Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÓ HIỆU TRƯỞNG NĂM HỌC 2016 - 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Mộng Trinh (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:08' 13-09-2016
Dung lượng: 68.0 KB
Số lượt tải: 378
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: /KH-LTR Đạ Tông, ngày tháng 8 năm 2016

KẾ HOẠCH
Nhiệm vụ công tác Phó hiệu trưởng năm học 2016 – 2017.

Căn cứ Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 nằm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016 – 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ công tác của Hiệu trưởng năm học 2016 – 2017; Căn cứ các nhiệm vụ công tác được phân công và tình hình thực tế của nhà trường, phó hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất và các phong trào xây dựng kế hoạch công tác trong năm học 2016 - 2017 với những nội dung và thời gian cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
- Nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục và giáo dục toàn diện của trường, hướng đến xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh và thân thiện.
- Bám sát mục tiêu giáo dục của bậc học và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành, của nhà trường.
- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận, đoàn thể tổ chức thực hiện các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và nhà trường, nhằm đảm bảo duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng giáo dục.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
1. Phối hợp chỉ đạo thực hiện việc tích cực đổi mới phương pháp giáo dục và giảng dạy để giảm tỉ lệ học sinh yếu kém tăng tỉ lệ học sinh khá giỏi. Chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém góp phần thúc đẩy chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng phát triển.
2. Tiếp tục triển khai - thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn của ngành và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực” gắn với các yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phòng chống bạo lực học đường, giáo dục đạo đức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Đặc biệt chú trọng việc duy trì sĩ số, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ học sinh bỏ học – chống bỏ học.
3. Chú trọng thực hiện các hoạt động công tác xã hội trong nhà trường như công tác y tế, công tác Chữ thập đỏ, công tác Khuyến học và tiếp tục xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa. Các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao trong nhà trường …


III. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG:

Thời gian
Nội dung công việc
Thực hiện

Tháng 08/2016
- Kiểm tra CSVC chuẩn bị cho năm học mới.
- Hướng dẫn giáo viên, học sinh lao động, vệ sinh khuôn viên trường lớp, chuẩn bị tốt các điều kiện cho ngày tựu trường.
- Hướng dẫn thư viện cho HS mượn sách giáo khoa
- Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng TB- ĐDDH.
- Hướng dẫn thực hiện công tác chủ nhiệm đầu năm.
- Phối hợp với địa phương vận động học sinh ra lớp
- Xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm năm.
- Lên kế hoạch công tác chủ nhiệm tháng 9
- Soạn giáo án và lên lớp theo thời khóa biểu.
Phối hợp với bộ phận văn phòng, tổ chức Đoàn, Đội

Tháng 09/2016
- Xây dựng cam kết thi đua năm học 2016 - 2017
- Xây dựng kế hoạch thi đua và phát động thi đua
- Tổ chức ký cam kết thực hiện ATGT trong giáo viên và học sinh toàn trường.
- Báo cáo và đăng ký xây dựng cơ quan đơn vị văn hoá năm học 2016 – 2017.
- Điều chỉnh, bổ sung Quy tắc ứng xử trong trường học và Quy ước xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa.
- Tổ chức họp Ban đại diện CMHS toàn trường.
- Xây dựng kế hoạch công tác Chữ thập đỏ, công tác Khuyến học, Hoạt động ngoại khóa.
- Xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an xã.
- Xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm tháng 10
- Họp tổ chủ nhiệm.
- Soạn giáo án và lên lớp theo thời khóa biểu.


Phối hợp với bộ
phận chuyên môn, Ytế và GVCN các lớp

Tháng 10/2016
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của BĐD CMHS
-Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của phong trào thi đua “ xây dựng THTT- HSTC” và phong trào xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa.
- Hướng dẫn công tác
 
Gửi ý kiến