Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

kế hoạch công tác tháng 9 năm học 2014-2015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Hương (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:06' 05-09-2014
Dung lượng: 50.0 KB
Số lượt tải: 24
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
TỔ: VĂN PHÒNG

Số: 12 /KH-TVP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đạ Tông, ngày 05 tháng 09 năm 2014


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 09/2014

Tuần
Nội dung
Phân công
Ghi chú

Tuần 5
từ 01/09 đến 06/09/2014
- Báo cáo định kỳ lên phòng Giáo dục, UBND Xã, phát chi khác cho CB-GV-CNV.
- Làm HS nâng lương , báo báo tăng giảm tiền lương tháng 9, nhập liệu chứng từ chi khác
- Kiểm tra danh sách CBGVCNV tham gia đóng BHXH năm 2014.
- Xây dựng kế hoạch công tác y tế, mở của phòng học và vệ sinh phòng y tế.
- Xây dựng kế hoạch công tác thiết bị, theo dõi mượn- trả thiết bị và hướng dẫn giáo viên đăng ký sử dụng TB-ĐDDH.
- Xây dựng kế hoạch công tác thư viện, theo dõi mượn trả tài liệu trong thư viện và dán nhãn sách tham khảo của học sinh.
- Vệ sinh khu vực hành chính, phòng hội đồng sáng T2.
-Đ/c Hương

- Đ/c Hoài- Đ/c Thọ

- Đ/c Trang


- Đ/C Nhàn


- Toàn tổ(trừ Dũng)


Tuần 6
từ 8/09
đến 13/09/2014
- Làm chứng từ, đăng ký đối chiếu lương tháng 9, tổng hợp chế độ của học sinh theo NĐ 49 và thu thẻ BHXH của HS.
- Rút và phát lương cho CB-GV CNV.
- Cập nhật thông tin trong sổ đăng bộ, học sinh chuyển đi chuyển đến.
- Xây dựng kế hoạch theo dõi khám sức khỏe cho học sinh dầu năm học.
- Vệ sinh sắp xếp các đồ dùng thiết bị dạy học, cập nhật theo dõi việc mượn – trả thiết bị đồ dùng dạy học của giáo viên.
- Vệ sinh sắp xếp phòng thiết bị, cập nhật theo dõi việc mượn sách tài liệu của giáo viên và học sinh, dán nhãn sách tham khảo khối 8 và giới thiệu sách trên website nhà trường
- Mở cửa, đóng cửa lớp đúng giờ quy định.
- Vệ sinh khu vực hành chính, phòng hội đồng sáng T2.
- Đ/c Hoài


- Đ/c Hương


- Đ/c Thọ

- Đ/c Trang


- Đ/c Nhàn


- Đ/c Dũng
- Toàn tổ(trừ Dũng)
Tuần 7
Từ 15/09 đến 20/09/2014
- Đăng ký rút tạm ứng tiền cấp bù học phí năm học 2013-2014, viết biên lai thu tiền học phí và tổng hợp chuyển khoản chi khác.
- Nộp và tiền bảo hiểm y tế cho học sinh.
- Cập nhật công văn đi, đến, theo dõi học sinh bỏ học vào sổ đăng bộ đúng quy định.
Phát tiền cấp bù học phí cho GVCN và viết biên lai thu tiền học phí.
- Lập HS theo dõi việc mượn – trả và sử dụng ĐDDH và dán , khắc phục một số trang môn GDCD bị rách và viết biên lai thu tiền học phí.
- Mở cửa và trực phòng y tế đúng quy định và viết biên lai thu tiền học phí.
- Sắp xếp lại kho: sách giáo khoa và phòng đọc và tiếp tục dán nhãn sách giáo tha khảo khối 8 và viết biên lai thu tiền học phí.
- Mở cửa, đóng cửa lớp và đánh trống báo đúng giờ quy định.
- Vệ sinh khu vực hành chính, phòng hội đồng sáng T2.

- Đ/c Hoài- Đ/c Hương- Đ/c Trang

- Đ/c Thọ


- Đ/c Nhàn


- Đ/c Dũng

- Toàn tổ(trừ Dũng)Tuần 8
từ 22/09
đến 30/09/2014
- Hướng dẫn tổng hợp, xét nâng lương, phụ cấp T10.
Tổng hợp chứng từ trong tháng và nhập phần mềm Misamimosa.
- Cập nhật công văn đi, đến, sổ đăng bộ báo cáo tình hình Hs bỏ học.
- Mở cửa và trực phòng y tế đúng quy định.
- Thống kê, sắp xếp, lau chùi ĐDDH đúng quy định và theo dõi việc mượn trả TBĐDDH của giáo viên.
- Phục vụ bạn đọc,theo dõi việc mượn – trả tài liệu trong thư viện và nhập báo mới, dán nhãn sách .
- Mở cửa, đóng của lớp và đánh trống báo đúng giờ quy định.
- Vệ sinh khu vực hành chính văn phòng, phòng hội đồng sáng T2.
- Đ
 
Gửi ý kiến