Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2015-2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:17' 11-09-2015
Dung lượng: 118.5 KB
Số lượt tải: 66
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
_________________________

Số: /KH- LTR
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________________________________________

Đạ Tông, ngày 14 tháng 02 năm 2015


KẾ HOẠCH
PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015 - 2016
______________________

Căn cứ công văn số 21/PGDĐT ngày 11/02/2015 của Phòng GD&ĐT Đam Rông Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2015 - 2016;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và địa phương trong năm học 2014 - 2015. Nay trường THCS Liêng Trang xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2015 - 2016 với những nội dung cụ thể như sau:
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014-2015:
1. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.
Được sự quan tâm của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Đạ Tông và phòng Giáo dục và Đào tạo đã tạo điều kiện, hướng dẫn nhà trường định hướng phát triển hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục ở địa phương.
- Tổng số học sinh đầu năm: 640 học sinh/22 lớp.
- Tổng số học sinh hiện tại: 628 học sinh/22 lớp.
- Tỷ lệ duy trì sĩ số : 97,8 % , giảm 12 em so với đầu năm.
Nguyên nhân: Do hoàn cảnh khó khăn, học sinh học yếu và lớn tuổi nên chán nản, bỏ học ; nhiều hộ gia đình chưa quan tâm trong việc giáo dục con cái, chưa tích cực phối hợp cùng nhà trường trong việc đôn đốc vận động con đi học.
- Chất lượng hai mặt giáo dục học kỳ I năm học 2014 - 2015:
Xếp loại
Học lực:
Hạnh Kiểm


Kết quả
Tỷ lệ
Kết quả
Tỷ lệ

Giỏi (tốt)
16 HS
2,54 %
364 HS
57,87 %

Khá
156 HS
24,8 %
215 HS
34,18 %

Trung bình
347 HS
55,17 %
50 HS
7,95 %

Yếu
110 HS
17,49 %
00 HS
0,00 %

Kém
00 HS
0,00 %
/
/

- Tình hình thực hiện công tác phổ cập giáo dục THCS:
Thực hiện điều tra, cập nhật công tác phổ cập giáo dục THCS trên địa bàn; tham mưu với chính quyền địa phương kiện toàn BCĐ PCGD xã năm 2014 và xây dựng kế hoạch, biện pháp tích cực để duy trì tốt công tác phổ cập THCS, công tác xóa mù chữ trên địa bàn.
Đã tổ chức thực hiện cập nhật kết quả điều tra trình độ dân trí địa phương trên phần mềm quả lý phổ cập online theo quy định của Bộ Giáo dục; sử dụng bộ tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn PCGD theo quy định mới của chính phủ. Kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS năm 2014.
- Tình hình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:
Trường đã xây dựng lộ trình thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2017. Tiến độ kế hoạch còn chậm, chủ yếu là đầu tư xây dựng phòng học; trong năm 2015 đầu tư xây dựng thêm cổng trường, hàng rào và sân bê tông. Cơ sở vật chất, các phòng chức năng, phòng thực hành còn thiếu, khuôn viên trường học chưa đảm bảo. Phương tiện máy móc, đồ dùng dạy học chưa đáp ứng được nhu cầu hoạt động giáo dục toàn diện trong nhà trường.
2. Tình hình thực hiện đội ngũ.
- Tính đến tháng 02/2015 tổng số CBGV-CNV là: 52 đ/c, trong đó: CBQL 03 đ/c; Giáo viên 44 đ/c (biên chế: 21, hợp đồng: 22); Nhân viên 06 đ/c (biên chế: 03, hợp đồng: 03); CBGV-CNV hưởng lương từ ngân sách nhà nước là 53 đ/c.
- Trình độ đào tạo: Trên chuẩn: 28 đ/c, tỷ lệ: 52,8%; Đạt chuẩn: 24 đ/c, tỷ lệ: 47,2%;. Cơ cấu giáo viên đủ theo từng bộ môn.
- Tỷ lệ học sinh trên lớp: 28,6 học sinh/lớp.
- Tỷ lệ giáo viên trên lớp: 1,95 Giáo viên/lớp.
3. Tình hình thực hiện cơ sở vật chất.
- Tổng số phòng học hiện có 20 phòng (trong đó Kiên cố: 20 phòng).
Số phòng sử dụng làm văn phòng: 07 phòng, bao gồm: 01 phòng hiệu trưởng; 02 phòng phó hiệu trường; 01 phòng đoàn thể; 01 phòng văn thư kế toán, 01 phòng Đội, 01 phòng giáo viên.
Số phòng sử dụng làm kho chứa thiết bị: 03
Avatar

Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2015 - 2016

 
Gửi ý kiến