Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY MÔN NGỮ VĂN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Kim Yến
Ngày gửi: 21h:51' 08-10-2010
Dung lượng: 79.0 KB
Số lượt tải: 52
Số lượt thích: 0 người
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số : 1033 /SGD&ĐT-GDTrH

V/v: Hướng dẫn chuyên môn các môn: Toán, Ngữ văn, Vật lý, Địa lý, Giáo dục công dân, Tin học bậc Trung học ( THCS và THPT)


Đà Lạt, ngày 07 tháng 10 năm 2010


Kính gửi: - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các trường Trung học phổ thông;
- Các trường PTDTNT.

Ngòai những nhiệm vụ trọng tâm của bậc học được quy định tại văn bản số 7418/ BGDĐT-GDTrH ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2010 - 2011 và công văn số 820/ SGD&ĐT – GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng ngày 19 tháng 8 năm 2010 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2010 – 2011, nhằm cụ thể hóa hoạt động dạy và học các bộ môn văn hóa trong nhà trường phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản hướng dẫn bổ sung về chuyên môn các môn Toán, Ngữ văn, Vật lý, Địa lý, Giáo dục công dân, Tin học (có các nội dung đính kèm).

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các ông (bà) Hiệu trưởng các trường THPT, PTDTNT chỉ đạo các tổ - nhóm chuyên môn triển khai hướng dẫn chuyên môn bộ môn để giáo viên nắm được tinh thần các nội dung chỉ đạo kèm theo công văn này./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Lưu: VP, GDTrH. (Đã ký và đóng dấu)

Nguyễn Thị Anh Phương
HƯỚNG DẪN DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN
Năm học 2010 – 2011

Thực hiện văn bản chỉ đạo số 7418/BGDĐT – GDTrH ngày 11/8/2010 của Vụ Giáo dục Trung học Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 -2011; ngoài những nhiệm vụ trọng tâm của bậc học được quy định tại công văn số 820 /SGD&ÑT – GDTrH ngày17/8/2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2010 – 2011, Phòng Giáo dục Trung học hướng dẫn một số nội dung về việc triển khai dạy học bộ môn Ngữ văn THCS – THPT như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG
Tiếp tục thực hiện tốt các yêu cầu về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, dạy học phân hóa trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn THCS, THPT; tạo ra sự chuyển biến cơ bản về đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học. Hướng dẫn phương pháp học tập phù hợp đối tượng học sinh để không ngừng nâng cao chất lượng học tập bộ môn.

II.NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1.Thực hiện phân phối chương trình:
Tiếp tục thực hiện phân phối chương trình bộ môn Ngữ văn do Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đã ban hành từ năm học 2008 – 2009 và những điều chỉnh phân phối chương trình môn Ngữ văn áp dụng từ năm học 2009 – 2010.
Theo cơ chế mở trong việc thực hiện phân phối chương trình, Sở Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các trường căn cứ thực tế giảng dạy của đơn vị điều chỉnh một cách hợp lý thời lượng và trình tự một số bài được sắp xếp liền nhau theo thời lượng dành riêng cho từng cụm bài, miễn là không làm thay đổi tổng số tiết dạy của mỗi học kỳ, cũng như toàn năm học, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, bài tập, ôn tập, ngoại khóa, kiểm tra định kỳ… phù hợp với điều kiện cụ thể của trường. Các phân phối chương trình có điều chỉnh so với phân phối chương trình do Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành cần có sự phê duyệt của Hiệu trưởng đơn vị và có báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng ( Phòng Giáo dục trung học).
Trong PPCT cấp THCS có một số bài phải học trong 2 tuần khác nhau (vì phải dành thời lượng để kiểm tra) cần chú ý tới tính nhất quán của bài học, nhắc lại nội dung bài đã thực hiện ở tuần trước.
Nếu gặp tình huống có sự vênh lệch nào đó giữa PPCT và Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng
 
Gửi ý kiến