Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

kế hoạch tháng 8 năm 2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hoài
Ngày gửi: 14h:10' 21-08-2014
Dung lượng: 39.5 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người


TỔ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG
BỘ PHẬN KẾ TOÁN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIẸT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đạ Tông, ngày 02 tháng 08 năm 2014KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 08/2014

Tuần
Nội dung công việc
Biện pháp thực hiện,
điều chỉnh

1
Từ ngày
03/08
đến ngày
09/08
- Sắp xếp phân loại hồ sơ chứng từ kế toán.
- Đối chiếu với kho bạc.
- Chuyển khoản chi khác.
- Tổng hợp dự trù kinh phí mua sắm sửa chữa phục vụ năm học mới.
- Hướng dẫn giáo viên làm hợp đồng lao động.
- Đ/c Hoài
- Đ/c Hoài
- Đ/c Hoài
- Các Phó hiệu trưởng, TTCM và các bộ phận nộp tờ trình, đề xuất.
- Các Đ/c giáo viên hợp đồng.

2
Từ ngày
11/08
đến ngày
16/08

- Tổng hợp chứng từ chi khác (Rút chi khác tháng 6+7 tiền công lệnh)
- Đối chiếu tiền thai sản và thanh toán chế độ thai sản cho người nghỉ thai sản.
- Tổng họp xét nâng lương, nâng phụ cấp tháng 8/2014.
- Báo cáo tăng giảm quỹ lương với kho bạc
- Đăng ký + Rút lương tháng 8/2014.
- Các Đ/c giáo viên nộp giấy đi đường và các hồ sơ tài chính.
- Đ/c Hoài + Hương.

- Các đ/c GV CNV nộp đơn.

- Đ/c Hoài.
- Đ/c Hoài + Hương.


3
Từ ngày
18/08
đến ngày
23/08
- Báo tăng giảm BHXH
- Kết hợp với bộ phận y tế tổng hợp các khoản mục chi cho y tê NH 2013-2014 và 2014-2015.
- Tổng hợp chuyển khoản chi khác (nếu PS)
- Đ/c Hoài.
- Đ/c Hoài + Thọ.

- Đ/c Hoài.4
Từ ngày
25/08
đến ngày
30/08

- Tổng hợp chứng từ trong tháng nhập phần mềm Misamimosa.
- Đối chiếu kho bạc.
- Tổng hợp chi khác.

- Tổng hợp đơn xin xét nâng lương, nâng phụ cấp tháng 9.
- Cắt thu hút cho Lê Thị Hằng, Hoàng T Minh Ngọc, Nguyễn Đức Tính, Nguyễn Thị Thấm.
- Đ/c Hoài.

- Đ/c Hoài.
- Đ/c Hoài, Các bộ phận nộp chứng từ kế toán liên quan.
- Các đ/c GV CNV nộp đơn

- Đ/c Hoài.TỔ TRƯỞNG BỘ PHẬN KẾ TOÁN
 
Gửi ý kiến