Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Kim Sen (trang riêng)
Ngày gửi: 04h:31' 06-03-2013
Dung lượng: 4.5 MB
Số lượt tải: 1368
Số lượt thích: 0 người
0
t

Do you like English songs?
2
UNIT 8
Lesson 2:
SPEAK AND LISTEN
Wednesday, March 6th, 2013
listen to a song
- What is the name of this song?
Auld Lang Syne

I. Listen:
Listen to the song and fill in the missing words.

Should auld acquaintance be forgot
and never brought to mind?
Should auld acquaintance be forgot
and (a) …… of auld lang syne?
For auld lang syne, my dear,
for auld lang syne.
We’ll (b) ………a cup of kindness yet,
for auld lang syne.
Auld Lang Syne
Should auld acquaintance be forgot
and never brought to (c) ……….?
Should auld acquaintance be forgot
and days of auld lang syne?
And here’s a (d) …….. ,my trusty friend
and gie’s a hand o’ thine
We’ll tak’ a cup o’ (e) …………yet,
for auld lang syne.
days
take
mind
hand
kindness
What an interesting song !
Unit 8 : celebrations
lesson 2 : Speak + Listen
Give a compliment
Well done
That’s a great /an exellent + N
Let me congratulate you on +N/Ving

Respond to a compliment
Thanks
It’s nice of you to say so.
That’s very kind of you
II. Speak :
Unit 8 : celebrations
Lesson 2 : Speak + Listen
* Vocabulary:
charity (n):
congratulate (v):
activist (n):
active (adj):
nominate (v):
nomination (n)
hoạt động từ thiện
chúc mừng
người hoạt động
năng động
chọn, ghi danh
sự ghi danh


Activity:
hoạt động
Read the following situations with a partner,then give and respond to appropriate complements
a. Trang has just won the first prize in the English speaking contest.
Mai
Trang
Well done
Thank you
Unit 8 : celebrations
lesson 2 : Speak + Listen
b.On her mother`s birthday, Huyen made a beautiful cake to celebrate.
Mother :.........
Huyen :.........
c.Tuan is an active student.He has taken part in different charity activities in his town.Tuan has been nominated as the most activist in the town charity program.
Friends:......................................
Tuan :...............................
d.Hoa brings to class a new picture she has painted.
You:..........................
Hoa: .........................
Well done, Huyen.
Thanks, mom.
Congratulations on your nomination, Tuan.
It’s nice of you to say so.
That’s an excellent picture, Hoa.
That’s very kind of you.
Unit 8 : celebrations
lesson 2 : Speak + Listen
Use the given cues to give compliments and responses
Given cues :
a. Welldone
-thanks

b. Congratulation/first prize
- nice

c. Let/congratulate/winning the swimming championship
- kind
d.That’s/ great sticky rice cake
-kind
Suggested ideas
a.Hoa :
Lan :
b.Ba :
Minh :
c. Tu :

Mai :
d. Tan :
Phuc :

Unit 8 : celebrations
lesson 2 : Speak + Listen
Welldone.
Thanks.
Let me congratulate you on
winning the swimming championship.
That`s very kind of you
That`s a great sticky rice cake.
That`s very kind of you.
Congratulations on the first prize.
It`s nice of you to say so.
quizz
1
2
3
4
When do people sing the song Auld Lang Syne?
on New Year’s Eve
What do you say when your friend has a beautiful dress?
Write in a full sentence: Let/ congratulate/ passing the exam
Let me congratulate you on passing the exam
What is the meaning of the song Auld Lang Syne?
the good old days
Grade 10
A compliment from your teacher
A cake
A hand clapping from class
HOMEWORK
Learn by heart structure and vocabulary.
Practice giving and responding a compliment.
Practice singing the song Auld Lang Syne.
Prepare Lesson 3: “Read”
0
t

Thank you for your attendance and goodbye!
 
Gửi ý kiến