Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Hướng dẫn tổ chức hội nghị CBCC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Phòng Giáo dục
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:20' 14-09-2010
Dung lượng: 52.0 KB
Số lượt tải: 158
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
HUYỆN ĐAM RÔNG
_____________

Số: 74/CV-LT
V/v: Hướng dẫn tổ chức Hội nghị CBCC năm học 2010 - 2011
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________________________________

Đam Rông, ngày 28 tháng 8 năm 2010


Kính gửi: Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn các trường trực thuộc

Căn cứ Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 8/9/1998 của Chính phủ, ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ ngày 4/12/1988 của liên tịch Ban tổ chức – Cán bộ chính phủ và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Hướng dẫn về tổ chức hội nghị cán bộ – công chức trong cơ quan; Thực hiện Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000, Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường;
Căn cứ Công văn liên tịch số: 800/SGD&ĐT-CĐN ngày 09/08/2010 của Sở Giáo dục – Đào tạo và Công đoàn Ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng, về việc tổ chức hội nghị cán bộ - công chức các đơn vị, trường học năm học 2010 – 2011;
Thực hiện Nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 của Ngành giáo dục Đam Rông, Phòng GD&ĐT và Công đoàn giáo dục huyện Đam Rông hướng dẫn các đơn vị trường học trong toàn huyện tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm học 2009 - 2010 như sau.
I/ Mục đích yêu cầu:
1. Phát huy dân chủ trong hoạt động của trường học để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu – kế hoạch và nghị quyết hội nghị CB – CC của đơn vị, trường học trong năm học qua, xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể, đoàn kết quyết tâm ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới.
2. Họp liên tịch phân công trách nhiệm chuẩn bị nội dung thật chu đáo, tổ chức hội nghị với tinh thần gọn nhẹ, nghiêm túc, cởi mở, thẳng thắn, dân chủ, đoàn kết, thiết thực
3. Nguyên tắc tổ chức hội nghị CB-CC phải tiến hành từ tổ chuyên môn, sau đó mới tổ chức hội nghị toàn đơn vị.
II/ Nội dung hội nghị cán bộ –công chức:
Bám sát chỉ thị về nhiệm vụ năm học của bộ GD&ĐT, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Phòng GD&ĐT, hội nghị tập trung thực hiện các nội dung chủ yếu sau:
1. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ nhà trường, quy chế chuyên môn. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học, nghị quyết hội nghị cán bộ công chức năm học qua, thảo luận bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm học mới.
2. Hiệu trưởng nhà trường tiếp thu ý kiến đóng góp của CB-GV-NV; giải đáp thắc mắc đề nghị của CB-GV-NV trong trường học.
3. Bàn các biện pháp cải tiến điều kiện, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Nói không với tiêu cực và trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ viên chức trong đơn vị.
4. Ban thanh tra nhân dân của các trường học báo cáo kết quả công tác trong năm học qua và bầu ban thanh tra nhân dân (nếu hết nhiệm kỳ )
5. Báo cáo kết quả xếp loại viên chức, kết quả thi đua khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong năm học qua, phát động và đăng ký thi đua trong năm học mới.
III/ Quy trình tổ chức hội nghị cán bộ công chức:
1 Trước lúc tổ chức hội nghị cán bộ công chức
1.1 Hiệu trưởng nhà trường triệu tập hội nghị liên tịch cơ quan để thống nhất mục đích yêu cầu, mục tiêu, kế hoạch, phân công trách nhiệm chuẩn bị nội dung hội nghị cán bộ công chức.
1.2 Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp chuẩn bị dự thảo kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong năm học qua. Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học mới.
Xây dựng dự thảo mới hoặc sửa đổi, bổ sung các qui định – quy chế của đơn vị (quy chế dân chủ; quy định khen thưởng, sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ tự có của trường học …) cho phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan. Đồng thời cho
Gửi ý kiến