Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN AN TOÀN GIAO THÔNG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Mộng Trinh (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:45' 16-10-2015
Dung lượng: 43.0 KB
Số lượt tải: 75
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 99 /KH-LTR Đạ Tông, ngày 05 tháng 10 năm 2015

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông
Năm học 2015 – 2016.

Thực hiện kế hoạch số 704/KH-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ giáo dục đào tạo về thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 2015 – 2016;
Thực hiện chương trình phối hợp số 177/CTPH/UBATGT-SGDĐT ngày 31/10/2013 giữa Ủy ban An toàn Giao thông tỉnh Lâm Đồng và Sở Giáo dục Đào tạo về tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2013 – 2018 và các văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT về kế hoạch thực hiện công tác an toàn giao thông năm học 2015 – 2016;
Thực hiện công văn số 112/PGDĐT ngày 07 tháng 8 năm 2015 của phòng giáo dục Đam Rông về việc tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 6 tháng cuối năm 2015, Trường THCS Liêng Trang xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông trong năm học 2015 – 2016 với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
Nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
Giáo dục thói quen cư xử có văn hoá, đúng pháp luật khi tham gia giao thông, không tuỳ tiện vi phạm quy tắc giao thông, tạo môi trường văn minh thân thiện, từng bước hình thành “ văn hoá giao thông” khi tham gia giao thông.
100% Cán bộ giáo viên công nhân viên và học sinh ký cam kết thực hiện chấp hành tốt pháp luật về an toàn giao thông, đảm bảo TTATGT, thực hiện văn hóa giao thông.
II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1. Tất cả cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh đều hiểu biết đầy đủ và chấp hành nghiêm túc Luật an toàn giao thông.
2. Tuyên truyền vận động người thân, gia đình và cộng đồng cùng chấp hành Luật an toàn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
3. Thực hiện tốt “ Văn hóa giao thông” theo phương châm ba “ có” và ba “ không”
+ Có hiểu biết pháp luật về an toàn giao thông;
+ Có ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông;
+ Có đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy;
+ Không uống rượu bia trước và khi lái xe;
+ Không chở quá 2 người khi tham gia giao thông;
+ Không để xảy ra tai nạn giao thông khi tham gia giao thông.
4. Tổ chức ngoại khoá, thi tìm hiểu về Luật an toàn giao thông, thi giao thông thông minh trên Internet .Thường xuyên nhắc nhở, đưa thông tin liên quan đến trật tự an toàn giao thông vào nội dung sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt Đoàn, Đội của trường.
5. Phối hợp với gia đình học sinh giáo dục các em có trách nhiệm khi tham gia giao thông và ý thức chấp hành an toàn giao thông. Không cho học sinh chưa đủ tuổi quy định, chưa có giấy phép lái xe điều khiển xe máy, khi đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm đúng quy cách. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể lớp những học sinh có ý thức tốt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
6. Nghiêm khắc phê bình, xử lý và không bình xét thi đua cho những tập thể, cá nhân vi phạm quy định về ATGT. Đưa nội dung chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông vào nội quy nhà trường và là một trong các nội dung để đánh giá thi đua năm học đối với CB, GV, CNV và xếp loại hạnh kiểm đối với học sinh.
III. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1/Tổ chức Đoàn – Đội và giáo viên phụ trách giảng dạy Công dân:
- Thường xuyên tuyên truyền giáo dục, nhắc nhở đoàn viên, học sinh ý thức chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ an toàn giao thông, khi tham gia giao thông phải biết tôn trọng và nhường nhịn, giúp đỡ người khác. ( đ/c Ngô Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Xuân, Hồ Đình Ngũ).
- Tổ chức các hoạt động ngoại khoá về an toàn giao thông, thi tìm hiểu về Luật an toàn giao thông, thi “ giao thông thông minh” ( đ/c Nguyễn Thị Xuân, GVCN ).
- Thành lập đội học sinh tình nguyện làm công
 
Gửi ý kiến