Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch năm học 2015 - 2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:28' 17-09-2015
Dung lượng: 164.0 KB
Số lượt tải: 77
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
Số /KH - LTR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đạ Tông, ngày tháng 09 năm 2015


KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 - 2016

Căn cứ công văn số 136/PGD&ĐT ngày 04/09/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đam Rông về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 bậc học THCS;
Căn cứ kế hoạch số 23/KH-LTR ngày 14/02/2015 của Trường THCS Liêng Trang về kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2015 - 2016;
Nay trường THCS Liêng Trang xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 với những nội dung như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014 - 2015

I. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN
1. Thuận lợi
Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; các cấp ngành chức năng của địa phương và của UBND huyện, đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục trong năm học 2014 - 2015.
Đội ngũ cán bộ nhà giáo được giao đủ về số lượng theo cơ cấu bộ môn, đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ công tác trong năm học. Đội ngũ cán bộ giáo viên nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, đã tích cực thực hiện phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong nhà trường.
Cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư đảm bảo đủ phòng học, đồ dùng dạy học cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu giảng dạy và học tập trong năm học.
2. Khó khăn
Về cơ sở vật chất: Các phòng thực hành thí nghiệm còn thiếu. Phương tiện đồ dùng dạy học tuy đã được mua sắm bổ sung nhưng chưa đủ, chưa đáp ứng được nhu cầu hoạt động giáo dục toàn diện trong nhà trường.
Điều kiện ăn ở sinh hoạt cho đội ngũ còn thiếu thốn, chưa có nhà công vụ cho giáo viên ở. Nhiều giáo viên chưa ổn định, yên tâm trong công tác.
Tỷ lệ giáo viên hợp đồng cao, trình độ tay nghề còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm trong công tác giáo dục và giảng dạy, chưa nắm bắt và hiểu rõ phong tục tập quán, văn hóa địa phương dẫn đến hiệu quả giáo dục chưa cao.
II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Quy mô trường lớp, tình hình học sinh và đội ngũ
+ Số trường, lớp, học sinh:
- Tổng số học sinh đầu năm: 640 học sinh/22 lớp.
- Tổng số học sinh cuối năm: 625 học sinh/22 lớp; giảm 15 học sinh.
+ Số CBGV CNV (trong đó cán bộ QL, giáo viên, nhân viên):
- Tổng số CBGV- CNV có 52 đ/c. Trong đó: CBQL 03 đ/c ; Giáo viên 43 đ/c; Nhân viên 06 đ/c.
- Trình độ đào tạo: Trên chuẩn: 28/52 đ/c, tỷ lệ 53,8%.
- Đảng viên: 108/52 đ/c, tỷ lệ 19,2%.
- Biên chế: 27/52 đ/c (CBQL: 03; GV: 21; NV: 03), tỷ lệ 51,9%.
- Hợp đồng: 25/52 đ/c (Giáo viên: 20, nhân viên: 03), tỷ lệ 48,1%.
- Dân tộc: 12/52 đ/c (Giáo viên: 11, nhân viên: 01), tỷ lệ 23%.
- Nữ: 30/52 đ/c (Giáo viên: 26, nhân viên: 04), tỷ lệ 58%.
2. Chất lượng giáo dục hai mặt
Xếp loại
Học lực
Hạnh kiểm


Chỉ tiêu
Kết quả
Chỉ tiêu
Kết quả

Giỏi (Tốt)
2,6
3,8 %
67,7
61,3 %

Khá
32,0
32,8 %
27,1
31,7 %

Trung bình
53,8
53,8 %
5,1
6,6 %

Yếu
11,7
8,6%
0,00
0,5 %

Kém
0,0
1,0%
0,00
0

- Tốt nghiệp THCS: 146/148 em, tỷ lệ 98,6%; 02 em không đủ điều kiện tốt nghiệp.
- Duy trì sĩ số: 625/640 học sinh, tỷ lệ 97,7 %; trong đó học sinh bỏ học 15 học sinh.
3. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua
Trong năm học 2014 - 2015 nhà trường đã tích cực triển khai để toàn thể cán bộ giáo
Avatar

Kế hoạch năm học 2015 - 2016

 
Gửi ý kiến