Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Mộng Trinh (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:24' 30-10-2015
Dung lượng: 64.0 KB
Số lượt tải: 246
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 111/KH-LTR Đam Rông, ngày 29 tháng 10 năm 2015

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác phòng chống thiên tai
Năm học 2015 - 2016.

Hàng năm,nước ta phải đối mặt với rất nhiều loại thiên tai như: Mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất, lốc xoáy, giông sét, hạn hán, cháy rừng… Thiên tai không những gây tổn thất về kinh tế, cơ sở vật chất, giảm tăng trưởng kinh tế mà còn trực tiếp cướp đi sinh mạng của nhiều người, đưa nhiều gia đình đến với ranh giới của sự nghèo đói. Vì vậy, công tác phòng chống thiên tai, cung cấp kiến thức, hình thành các kỹ năng, năng lực ứng phó với thiên tai có thể xảy ra là một nhiệm vụ rất quan trọng của ngành Giáo dục nước ta hiện nay;
Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội; Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và đơn vị, Trường THCS Liêng Trang xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai năm học 2015- 2016 với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
1. Công tác phòng, chống thiên tai (bao gồm: bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lụt, mưa lớn, mưa đá, giông sét, lốc xoáy, sạt lở…) phải được tiến hành chủ động và ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.
2. Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, thiên tai đạt hiệu quả; Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh ứng phó thiên tai kịp thời đến toàn thể học sinh và cộng đồng dân cư.
3. Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh thiên tai trên địa bàn.
II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP.
1. Phổ biến Luật Phòng, chống thiên tai; Chương trình hành động và kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.
2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các nội dung chỉ đạo, những quy định của Nhà nước về công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão cho giáo viên và học sinh thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt Chi đoàn…. Quan tâm chú trọng công tác tuyên truyền về phòng chống lụt bão thiên tai trên địa bàn toàn xã.
3. Thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt ngoại khóa các em học sinh có thêm kiến thức và nâng cao ý thức về thảm họa thiên nhiên, biến đổi khí hậu nhằm giúp các em biết tự bảo vệ mình và phòng ngừa rủi ro thiên tai, nhất là vào mùa mưa lũ, có nguy cơ xảy ra mưa đá, giông sét, lốc xoáy, sạt lỡ …
4. Thành lập đội thanh niên tình nguyện tham gia phòng, chống thiên tai và khắc phục hậu quả tại cơ sở; Tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong việc bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai.

TT
Họ và tên
Chức vụ
Phân công

1
Ông Phan Văn Diễn
Hiệu trưởng
Trưởng Ban

2
Bà Nguyễn Thị Mộng Trinh
P. Hiệu trưởng
Phó Ban

3
Bà Ngô Thị Thanh Bình
BT Đoàn
Phó Ban

4
Bà Nguyễn Thị Xuân
TPT Đội
Thành viên

5
Bà Lê Thị Kiều Thu
CT công đoàn
Thành viên

6
Bà Võ Thị Kim Sen
Tổ trưởng
Thành viên

7
Ông Nguyễn Huy Du
Tổ trưởng
Thành viên

8
Ông Hồ Đình Ngũ
Tổ trưởng
Thành viên

9
Ông Bùi Đình Đương
Tổ trưởng
Thành viên

10
Bà Hoàng Thị Minh Ngọc
Tổ trưởng
Thành viên

11
Bà Nguyễn Thị Hoài
Tổ trưởng
Thành viên


2. Phân công thực hiện:
2.1. Đối với Ban giám hiệu nhà trường
- Có sự phân công, phụ trách rõ ràng trong Ban giám hiệu.
- Chỉ đạo thực hiện, điều động nhân lực cho công tác phòng chống thiên tai.
- Theo dõi, nắm tình hình thông tin về thời tiết trên các phương tiện truyền thông để có phương án chỉ đạo phòng, chống kịp thời.
- Quyết định và chỉ đạo việc
 
Gửi ý kiến