Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG.

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Mộng Trinh (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:21' 19-02-2014
Dung lượng: 187.5 KB
Số lượt tải: 261
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

Số: /KH - LTR
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đạ Tông, ngày 06 tháng 01 năm 2014KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LIÊNG TRANG

I. Mục đích và phạm vi tự đánh giá
1.Mục đích: Đánh giá là nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của trường, để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục;
Kiểm định chất lượng là đánh giá thực trạng chất lượng giảng dạy, giáo dục, tài chính và các hoạt động khác của nhà trường; phát hiện những vấn đề tồn tại trong các hoạt động của nhà trường, xác định rõ nguyên nhân, từ đó, đề xuất các biện pháp duy trì và nâng cao chất lượng, do đó, quá trình kiểm định phải đảm bảo tính khách quan; trung thực; công khai và minh bạch.
2. Phạm vi tự đánh giá: Toàn bộ các hoạt động của nhà trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục trường Trung học cơ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo (ban hành kèm theo TT Số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012).
3. Yêu cầu
a) Công tác KĐCLGD phải được thực hiện trong từng học kỳ và cả năm học, phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của nhà trường dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và Phòng GD&ĐT huyện Đam Rông.
b) Công tác KĐCLGD phải được thực hiện một cách độc lập, khách quan, công khai, minh bạch và gắn liền với việc nâng cao chất lượng giáo dục ở nhà trường, không phô trương thành tích.
II. Hội đồng tự đánh giá.
1. Thành phần hội đồng tự đánh giá.
Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số …./QĐ-LTR ngày 03/01/2014 của Hiệu trưởng trường THCS Liêng Trang gồm có 09 thành viên:
Hội đồng tự đánh giá

TT
Họ và tên
Chức danh, chức vụ
Nhiệm vụ

1.
Ông:
PHAN VĂN DIỄN
Hiệu trưởng
Chủ tịch hội đồng

2.
Bà:
NGUYỄN T. MỘNG TRINH
P. Hiệu trưởng
PCT hội đồng

3.
Ông:
DƯƠNG ĐỨC THANH
P. Hiệu trưởng
PCT hội đồng

4.
Bà:
TRẦN THỊ NGỌC HIẾU
Tổ trưởng
Thư ký

5.
Bà:
LÊ THỊ KIỀU THU
CTCĐ
Thành viên

6.
Bà:
PHẠM THỊ HƯƠNG
Tổ trưởng
Thành viên

7.
Bà:
VÕ THỊ KIM SEN
Tổ trưởng
Thành viên

8.
Bà:
NGŨ THỊ THUẬN
Giáo viên
Thành viên

9.
Ông:
VÕ THỊ KIM SEN
Giáo viên
Thành viên


Nhóm thư ký
TT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ

1
TRẦN THỊ NGỌC HIẾU
TTCM
Thư ký trưởng

2
LÊ THỊ KIỀU THU
CTCĐ
Thư ký viên

3
VÕ THỊ KIM SEN
TTCM
Thư ký viên

4
HỒ ĐÌNH NGŨ
Giáo viên
Thư ký viên

5
PHẠM THỊ HƯƠNG
NV văn thư
Thư ký viên


c. Các nhóm công tác
TT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ

1.
Phan Văn Diễn
Hiệu trưởng - CTHĐ
Phụ trách chung

2.
Nhóm 1
Dương Đức Thanh
PHT – Nhóm trưởng
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường (gồm 10 tiêu chí)Nguyễn Thị Mộng Trinh
PHT - Thành viênLê Thị Kiều Thu
CTCĐ - Thư kíPhạm Thị Hương
NV- Thành viênBùi Đình Đương
GV - Thành viên


3.
Nhóm 2
Trần Thị Ngọc Hiếu
TTCM - Nhóm Trưởng
Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh (gồm 05 tiêu chí)


Hồ Đình Ngũ
GV - Thư ký


4.
Nhóm 3
Hoàng Thị Minh Ngọc
TTCM - Nhóm trưởng
Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học (gồm 06 tiêu chí)


Phạm Thị Hương
NV - Thư kýNguyễn Thị Xuân
TPT – Thành viênBùi Đình Đương
GV – Thành viên


5.
Nhóm 4
Nguyễn Thị Mộng Trinh
 
Gửi ý kiến