Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Hướng dẫn họp phụ huynh đầu năm 2010 2011

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:04' 25-08-2010
Dung lượng: 58.5 KB
Số lượt tải: 332
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
Số …… ./ HD-LT
-------------------------
“V/v Họp phụ huynh theo lớp
đầu năm học 2010 - 2011”
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---------------------------

Đạ tông, ngày 24 tháng 8 năm 2010Kính gửi : Các đồng chí GVCN trong nhà trường.

Căn cứ kế hoạch công tác tháng 8 năm học 2010 - 2011. Nay nhà trường hướng dẫn các lớp tiến hành họp phụ huynh đầu năm, với những nội dung như sau:
Thời gian : Ng ày 29 tháng 8 n ăm 2010 (Chủ nhật)
Nội dung :
Phổ biến nội quy nội qui học sinh, qui định về nề nếp đối với học sinh.
Phổ biến Tiêu chuẩn xếp loại về Học lực, Hạnh kiểm đối với học sinh, các điều kiện lên lớp, ở lại lớp. Qui định xin phép khi nghỉ học.
Cam kết thực hiện các qui định về nề nếp học tập : Số lượng Sách, vở, dụng cụ học tập; Học tập các bộ môn chéo buổi như môn : Thể dục, Tin học, HĐNGLL, GDHN, Học nghề. Các quy định về tham gia lao động, tham gia hoạt động văn hoá văn nghệ TDTT, ..
Thảo luận thống nhất các loại quỹ đóng góp :
Quỹ đội: 5000 đ/1 Đội viên/1 năm.(do TPT đội quản lý )
Quỹ lớp: 30.000 đ/1 Học sinh/1 năm.(do GVCN quản lí ), bao gồm : mua các dụng cụ vệ sinh lớp học, thăm hỏi học sinh ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn hiểm nghèo, chi hỗ trợ cho các phong trào tổ chức trong năm học,…
Quỹ hỗ trợ học tập: 50.000 đ/1 Học sinh/1 năm (do Hội phụ huynh quan lý chi), bao gồm: Chi hỗ trợ khen thưởng học sinh – Giáo viên có thành tích trong học tập, công tác cuối kỳ, cuối năm. Khen thưởng Học sinh – Giáo viên có thành tích đột xuất tham gia hội thi VHVN TDTT, các kỳ thi do cấp huyện tổ chức; Chi hỗ trợ tiền giấy làm bài kiểm tra trắc nghiệm ở các bộ môn. Chi hỗ trợ phong trào trồng cây xanh trong nhà trường,..
Nêu rõ tinh thần trách nhiệm của phụ huynh học sinh trong công tác giáo dục con cái, trong công tác phối hợp giáo dục giữa Gia đình – Nhà trường.
Tiền làm sổ liên lạc 2000 đ/ 1 học sinh. Riêng học sinh khối 9 thảo luận việc mua qua lưu niệm nhà trường cuối năm.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
GVCN gửi giấy mời tới từng phụ huynh học sinh (Giấy mời do GVCN ký, đóng dấu treo nhà trường), gửi vào ngày 27,28/8/2010.
Chuẩn bị chi tiết các nội dung bằng văn bản để triển khai tới phụ huynh lớp mình và triển khai đầy đủ các nội dung hướng dẫn của nhà trường.
Phân công học sinh vệ sinh phòng họp và chuẩn bị nước uống.
Phân công cán bộ giáo viên tham gia dự họp và làm thư ký buổi họp, như sau:
Lớp
GVCN
CB GV cùng dự

6A1
Nguyễn Thị lợi
Trần Đông Giang

6A2
Ngũ Thị Thuận
Cao Thị Hiền

6A3
Nông Văn Vững
Nguyễn Thị Kim yến

6A4
Trần Mạnh Hùng
Ndu Ha Kế

6A5
Nguyễn Văn Thọ
Dương Đức Thanh

6A6
Nguyễn Gia Min
NguyễnThị Kim Oanh

7A1
Trần Thị Thu Trang
Nguyễn Hữu Sơn

7A2
Nguyễn Thị Hạnh
Lê Thị Mùi

7A3
Phan Hữu Hà
Trần Thị Bích Thủy

7A4
Trần Thị Tâm
Trần Trọng

7A5
Võ Thị Kim Sen
Đổ Thừa Trí

8A1
Ninh Thị Vui
Trần Thị Trang - TB

8A2
Nguyễn Thị Huệ
Nguyễn Thị Vân - TV

8A3
Ngô Thị Huyền
Đinh Văn Tuyến

8A4
Nguyễn Thị Kim Loan
Nguyễn Thị Dương

9A1
Hoàng Thị Minh Ngọc
Nguyễn Thị Mộng Trinh

9A2
Nguyễn Thị Nguyên Lý
Phan Văn Diễn

9A3
Lê Thị Kiều Thu
Đỗ Thị Hoa


Tất cả ý kiến đóng góp, phản ánh của phụ huynh tổng hợp thành biên bản và báo cáo Hiệu trưởng vào ngày 03/9/2010.

Nơi nhận
Như kg (t/h);
Thông báo;
Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNGGửi ý kiến