiểm diện Hs, báo cáo sĩ số.
- Báo cáo hoạt động tháng 8 và kế hoạch tháng 9 về HĐĐ
- Các CĐ tiến hành gửi các văn bản đại hội chi đội về mail TPT trong ngày.
- Đội TTMN luyện tập phút dinh hoạt truyền thống và văn nghệ ĐH Liên Đội.
- Luyện tập đội trống Khối 6.
Đ/c TPT, GVCN

TPT, cờ đỏ
Đ/c TPT, Cờ đỏ
Đ/c TPT
Đ/c TPT, GVCN
Đ/c TPT

GVCN
Đ/c TPT, Đội TTMN
Đ/c TPT, trống K6

4
12/09/2018
- Đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở công tác vệ sinh trường lớp.
- Kiểm tra sinh hoạt 15’ đầu giờ
- Kiểm tra đội cờ đỏ.
- Sinh hoạt 15’ giữa giờ: Ôn luyện các yêu cầu đối với Đội viên.
- Kiểm diện Hs, báo cáo sĩ số.
- Xây dựng KH nhỏ cho năm học mới
- Họp BCH liên đội nhiệm kì 2017 – 2018 chuẩn bị nhân sự và các tài liệu liên quan ĐH Liên Đội.
- Đội TTMN luyện tập phút dinh hoạt truyền thống và văn nghệ ĐH Liên Đội.
Đ/c TPT, GVCN
Đ/c TPT.
Đ/c TPT, Cờ đỏ
Đ/c TPT.

Đ/c TPT, GVCN
Đ/c TPT
Đ/c TPT, BCH liên đội năm học trước.
Đ/c TPT, Đội TTMN

5
13/09/2018
- Đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở công tác vệ sinh trường lớp, - Kiểm tra sinh hoạt 15’ đầu giờ
- Sinh hoạt 15’ giữa giờ: Thể dục.
- Kiểm diện Hs, báo cáo sĩ số
- Hoàn thành sổ Ghi công văn Đi – Đến.
- Dự họp tổng kết công tác Đội.
- Đội TTMN luyện tập phút dinh hoạt truyền thống và văn nghệ ĐH Liên Đội.
GVCN
Cờ đỏ
Đ/c TPT, Cờ đỏ

Đ/c TPT, GVCN
Đ/c TPT
Đ/c TPT, Đội TTMN

6
14/09/2018
- Đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở công tác vệ sinh trường lớp.
- Kiểm tra sinh hoạt 15’ đầu giờ
- Sinh hoạt 15’ giữa giờ: Ôn luyện các yêu cầu đối với Đội viên.
- Kiểm diện Hs, báo cáo sĩ số.
- Thực hiện KH trồng và chăm sóc CTMN.
- Đội TTMN luyện tập phút dinh hoạt truyền thống và văn nghệ ĐH Liên Đội.
- ĐH Liên Đội trù bị 16h15’ tại phòng hội đồng trường, mỗi chi đội bầu 3 đội viên tham dự ĐH Liên Đội.

Đ/c TPT, GVCN
Đ/c TPT, Cờ đỏ
Đ/c TPT, Cờ đỏ

Đ/c TPT, GVCN
Đ/c TPT
Đ/c TPT, Đội TTMN
TPT, 63 Đại biểu từ các chi đội.

7
15/09/2018
- Đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở công tác vệ sinh trường lớp.
-
 
Gửi ý kiến