Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

HUONG DAN THI TIENG ANH TREN MANG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SUU TÂM
Người gửi: Võ Thị Kim Sen (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:16' 25-11-2010
Dung lượng: 74.5 KB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 7202/BGDĐT-GDTrH
V/v: Hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2010-2011.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2010


Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo
Căn cứ Quyết định số 4480/QĐ-BGDĐT ngày 06/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Thể lệ cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) dành cho học sinh phổ thông, Bộ GDĐT hướng dẫn cụ thể việc triển khai tổ chức cuộc thi IOE năm học 2010-2011 như sau:
I. Các vấn đề chung
1. Các Sở GDĐT thành lập Ban tổ chức cấp tỉnh, thành phố (sau đây gọi chung là tỉnh) và chỉ đạo các Phòng GDĐT, các trường phổ thông thành lập Ban tổ chức cấp tương ứng. Ban tổ chức các cấp phát động cuộc thi IOE và có các hình thức tập huấn, hướng dẫn tới các đối tượng của cuộc thi.
Ban tổ chức cấp toàn quốc sẽ tổ chức lễ phát động chính thức cuộc thi vào lúc 14h00, ngày 02/11/2010 tại khách sạn Tây Hồ, Hà Nội. Các Sở GDĐT tổ chức phát động cuộc thi ở địa phương và báo cáo về Bộ GDĐT thông qua Vụ Giáo dục Trung học tình hình triển khai trước ngày 19 tháng 11 năm 2010.
2. Các văn bản, quyết định, hướng dẫn cụ thể về tổ chức cuộc thi các cấp và các thông báo thường xuyên của Ban tổ chức cấp toàn quốc được cập nhật trên website “www.ioe.vn”. Mọi liên hệ với Ban tổ chức cấp toàn quốc xin gửi về địa chỉ thư điện tử “ioe@moet.edu.vn”.
Truy cập vào www.ioe.vn, chọn mục “Thống kê” ở trang chủ để có danh sách các tỉnh, các trường, số học sinh từng cấp tham gia cuộc thi và kết quả tự luyện.
Bấm chọn vào số học sinh của cấp tiểu học hoặc cấp THCS sẽ ra danh sách các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là huyện) và số học sinh của cấp đó tham gia cuộc thi. Bấm chọn vào tên huyện sẽ ra danh sách các trường của cấp đó và số học sinh tham gia cuộc thi. Bấm chọn vào tên trường sẽ ra danh sách học sinh và kết quả thi.
Riêng với cấp THPT, khi bấm vào số học sinh thì sẽ là danh sách các trường THPT của toàn tỉnh và số học sinh tham gia cuộc thi. Đề nghị các Sở GDĐT kiểm tra số trường và tên trường tham dự, nếu tên trường chưa có hoặc cần điều chỉnh xin báo ngay về BTC qua địa chỉ “ioe@moet.edu.vn” để bổ sung hoặc sửa chữa.
3. Hướng dẫn về mã số thi và cách lập mã số thi các cấp: Mã số thi các cấp là thông tin bảo mật. Trưởng ban tổ chức giao cho ban thư kí tạo mã số thi cấp tương ứng và thực hiện chế độ bảo mật. Với cấp trường, cấp huyện mỗi đợt thi phải có một mã số khác. Mỗi mã số thi được bảo mật trong phong bì riêng và chỉ mở phong bì (có mã số sử dụng cho cuộc thi) trước giờ thi 30 phút (sau khi học sinh đã vào phòng thi). Để tạo mã số thi cấp tương ứng xin vào trang www.ioe.vn và xem phần“Trợ giúp”.
4. Kinh phí tổ chức cuộc thi chi trong ngân sách nhà nước của các Sở GDĐT và các đơn vị trực thuộc Sở.
II. Việc tổ chức cuộc thi các cấp
1. Cấp trường - vòng thi thứ 15:
Cuộc thi cấp trường có thể tổ chức thi thành nhiều đợt trong thời gian từ 9h00 ngày 25/12/2010 đến hết 16h30 ngày 28/12/2010. Mỗi đợt thi có mã số thi cấp trường riêng. Ban tổ chức cấp trường thông báo danh sách học sinh thi, từng phòng thi, các đợt thi (nếu thi nhiều đợt) cho học sinh trước ngày thi. Nhà trường thông báo cho học sinh phải tự luyện vượt qua vòng thứ 19 (mở từ 8h45’ ngày 18/12/2010) mới được thi cấp trường.
Các trường bố trí giám thị cho từng phòng thi và có biên bản thi (ghi điểm thi, thời gian thi trên màn hình khi học sinh thi xong và chữ kí của học sinh). Toàn bộ hồ sơ của cuộc thi (danh sách giám thị, biên bản phòng thi, báo cáo kết quả thi, danh sách đội tuyển từng khối thi cấp huyện - số học sinh của đội tuyển theo qui định của Phòng GDĐT) gửi về Phòng GDĐT ngay khi tổ chức xong cuộc thi.
Đối với cấp THPT, nếu trong huyện chỉ có một đơn vị tham gia thi thì không tổ chức cấp trường
Avatar
Đừng sợ xin lỗi học trò nếu thấy mình sai.Xin lỗi chỉ làm tăng uy tín của bạn trong mắt các em mà thôi. Khi các em mắc lỗi, bạn cũng đừng nóng nảy quá.
Avatar
2 khách và 2 thành viên
Avatar
1 khách và 2 thành viên
 
Gửi ý kiến