Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Mộng Trinh (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:39' 09-10-2015
Dung lượng: 38.5 KB
Số lượt tải: 40
Số lượt thích: 0 người
TRẠM Y TẾ XÃ ĐẠ TÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

Số :… /KH-YTPH
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đạ Tông, ngày .… tháng 09 năm 2015


KẾ HOẠCH
Phối hợp thực hiện công tác y tế trường học.
Năm học 2015 – 2016.

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 của trường THCS Liêng Trang; Căn cứ đặc điểm tình hình và thực tế hoạt động của bộ phận y tế nhà trường, trường THCS Liêng Trang và trạm y tế xã Đạ Tông thống nhất xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động chăm sóc sức khỏe trong trường học năm học 2015 – 2016 với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU:
1. Mục tiêu chung
Truyền thông giáo dục sức khoẻ cho học sinh; Chăm sóc, khám và chữa bệnh ban đầu.
2. Mục tiêu cụ thể
- Cải thiện vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn trong và ngoài trường học.
- Từng bước nâng cao hoạt động y tế trường học, nắm bắt được nhu cầu khám chữa bệnh của mọi đối tượng học sinh.
- Khám sức khoẻ định kì cho học sinh, phát hiện sớm các triệu chứng, chủ động ngăn ngừa dịch bệnh.
- Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh, phòng tránh dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
1. Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh:
- Thường xuyên giáo dục học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, phòng tránh dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động TDTT để giúp học sinh rèn luyện thân thể.
- Thực hiện truyền thông phòng, chống dịch bệnh và giáo dục bảo vệ sức khoẻ cho học sinh ở trường học bằng các hình thức:
+ Hoạt động ngoại khoá
+ Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
+ Sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ
+ Tranh ảnh, tờ rơi…
Công tác khám, quản lý sức khỏe:
- Lập hồ sơ theo dõi, quản lý công tác khám, chữa bệnh cho học sinh.
- Thực hiện khám sức khoẻ định kì cho học sinh toàn trường 2 lần /1 năm ( thời điểm đầu năm học và cuối năm học ).
- Theo dõi, xử lí sơ cấp cứu kịp thời những tai nạn của học sinh không may xảy ra trong, ngoài trường học.
III. GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Công tác chỉ đạo tổ chức:
- Trạm y tế xã phân công cán bộ, nhân viên y tế của trạm phụ trách công tác y tế trường học có trách nhiệm phối hợp cùng nhà trường để thực hiện nhiệm vụ.
- Nhà trường (BGH) chỉ đạo bộ phận y tế có trách nhiệm chủ động phối hợp cùng cán bộ y tế của xã lên kế hoạch thực hiện công tác khám chữa bệnh cho học sinh theo định kỳ và tổ chức tiêm ngừa các loại vắc xin theo chương trình quốc gia như: “ tiêm vắc xin phòng chống Lao.v.v….”
2. Tổ chức thực hiện
2.1. Trạm y tế xã
- Tổ chức khám sức khoẻ định kì tại trường cho học sinh 2 lần/1 năm học, theo kế hoạch hoạt động y tế trường học đã được thống nhất.
- Chịu trách nhiệm cung cấp tài liệu truyền thông, hướng dẫn và chỉ đạo kịp thời các biện pháp ngăn ngừa trước những dịch bệnh có nguy cơ bùng phát.
- Phân phối cung cấp dung dịch sát khuẩn, khử khuẩn môi trường để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. ( nếu có dịch bệnh xảy ra)
- Cung cấp những tài liệu cần thiết về phòng, chống những dịch bệnh xảy ra có diễn biến phức tạp cho bộ phận y tế trường học kịp thời.
2.2. Trường THCS Liêng Trang, bộ phận y tế trường học
- Trang bị những dụng cụ, thiết bị y tế, thuốc cần thiết cho công tác sơ khám, cấp cứu cho học sinh tại trường học.
- Phối hợp kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi về địa điểm, thời gian để cùng với trạm y tế tiến hành khám sức khoẻ định kì cho học sinh.
- Chịu trách nhiệm thuyên truyền, giáo dục và tổ chức các hoạt động ngoại khoá về phòng, chống dịch bệnh và giáo dục sức khoẻ cho học sinh tại trường học.
- Cung cấp số liệu điều tra về độ tuổi, giới tính cho nhân viên y tế của trạm để thuận tiện cho việc theo dõi thực hiện trong các đợt tiêm vắc xin.
- Báo cáo kịp thời cho trạm y tế về những trường hợp bệnh, diễn biến bệnh phức tạp để kịp thời xử lý
 
Gửi ý kiến